Vuoden 2018 starttaus! / Start of the year 2018!

6.2.2018

In english below!


 Vuosi 2018 on startannut vauhdikkaasti ja tämän vuoden ensimmäinen kolmipäiväinen aktiivien järjestökoulutus on jo pidetty Puhjonrannan kurssikeskuksessa. Kouluttautumassa oli yhteensä 160 aktiivia ympäri Suomen, ensikertalaisia mukana oli huikeat 140 aktiivia. Teimme siis kaikkien aikojen ennätyksen sekä osallistujien että ensikertalaisten määrässä. Viikonlopun ohjelma oli jaettu kahteen rinnakkaiseen osaan, jotta kaikille osallistujille saatiin pidettyä mielekästä, ajankohtaista ja tarpeellista koulutusta.

Koulutus aloitettiin perjantaina puheenjohtajien omalla koulutuspäivällä, johon sisältyi pohdintaa vuoden teemasta, luento puheenjohtajuudesta ja ylimääräinen liittokokous. Päivän päättäneessä ylimääräisessä liittokokouksessa vahvistettiin sääntömuutokset. Liittokokous oli nopea ja yksimielinen. Pitkään kestänyt sääntömuutosprosessi saatiin viimeinkin maaliin ja nyt pääsemme toimimaan päivitetyillä sekä ajantasaisilla säännöillä. Ilmoitusasioina mainittiin liittomme kasvu kahdella uudella jäsenyhdistyksellä.

Lauantaina seuraan liittyivät hallitusten jäsenet ja Puhjonranta suorastaan täyttyi ihmisistä. Uusilla aktiiveilla päivä kului yhdistys- ja liittotoiminnan perusteiden opettelemiseen. Puheenjohtajisto pääsi kuulemaan vaikuttamistyöstä ammattikorkeakouluissa, osallistumaan opiskelijakuntien ja yhdistysten yhteistyön mahdollisuuksista neljän eri opiskelijakuntatoimijan kanssa järjestettyyn paneeliin sekä liittohallituksen toimesta järjestettyihin työpajoihin. Päivä huipentui aluetapaamisiin, jossa samalla alueella toimivat yhdistykset pääsivät kertomaan omista suunnitelmistaan ja verkostoitumaan oman alueensa toimijoiden kanssa. Kumpanakaan iltana ei kuitenkaan unohdettu perinteisestä iltaohjelmaa saunan, makkaranpaiston ja yhdessäolon merkeissä!

Koulutusviikonlopun jälkeen on selvää, että yhdistyksissä on positiivinen tekemisen ja toiminnan uudistamisen meininki.  ”Ennen oli kaikki paremmin” sanovat jotkut, mutta uskon että uudet toimijat vievät toimintaa eteenpäin ja tulevaisuudessa kaikki on paremmin kuin ennen. Liittohallitus odottaakin innolla mitä kaikkea yhdistyksillä on tänä vuonna suunnitteilla.Vuoden 2018 pääteemana toimii “Yhteistyöllä lisäarvoa jäsenelle”. Pienempinä, mutta vähintään yhtä tärkeinä sivuteemoina toimivat jäsenpalvelutietoisuuden parantaminen, yhteistyö kaupallisten toimijoiden kanssa, työelämätietoisuuden kehittäminen ja paikallinen sidosryhmätoiminta. Teemoihin liittyen on jo tehty pohjatyötä ja esimerkiksi Puhjonrannassa kysyimme paikallisyhdistysten mielipiteitä, jotta saisimme myös aktiivien mielipiteitä teemoihin.

Käytännössä tänä vuonna pyrimme siis kehittämään yhteistyössä kaupallisten toimijoiden ja paikallisten sekä valtakunnallisten organisaatioiden kanssa palveluita ja etuja, joilla tuotetaan lisäarvoa jäsenelle. Jäsenyhdistyksiä tuetaan entistä enemmän jäsenetujen markkinoinnissa ja paikallisten etujen kehittämisessä. Liiton läsnäoloa paikallistasolla pyritään lisäämään sekä kiinnitetään huomiota jäsenyhdistysten toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

_________________________________________________________________________________

Year 2018 has started and we have already held our first training three day training for our 160 actives, of those 140 were first-timers. This was the biggest training event we have ever held and the number of first-timers was also an all-time record. The weekends agenda was divided for the chairperson and new actives so that we could give meaningful and necessary training for everyone.

Weekend started on Friday with the chairpersons own training day which included pondering this year’s theme, lecture about leadership and an extra general assembly.  Assembly was quick and unanimous because the only topic on the agenda was changing the rules. Long lasting process of rule changing is finally over and we can now operate with new updated rules. As an announcement there was a mention about union’s two new member associations.

The board members came to Puhjonranta on Saturday and the place was literally filled with people. New actives got to hear lectures regarding the principles of the association and the union operations. At the same time the chairpersons had a lecture on advocacy work in the Universities of Applied Sciences, a panel discussion with four different student union actives regarding the associations and student unions co-operation and finally to workshops arranged by the Unions (TROL) board members. The day ended with regional meetings in which the associations close to each other got the chance to network. We also didn’t forget the traditional evening program with sauna, grilling sausages and hanging out with other actives!

After the training weekend it is very clear that all of the associations have positive working and innovating feeling. Some say that “in the past everything was better” but I believe that the new actives will take our Union to the next level. The Unions board members wait eagerly what new have the association planned for this year.

Main theme of the year 2018 is “giving extra value to members through co-operation”. Smaller but at least important themes will be improving the members’ knowledge on services, co-operation with commercial operators, improving the working life knowledge and co-operation with local stakeholders. We have already made some groundwork regarding the themes and in Puhjonranta we asked the association’s opinions on the themes.

In practice we will try to improve our co-operation with national and local commercial operators and organizations to serve our member with more services and benefits, giving extra value to our membership. We will endorse our associations with marketing the national benefits and also improving the local benefits. We will increase our visibility in the schools and help the association to improve their own operations