Jesse Koivukoski Tradenomiopiskelijoiden puheenjohtajaksi

5.11.2023

Tradenomiopiskelijat valitsi tänään 5. marraskuuta liittokokouksesssaan uuden hallituksen vuodelle 2024. Puheenjohtajaksi valittiin Jesse Koivukoski Lappeenrannan Tradenomiopiskelijat - LapTOp ry:stä. Varapuheenjohtajaksi valittiin Nina Sinisalo Lahden Tradenomiopiskelijat LINKKI ry:stä.

Hallituksen jäseniksi valittiin Kia Kallio (Opiskellijayhdistys Trade ry), Patrik Kajan (Kuopion Tradenomiopiskelijat ry), Simon Susiluoto (Lahden Tradenomiopiskelijat LINKKI ry), Martti Tyrväinen (Mikkelin Tradneomiopiskelijat MTO ry), Veera Karppinen (Joensuun Tradenomiopiskelijoiden Kilta ry), Teemu Malinen (Joensuun Tradenomiopiskelijoiden Kilta ry) ja
Jutta Mikola (Lappeenrannan Tradenomiopiskelijat - LapTOp ry).

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa keskusteltiin siitä, miten ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia pitäisi tukea.

- Ammattikorkeakoulujen nykyinen rahoitusmalli perustuu 56-prosenttisesti suoritettujen tutkintojen määrään. Tutkintojen painopisteenä on nopea valmistuminen, mikä on johtanut opintojaksojen laadun heikkenemiseen ja arviointikriteerien vaihtelevuuteen, eikä opiskelijoiden hyvinvointia ole otettu riittävästi huomioon, arvioi puheenjohtaksi valittu Jesse Koivukoski.

- Opiskelijoiden on saatava riittävät mahdollisuudet hyödyntää opinto-ohjaajan, koulukuraattorin ja koulupsykologin palveluja. Laadukkaat ja helposti saavutettavat tukipalvelut tukevat opiskelijan hyvinvointia ja laadullista työllistymistä. Jo opintojen aikana ylikuormittuneet tulevaisuuden työntekijät eivät luo työmarkkinoille kestävää pohjaa, Koivukoski muistuttaa.

Liittokokouksen julkilausuma on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

Annika Väänänen

Puheenjohtaja

044 283 5679

annika.vaananen@tradenomiopiskelijat.fi

Jesse Koivukoski

Vaikuttamisviestintä

044 505 5612

jesse.koivukoski@tradenomiopiskelijat.fi

Aluevastuu: KuoTra ry, MTO ry, Joensuun Kilta ry, HÄTÄ ry, TTO ry