Tradenomiopiskelijoiden oikeusturva uudistuu 1.1.2020

19.11.2019

Moni tradenomiopiskelija tekee töitä opintojen ohella. Välillä kesätöissä tai osa-aikatyössä tulee vastaan tilanteita, joissa työnantaja ei toimi niin kuin on sovittu ja työntekijä joutuu pohtimaan, kohdellaanko häntä varmasti oikein.

Näissä tilanteissa Tradenomiopiskelijoiden jäsen ei jää yksin, sillä jäsenillä on käytössään laaja oikeusturvaetu, jonka avulla ennaltaehkäistään ja ratkotaan erimielisyyksiä työnantajan kanssa, tarvittaessa myös oikeudessa. 

Oikeusturvaetu korvaa työsuhteeseen liittyvästä oikeudenkäynnistä aiheutuvia kustannuksia. 1.1.2020 lähtien oikeusturvaetu uudistuu, ja jatkossa korvaussumma nousee vuosittain jäsenyyden edetessä. Jäsenen omavastuuosuus laskee prosentilla joka vuosi jäsenyyden edetessä. 

Uudessa mallissa korvaussumma, jolla korvataan työsuhdeasiaan liittyviä oikeudenkäyntikuluja, nousee asteittain jäsenyyden keston mukaan 30 000 euroon. Omavastuuosuus laskee vuosittain prosentilla aina 0 %:iin saakka.

Uudessa mallissa korvaussumma, jolla korvataan työsuhdeasiaan liittyviä oikeudenkäyntikuluja, nousee asteittain jäsenyyden keston mukaan 30 000 euroon. Omavastuuosuus laskee vuosittain prosentilla aina 0 %:iin saakka.

Jäsenillä on käytössään myös lakimiestemme neuvontapalvelu, johon voi olla yhteydessä mihin tahansa työsuhteen lakiseikkaan liittyvässä kysymyksessä. Lakimiehillä kannattaa esimerkiksi aina tarkistuttaa työsopimus ennen allekirjoittamista, jotta varmistetaan ettei työsuhteen pelisääntöihin jää tulkinnan varaa. 

Musta-jäsenet

Opintojen ohella työskentelevä Musta-jäsen saa täydet palvelut työelämän kiistatilanteisiin. Työsuhdelakimiehet ovat halutessasi yhteydessä työnantajaasi ja pyrkivät neuvottelemaan kiistakysymykseen sinulle edullisimman ratkaisun.

Tarvittaessa oikeusturvaedusta korvataan myös työsuhteeseen liittyvän oikeudenkäynnin kuluja jäsenyyden keston mukaan. 

Opiskeluaikainen Musta-jäsenyys nostaa myös valmistumisen jälkeisen oikeusturvaedun arvoa.

Kulta-jäsenet

Ennen 31.12.2019 liittyneiden Kulta-jäsenten oikeusturvaetu jatkuu siirtymäajan 30.9.2020 loppuun asti. Siirtymäjakson ajan Kulta-jäsenten oikeusturva vastaa tasoltaan aiempaa oikeusturvavakuutusta (korvausmäärä oikeudenkäyntikuluista 15 000 euroa, omavastuuosuus 15 %). 

1.1.2020 jälkeen liittyneille Kulta-jäsenille ei korvata mahdollisia oikeudenkäyntikuluja. Lakimiesten neuvontapalvelu säilyy Kulta-jäsenille maksuttomana palveluna ja esimerkiksi työsopimuksen voi tarkistuttaa lakimiehellä jatkossakin. 

Opintojen ohella työskentelevän tradenomiopiskelijan kannattaa päivittää Musta-jäsenyyteen, sillä siihen sisältyvät työttömyysturva sekä oikeusturva tarjoavat ainutlaatuisen suojan työelämän yllättäviin tilanteisiin.