Valmistumisen kynnyksellä: Pelot, odotukset ja keinot selvitä elämänmuutoksen haasteista

14.6.2023 | Ura

Valmistuminen on iso etappi elämässä. Mutta se voi olla myös mielessä kummitteleva mörkö. Millaisia ovat valmistumiseen liittyvät pelot ja miten niiden yli voisi päästä?

Teksti: Sanna Leskinen, Kuvat: Sabrina Bqain


Yksi ruotsin kurssi ja opinnäytetyö. Ne vielä puuttuvat Mikko Salmisen markkinoinnin tradenomitutkinnosta LAB-ammattikorkeakoulussa Lappeenrannassa. Salminen työskentelee kuitenkin jo koulutustaan vastaavassa työssä digimarkkinoinnin asiantuntijana.

– Kaikki omat opiskelukaverit ovat jo valmistuneet. Kun sanon, että olen edelleen opiskelija niin se herättää huomiota. Aina ei käy heti ilmi, että olen kuitenkin tehnyt oman alan töitä jo useamman vuoden. Mielessä herää vertailun pelko valmistumisesta.

Salminen työskenteli ensin digimarkkinoinnin asiantuntijana pienessä liikkeenjohdon konsultointiyrityksessä. Puolentoista vuoden kuluttua töiden aloittamisesta, maaliskuussa 2022, yritys meni konkurssiin. Salminen päätti ottaa ohjat omiin käsiinsä ja perusti digimarkkinointitoimiston. Hän neuvotteli entisen työnantajansa kanssa, että sai hyödyntää yrityksen asiakaskontaktit.

Salmisen tradenomitutkinnosta puuttuu enää yksi ruotsin kurssi ja opinnäytetyö.

Salmisen tradenomitutkinnosta puuttuu enää yksi ruotsin kurssi ja opinnäytetyö.

Salminen jatkaa edelleen sivutoimisena yrittäjänä mutta yrittäjyyden rinnalla hän aloitti työt digimarkkinoinnin asiantuntijana Vihreä Älyenergia -nimisessä energiayhtiössä keväällä 2023. Hän yhdistää yrittäjyyden kokopäivätyöhön jatkamalla välillä työpäivää iltaan, tai tekemällä töitä yrityksensä eteen viikonloppuna.

Vuonna 2018 opinnot aloittaneen Salmisen tavoite on edelleen valmistua. Hän arvelee, että lopputyön tekeminen tulee vaatimaan ennen kaikkea hyvää aikataulutusta.

– En jätä asioita puolitiehen. Jotkut asiat vaan vievät pidemmän aikaa ja se pitää hyväksyä.

Tuulinen työelämä pelottaa

Opiskelijoita pelottaa valmistuminen työttömäksi, kertoo Salminen. Hän toimi aiemmin tradenomiopiskelijoiden paikallisyhdistyksen hallituksessa kolmen vuoden ajan. Sitä kautta hän sai laajemman perspektiivin opiskelijoiden mielissä pyöriviin huoliin. Työttömyys nähdään Salmisen mukaan häpeällisenä, taakkana yhteiskunnalle. Opiskelijan status taas on yleisesti hyväksytty. Valmistumista voidaan jarrutella, koska opiskelijaelämä tuntuu tutulta ja turvalliselta työelämään verrattuna.

– Opiskelijat voivat miettiä, mitä tutkinnolla loppupeleissä tekee, kun se ei ole mikään portti työpaikan saamiseksi. Minusta tutkinto on kuitenkin keino erottua massasta.

Salminen korostaa, että kukaan ei tule kotoa töihin hakemaan. Myös hänen työnsaantinsa vaati pitkän polun kulkemisen ja työhakemuksia piti tehdä paljon. Hän uskoo, että yrityksiä kiinnostaa vastavalmistuneessa, minkälainen ihminen hän on ja mitä haluaa vielä oppia.

– Rekrytoijia kiinnostaa, mitä uusi työntekijä pystyy tuomaan yritykseen sen tulevaisuutta ajatellen.

Ota valmistumisvaiheen hankalat tunteet puheeksi

Laurea-ammattikorkeakoulun opintopsykologi Manne Pyykkö kertoo, että valmistumisahdistus kanavoituu usein opinnäytetöiden tekemisen tai viimeisten kurssien suorittamisen lykkääntymiseen.

– Nuoreen ikään liittyy se, että on täynnä potentiaalia ja maailma on täynnä mahdollisuuksia. Tutkinnon suorittamisen myötä se vielä korostuu. Elämän arvaamattomuus voi kuitenkin heitellä mihin suuntaan vaan. Se voi ahdistaa, sanoo Pyykkö.

Monilla on lähipiirissä työelämän kuormittamia tai työssään uupuneita ihmisiä. Työelämä voi näyttäytyä kaiken elinvoiman ihmisestä hotkivana kitana.

– Ennen kohtuus oli hyve. Työelämä ei houkuttele, jos se näyttäytyy opiskelijalle kuin huippu-urheiluna.

Ristiriitaisia ajatuksia voi nousta mieleen myös valmistumisen jälkeen – oliko opiskelu kaiken vaivan arvoista? Pyykkö kannattaa valmistujaisjuhlien ja -seremonioiden järjestämistä. Ne voivat toimia siirtymäriitteinä opiskelijan identiteetistä kohti työntekijän identiteettiä.

Oman alan työllistymisen vaihtoehtoja kannattaa miettiä rauhassa. Ensimmäisessä työpaikassa töitä voi mahdollisuuksien mukaan tehdä kokeiluhengessä, eli pohtia ensimmäiset vuodet, onko työ sellaista mitä haluaa tehdä. Valmistumisahdistus voi nimittäin olla myös tie vie -ahdistusta eli tunnetta siitä, että ei ole vaihtoehtoja.

– Kun haluaa jotain, niin joutuu sulkemaan muita vaihtoehtoja pois. Hataran tiedon pohjalta voi ajautua uralle, joka helposti vie mukanaan.

Valmistuminen on yhden vaiheen päätös mutta se ei välttämättä tarkoita jäähyväisiä opiskelulle. Tuleva työelämä voi koostua vuoroin työnteosta, opiskelusta ja uudelleen työnhausta.

Vaikka työura olisi mosaiikkimainen niin tutkinto pysyy.

– Tutkintoa ei voi sinulta viedä pois. Se on ansaittu identiteetin kulmakivi.

 

Jos kaipaat lisätsemppiä opintojen aikana, saat juttuapua myös opiskelijajäsenillemme tarjottavasta Opiskelijoiden hyvinvointivalmennuksesta

Uravalmennuksemme auttaa, kun työnhaku tai urasuunnittelu pohdituttaa. 

Lisää aiheesta: Ura

Opiskelijavaihtoon kannattaa lähteä avoimin mielin

Opiskelijavaihdossa voi sattua ja tapahtua. Tämän sai kokea myös Espanjan Cordobassa toisen opiskeluvuoden kevätlukukauden viettänyt Mea Nguyen. Matkaan kannattaa lähteä vastaanottavaisena, sillä vaihtojakson tuomat hyödyt kantavat pitkälle työelämään. Vaihdossa tapaa uusia ystäviä ympäri maailmaa ja paineensietokyky kasvaa.

Lue lisää

Verkostoituminen lähtee vastavuoroisuudesta

Kuinka verkostoitua? Verkostojen rakentaminen on pitkäjänteistä työtä, mutta alkuun pääsee helposti lähtemällä tapahtumiin. Verkostojen luominen ei ole magiaa. Kyse on normaalista ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta.

Lue lisää

Hyvä työharjoittelu perustuu yhteistyölle

Opintoihin kuuluva työharjoittelujakso antaa sekä opiskelijalle että työnantajalle mahdollisuuden oppia uutta. Harjoittelun aikana on tarkoitus päästä soveltamaan oppimaansa käytäntöön ja kehittyä ammatillisesti. Kerro rohkeasti työnantajalle mitä toivot ja mitä haluat oppia harjoittelun aikana!

Lue lisää

Yrittäjäksi jo opiskeluaikana

Yrittäjämäistä asennetta tarvitaan työelämässä. Sen kehittämisestä on hyötyä, vaikka ei yrittäjäksi päätyisikään. Yrittäjyyttä kannattaa kokeilla opiskeluaikana: riskit ovat pienemmät ja harjoittelun ja opinnäytetyön voi tehdä omalle yritykselle.

Lue lisää

Triol On The Road - teemana työnhaku

No, mikä ihme on tämä TRIOL? TRIOL On The Road on Tradenomiopiskelijoiden ja Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n yhteinen vuosittainen kampanja. Kampanjan tarkoituksena on käsitellä yhteisiä tärkeitä asioita. Tänä vuonna olemme keskittäneet teemamme työnhakuun ja sitäkin enemmän kesätyöhakuun.

Lue lisää