Hyvä työharjoittelu perustuu yhteistyölle

29.3.2022 | Ura

Opintoihin kuuluva työharjoittelujakso antaa sekä opiskelijalle että työnantajalle mahdollisuuden oppia uutta. Oleellista on, että molemmat osapuolet kertovat toiveistaan ennen harjoittelua – ja vielä harjoittelun aikana.

Arvostamme harjoittelijoita, joilla on halu tehdä asioita ja kokeilla uusia juttuja.

"Arvostamme harjoittelijoita, joilla on halu tehdä asioita ja kokeilla uusia juttuja", kertoo Annamari Henno, joka työskentelee SOK:n henkilöstöyksikössä Talent Aquisition Specialistina. SOK:lla tehdään harjoittelun aluksi perehdytyssuunnitelma ja tavoitteena on, että esihenkilö tai lähiperehdyttäjä yhdessä harjoittelijan kanssa seuraa oppimista viikoittain.

"Kyseessä ei ole vain jonkun prosessin tai järjestelmän oppiminen. Vaan myös se, että miltä harjoittelijasta tuntuu, mitä on oppinut ja mitä haluaa vielä oppia."

Oppiminen harjoittelun aikana on Hennon mukaan yhteistyökysymys.

"Harjoittelijan pitää itse olla aktiivinen ja mennä rohkeasti uusia haasteita kohti."

Harjoittelu tarjoaa mahdollisuuden tutustua erilaisiin työtehtäviin laajasti 

Henno kertoo, että SOK:lla valmistaudutaan harjoitteluun harjoittelijan toiveita kuunnellen.

"Pyrimme saamaan yhteisymmärryksen siitä, mitä harjoittelija haluaa oppia ja minkä asioiden pitää täyttyä harjoittelun aikana."

SOK:lla harjoittelijat tekevät avustavia asiantuntijatehtäviä tai junior-asiantuntijatehtäviä.

"Rutiinia on kaikkien asiantuntijoiden tehtävissä. Pyrimme kuitenkin siihen, että harjoittelijat pääsevät mahdollisimman nopeasti tekemään omaa asiantuntijuutta vahvistavaa työtä."

HR-toiminnoissa harjoittelijalle varataan palaverit kaikkien lähikollegojen kanssa.

"Harjoittelijan ajatus siitä, mitä haluaa tehdä, voi näin laajentua. Välttämättä ei osaa edes ajatella, mitä kaikkea voi päästä tekemään ennen kuin näkee tehtävät omin silmin."

Työharjoittelu tarjoaa oppia ja oivalluksia harjoittelijalle ja työnantajalle 

Harjoittelun tavoitteena on, että harjoittelija kehittyy ammatillisesti, verkostoituu ja luo kontakteja.

"Harjoittelun aikana pääsee todentamaan opittua teoriaa siihen, mitä työelämä oikeasti on. On häiriötekijöitä ja muuttujia, jotka muokkaavat työarkea ja pakottavat soveltamaan teorioita käytäntöön", sanoo Henno.

"Työnantaja taas saa tuoreita ajatuksia korkeakoulumaailmasta. Kun joku tulee kyselemään, että miksi asiat tehdään niin kuin ne tehdään, niin joutuu ajattelemaan uusiksi omaa tekemistä. Se tekee hyvää."

Odotusten hallinta on avaintekijä harjoittelujakson onnistumisessa

Kerro rohkeasti, mitä työharjoittelulta toivot.

Kerro rohkeasti, mitä työharjoittelulta toivot.

"Isoin riski on se, jos opiskelijalla on virheelliset kuvitelmat siitä, mitä harjoittelun aikana pääsee tekemään tai organisaatio on ymmärtänyt jotakin väärin. Opiskelijan pitää uskaltaa sanoa, mitä haluaa harjoitteluajalta. Toisaalta työnantajan pitää kertoa, mikä on mahdollista, jotta kuva harjoitteluajasta olisi realistinen."

Joskus kuitenkin käy niin, että opiskelija pettyy harjoitteluun. Henno kehottaa rohkeasti heti keskustelemaan omista toiveistaan, jotta harjoittelusta saadaan mahdollisimman hyvä. Asiasta voi keskustella harjoittelun ohjaajan kanssa, tai vaikka kollegan kanssa.

Työharjoittelu on askel kohti työuraa

Harjoitteluaika on opiskelijalle tilaisuus osoittaa taitonsa ja tietonsa.

"Toki pyrimme työsuhteen syntymiseen, jos opiskelijan osaaminen sopii organisaation tarpeisiin."

Ajoitus ei kuitenkaan aina osu kohdalleen niin, että heti harjoittelun jälkeen olisi sopiva työtehtävä tarjolla.

"Oma polkuni SOK:lle alkoi harjoittelujaksosta. Sen päättymisen jälkeen työsuhdetta ei kuitenkaan pystytty heti jatkamaan. Myöhemmin sain puhelun ja minulta kysyttiin, että tulenko takaisin töihin", kertoo Annamari Henno.


Harjoittelu antoi suunnan uralle

Opiskelija Julietta Murden oli viime syksynä työharjoittelussa Tradenomien viestintätiimissä. Murden on opiskellut markkinointia ja viestintää Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa Helsingissä ja tekee nyt liitolle päättötyötään. Hän saa opintonsa päätökseen tämän vuoden aikana.

Murden oli kiinnostunut järjestötoiminnasta, kun haki harjoittelupaikkaa. Hän sai oman harjoittelupaikan ottamalla yhteyttä verkostojensa kautta Tradenomien toiminnanjohtajaan ja sitä kautta viestintäjohtajaan. Murden kehottaa muitakin rohkeasti hyödyntämään omia verkostojaan harjoittelupaikan haussa esimerkiksi LinkedIn-palvelun avulla.

Hyödynnä rohkeasti verkostojasi.

Kaksi ja puoli kuukautta kestäneen harjoittelun aikana Murden keskittyi viestinnällisiin tehtäviin ja teki muun muassa taittotyötä. Hän sai itse valita, tekeekö töitä etänä vai Tradenomien toimistolla.

"Harjoitteluaikana kokonaiskuvani viestinnän työtehtävistä laajeni", kertoo Murden.

Harjoittelu vahvisti halua työskennellä viestinnän tehtävissä.

Käytännön työn kautta hänelle vahvistui, että hän haluaa myös valmistumisensa jälkeen työskennellä viestinnän tehtävissä. Hän arvioi etenkin organisointikykynsä kehittyneen viestintätiimissä, jossa oli hänen lisäkseen neljä henkilöä.

"Sain huolehtia itse oman työni aikataulutuksesta ja siitä, että työt tulevat tehtyä."

Murden kertoo saaneensa työhön kattavan perehdytyksen. "Osaan vaatia sitä myös tulevissa työtehtävissä."

Myös työntekijän oikeudet tulivat tutuiksi harjoittelun aikana alan asiantuntijaorganisaatiossa ja myös siitä on hyötyä tulevalla uralla.

Valmistaudu harjoittelujaksoon huolellisesti

Murden neuvoo harjoitteluun hakeutuvaa opiskelijaa valmistautumaan tulevaan harjoittelujaksoon huolellisesti.

"Voi kysyä ennen harjoittelua työnantajalta, että onko joku tapa valmistautua. Myös harjoittelujakson aikana pitää uskaltaa kysyä ja tuoda omia mielipiteitä esille", Julietta Murden kannustaa.

Teksti: Sanna Leskinen. Juttu on julkaistu alun perin Tradenomi-lehdessä 1/2022.


Harjoittelupaikka hakusessa tai työsopimusta solmimassa?

Näillä stepeillä alkuun!

  1. Löydät tradenomeille suunnattuja työ- ja harjoittelupaikkoja sivujemme työpaikat-osiosta.
  2. Paljonko työharjoittelusta tai kesätyöstä voi pyytää palkkaa? Tutustu palkkasuosituksiin tai kysy neuvoa palkkaneuvonnastamme!
  3. Lue juristimme vinkit työsopimuksen solmimiseen.

Lisää aiheesta: Ura

Matka osaamisesta unelmiin.

Blogitekstissä on kerrottu minkä laista tukea Tradenomit tarjoavat matkalla osaamisesta unelmiin.

Lue lisää

Valmistumisen kynnyksellä: Pelot, odotukset ja keinot selvitä elämänmuutoksen haasteista

Valmistumista voidaan jarrutella, koska opiskelijaelämä tuntuu tutulta ja turvalliselta työelämään verrattuna. Työelämä saattaa näyttäytyä opiskelijalle kuormittavana ja arvaamattomana. Valmistumisahdistus kanavoituu usein opinnäytetöiden tekemisen tai viimeisten kurssien suorittamisen lykkääntymiseen. Valmistumiseen liittyvät vaikeatkin tunteet kannattaa ottaa puheeksi.

Lue lisää

Opiskelijavaihtoon kannattaa lähteä avoimin mielin

Opiskelijavaihdossa voi sattua ja tapahtua. Tämän sai kokea myös Espanjan Cordobassa toisen opiskeluvuoden kevätlukukauden viettänyt Mea Nguyen. Matkaan kannattaa lähteä vastaanottavaisena, sillä vaihtojakson tuomat hyödyt kantavat pitkälle työelämään. Vaihdossa tapaa uusia ystäviä ympäri maailmaa ja paineensietokyky kasvaa.

Lue lisää

Verkostoituminen lähtee vastavuoroisuudesta

Kuinka verkostoitua? Verkostojen rakentaminen on pitkäjänteistä työtä, mutta alkuun pääsee helposti lähtemällä tapahtumiin. Verkostojen luominen ei ole magiaa. Kyse on normaalista ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta.

Lue lisää

Yrittäjäksi jo opiskeluaikana

Yrittäjämäistä asennetta tarvitaan työelämässä. Sen kehittämisestä on hyötyä, vaikka ei yrittäjäksi päätyisikään. Yrittäjyyttä kannattaa kokeilla opiskeluaikana: riskit ovat pienemmät ja harjoittelun ja opinnäytetyön voi tehdä omalle yritykselle.

Lue lisää