Mitä tulisi huomioida uutta työsopimusta solmiessa?

30.12.2021 | Laki

Kysy ja työsuhdejuristimme vastaa.

Kysymys

Sain unelmieni työpaikan ja olen solmimassa uutta työsopimusta. Mitä asioita minun tulisi ottaa huomioon sopimuksessa?

Vastaus

Työsopimusta solmiessasi kiinnitä huomiota seuraaviin asiakokonaisuuksiin:

Työntekopaikka ja työtehtävät

Epäselvyyksien välttämiseksi työntekopaikka ja pääasialliset työtehtävät on syytä kirjata tarkasti. Mitä väljemmin nämä ehdot on kirjattu työsopimukseen, sitä laajempi on työnantajan valta muuttaa niitä yksipuolisesti.

Vuosilomat

Mikäli sovit ylimääräisestä lomasta, lomat tulisi kirjata selkeästi näkyviin työsopimukseen. Tällöin sanamuodosta tulisi käydä ilmi, onko sovittu loma palkallista, maksetaanko siitä lomaraha ja/tai korvataanko sovittua lomaa lomakorvauksella, mikäli se jää syystä tai toisesta pitämättä.

Sivutoimikielto

Työnantaja ei voi määrätä työntekijän vapaa-ajan käytöstä eikä kieltää sivutoimia, jotka eivät ole kilpailevia eivätkä häiritse työsopimuksen mukaisten tehtävien suorittamista.Siten kilpailevan toiminnan ulkopuolelle menevät sivutoimikiellot kannattaa poistaa sopimuksesta.

Kilpailukielto ja sopimussakot

Kilpailukieltojen kanssa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, koska sen jälkeen, kun kilpailukieltosopimus on solmittu, työnantaja voi vedota siihen.Kilpailukieltosopimus edellyttää työsopimuslain mukaan aina erityisen painavaa syytä. Keskustele siis työnantajan kanssa erityisen painavan syyn olemassaolosta. Sopimussakot ovat työntekijän kannalta ongelmallisia, koska rikkomistilanteessa työnantajan ei tarvitse osoittaa todellista vahingon määrää. Sopimussakko kannattaa siis joko pyytää poistamaan sopimuksesta tai pienentää sopimussakon määrää.

​Työehtosopimus

Sovellettavan työehtosopimuksen nimi on syytä kirjata selkeästi työsopimukseen. Jos työsuhteessa ei noudateta mitään työehtosopimusta, kannattaa TES:stä tulevista eduista sopia työsopimuksessa. Näitä ovat muun muassa:

  • lomaraha (50 % vuosilomapalkasta)
  • äitiys- ja/tai isyysvapaan palkka
  • palkka tilapäiseltä hoitovapaalta
  • lakisääteistä pidempi sairausajan palkka
  • matkakustannusten ja matka-ajan korvaaminen
  • yleiskorotukset
  • arkipyhät.

Vinkit ja vastaukset antoi Tradenomien työsuhdejuristi Laura Järvelä.


Kysyttävää työsopimuksesta? Työ- ja virkasuhteisiin liittyviin kysymyksiin löydät vastauksia 24/7 palvelevasta Digijurististamme. Työsuhdejuristimme tavoitat numerosta 020 155 8815 tai sähköpostilla lakiasiat@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Laki

Mitä työsuhteen alkaessa voi sopia lomista?

Usein uudessa työsuhteessa on tapana sopia työntekijälle ylimääräistä lomaa ensimmäiselle kesälle, joskus myös kahdelle ensimmäiselle talvelle, joille vuosilomalain mukaan ei ehtisi kertyä vuosilomaa. Sopimus ylimääräisistä lomista on syytä tehdä huolellisesti ja siitä olisi hyvä käydä ilmi ainakin seuraavat asiat.

Lue lisää

Vuosiloma osissa – kuluttavatko lauantait lomaa?

Kuka päättää vuosiloman ajankohdan? Lasketaanko lauantait lomapäiviksi, jos vuosiloma pidetään osissa? Voiko vuosiloma alkaa vapaapäivänä? Katso vastaukset vuosilomaa koskeviin kysymyksiin!

Lue lisää

Mitä on huomioitava liukuvan työajan osalta?

Liukuva työaika on käytössä monella työpaikalla. Aina ei ole kuitenkaan selkeää mihin se on tarkoitettu ja mihin ei.

Lue lisää

Mitä laki sanoo nollatuntisopimuksista ja tarvittaessa töihin kutsuttavan oikeuksista?

Kysy ja työsuhdejuristimme vastaa: Onko sallittua tehdä työsopimuksia, joissa työajaksi sovitaan 0–37,5 tuntia viikossa?

Lue lisää

Milloin työnantajan on noudatettava työehtosopimusta?

Työehtosopimukset eli TES:t ovat sopimuksia, joiden perusteella monet keskeiset työehdot määräytyvät. Lähes aina työehtosopimuksissa on sovittu työntekijän kannalta lain vähimmäistasoa paremmista ehdoista. Mutta mistä tietää, onko työnantajan noudatettava työehtosopimusta?

Lue lisää