Maailman paras työelämä

Vaikuttamistyömme tavoitteena on rakentaa maailman parasta työelämää: reilua, joustavaa, palkitsevaa ja uusiutuvaa.

Työelämä muuttuu nopeampaa tahtia kuin koskaan. Maailman parasta työelämää nyt ja tulevaisuudessa tehdään asettamalla työntekijöiden hyvinvointi, yhdenvertaisuus sekä osaaminen etusijalle ja kehittämällä lainsäädäntöä sen mukaisesti. Me Tradenomeissa haluamme, että työ on kaikille mielekästä, monipuolista ja motivoivaa. 

Mikä tekee työelämästä palkitsevaa?

Me ajattelemme, että työn palkitsevuus syntyy oikeudenmukaisesta, tehtäviäsi ja osaamistasi vastaavasta palkasta, kehittymismahdollisuuksista sekä siitä, että hyvinvointiisi panostetaan. Kun osaamisesi kehittyy, myös palkan on kehityttävä mukana. Liialliseen työmäärään, epäasialliseen kohteluun, stressiin tai muuhun henkistä kuormitustasi lisäävään tekijään on puututtava ajoissa. 

Palkitsevaa työelämää rakennamme:

 • Panostamalla henkiseen hyvinvointiin ja järjestämällä säännölliset työterveystarkastukset, joissa huomioidaan sekä fyysinen että henkinen jaksaminen.
 • Ottamalla käyttöön kaikilla työpaikoilla varhaisen välittämisen malli työkyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.
 • Nollatoleranssilla työpaikkakiusaamiseen: työnantaja velvoitetaan laatimaan toimenpidesuunnitelma henkisen työsuojelun edistämiseksi ja kiusaamisen ehkäisemiseksi.
 • Paikallisella sopimisella, jolla huomioidaan työpaikkojen erilaiset tarpeet huomioiden samalla tasapainoinen neuvotteluasema.

Mikä tekee työelämästä reilua?

Työntekijöiden yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kohtelu sekä työehtojen että palkkauksen suhteen on hyvän työelämän peruselementti. Jos joudut työttömäksi, saat ansiosidonnaista työttömyysturvaa, joka turvaa toimeentulosi ja sinulle on tarjolla yksilöllisiä palveluja, jotka tukevat uuden työn löytämistä. Kun jäät pois työelämästä, sinun ei tarvitse murehtia raha-asioista, vaan sinulle maksetaan oikeudenmukaista eläkettä.

Reilua työelämää rakennamme:

 • Työehtosopimuksilla, jotka takaavat reilut ja yhdenvertaiset työehdot.
 • Palkkatasa-arvolla, jota edistetään palkka-avoimuuden ja läpinäkyvän, vastuisiin sekä osaamiseen perustuvan palkkausjärjestelmän avulla.
 • Oikeudenmukaisella työttömyysturvalla.
 • Kehittämällä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä henkilöstön edustusta työpaikkojen päätöksenteossa. 

Mikä tekee työelämästä joustavaa?

Joustava työelämä ottaa huomioon erilaiset elämäntilanteet sekä edistää työn ja muun elämän yhdistämistä. Joustavat työajat ja mahdollisuus tehdä töitä paikasta riippumatta edistävät mahdollisuuksiasi elää oman näköistäsi elämää urahaaveista tinkimättä. Voit yhdistellä palkkatyötä ja yrittäjyyttä sekä vaihdella eri työnteon muotoja sujuvasti. 

Joustavaa työelämää rakennamme:

 • Mahdollistamalla paikasta riippumattoman työnteko yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti.
 • Perhevapailla, jotka jakautuvat tasaisesti vanhempien kesken.
 • Aikaan ja paikkaan sitomattomalla työllä, jota edistetään ottamalla käyttöön työpaikoilla uuden työaikalain mukaiset työaikapankkijärjestelmät ja joustotyösopimukset. 
 • Tuomalla yksinyrittäjät ja alustatalouden ammatinharjoittajat työttömyysturvassa yhdistelmävakuutuksen piiriin.

Mikä tekee työelämästä uusiutuvaa?

Nopeasti muuttuvassa työelämässä osaamisen päivittäminen on välttämätöntä. Korkealaatuinen tradenomitutkinto luo tukevan pohjan osaamisen kartuttamiselle työuran aikana. Haluamme, että sinulle on tarjolla monipuolisia mahdollisuuksia osaamisesi päivittämiseksi ja työnantajasi tukee kouluttautumistasi.

Uusiutuvaa työelämää rakennamme:

 • Verovähennyskelpoisella, työnantajan tarjoamalla kouluttautumissetelillä, jonka avulla työntekijät voivat ylläpitää ja kehittää omaa osaamistaan. 
 • Kehittämällä YAMK-tutkintoa vastaamaan työelämän aitoihin tarpeisiin sekä vahvistamalla tutkinnon asemaa ja muuttamalla tutkintonimike muotoon ”Maisteri (AMK)”.

 

Lisätietoja työelämätavoitteistamme:

Joonas Kopra

Erityisasiantuntija, finanssi- ja ICT-ala

050 407 4876

joonas.kopra@tradenomi.fi

@joonaskop

Joonas Kopra