Maailman paras työelämä

Haluamme, että tulevaisuuden työelämä on kaikille meille reilu, joustava, palkitseva ja uusiutuva.

Kuinka maailman paras työelämä saavutetaan?

 

Nollatoleranssi työpaikkakiusaamiselle

Nollatoleranssia tavoitellaan mm. velvoittamalla työnantajat laatimaan toimenpidesuunnitelma henkisen työsuojelun edistämiseksi ja kiusaamisen ehkäisemiseksi. Lisäksi työterveyshuollolla on oltava raportointivelvollisuus työsuojeluviranomaisille, mikäli herää epäilys organisaation sisällä esiintyvästä laajamittaisesta epäasiallisesta kohtelusta.

Työsuojeluviranomaisen on myös voitava määrätä laiminlyönnistä uhkasakko nykyistä aiemmassa vaiheessa ja sen asettamisesta on tehtävä velvoittavaa. Lisäksi käynnistetään Kiva koulu-hankkeen kokemuksiin perustuva Kiva työpaikka-hanke. Lisätietoja työpaikkakiusaamisen kitkemiseen löydät täältä.

 

Kehitetään perhevapailla olevien asemaa

Työsopimuslakiin sekä virkasuhdetta koskeviin lakeihin on säädettävä perhevapaalta töihin palaavalle työntekijälle tehostettu irtisanomissuoja.
 

Lisätään työhyvinvointia 

Henkistä työhyvinvointia edistetään panostamalla ennaltaehkäisevään työhön, kuten varhaisen välittämisen malliin. Lisäksi järjestetään toistuvat pakolliset terveystarkastukset yhdessä työterveyshuollon kanssa, joissa huomioidaan sekä henkinen että fyysinen hyvinvointi. Mikäli työnantaja laiminlyö kehotuksesta huolimatta työterveystarkastusten järjestämisen, voidaan työnantajalle määrätä sakko. Lue lisää tavoitteistamme työhyvinvoinnin osalta täältä. 

Työhyvinvointia edistetään myös kasvattamalla etätöiden määrää kirjaamalla työturvallisuuslakiin yritykselle velvollisuus kartoittaa etätyömahdollisuuksia sekä seurata etätyön toteutumista. 

 

Säilytetään yleissitovuus

Yleissitovuus ehkäisee epätervettä palkkakilpailua ja toimii sekä työntekijän että työnantajan turvana.

Tavoitteemme ja esittämämme ratkaisut löydät tiivistetysti myös Maailman paras työelämä -esitteestä.  


Mitä maailman paras työelämä tarkoittaa sinulle?

Kerro alla olevalla lomakkeella, miten kuvailisit maailman parasta työelämää, mitkä asiat ovat tukeneet työhyvinvointiasi kuluneen vuoden aikana tai mitkä asiat huolettavat työelämässä tällä hetkellä? Kuulemme mielellämme myös palautetta ja kehitysehdotuksia hankkeeseen tai yleisesti tekemäämme vaikuttamistyöhön liittyen. Jätäthän myös yhteystietosi, jos haluat, että otamme sinuun yhteyttä. 

Lisätietoja työelämätavoitteistamme:

Joonas Kopra

Erityisasiantuntija, finanssi- ja kaupan ala

050 407 4876

joonas.kopra@tradenomi.fi

@joonaskop

Joonas Kopra