Vuosilomalain kehittäminen

Työelämän tahti ja vaatimukset ovat kasvaneet, ja yhä useampi kohtaa työssään jaksamisen haasteita työuransa aikana. Illat ja viikonloput eivät riitä työstä palautumiseen, vaan työstä tarvitaan myös pidempiä taukoja. Mahdollisuus irtautua työstä lomalla edesauttaa palautumista ja jaksamista. 

Nykyään työpaikkaa vaihdetaan useita kertoja työuran aikana - omasta aloitteesta, määräaikaisen työsuhteen päättyessä tai työnantajan päätöksestä johtuen. Uudessa työpaikassa lomakertymä alkaa jälleen alusta. Nykytilanteessa vuosiloman kertyminen ei ole yhdenvertainen, vaan kertymä on  työsuhteen alussa pienempi. Työn ja muun elämän yhteensovittaminen vaikeutuu, kun vuosilomaa ei ole riittävästi. Jotta työelämä ja muu elämä olisivat paremmin yhteensovitettavissa ja työstä palautumisen tarpeet voitaisiin huomioida paremmin, tulisi loman määrään kiinnittää huomiota.

Tradenomien jäsentutkimuksessa 2021 selvitimme jäsenten näkemyksiä vuosilomasta

  • 70 prosenttia ei ollut neuvottelut tai saanut neuvoteltua lomaa uutta työsopimusta solmiessaan.
  • 88 prosenttia oli sitä mieltä, että kaikilla tulisi olla oikeus 4 viikon kesälomaan ja viikon talvilomaan, vaikka osa lomasta voi olla palkatonta.
  • 67 prosenttia pitäisi vähintään viikon palkatonta lomaa täyden palkallisen vuosiloman lisäksi, jos se olisi mahdollista.
  • 81 prosenttia jäsenistä on sitä mieltä, että vuosilomaa tulisi kertyä heti työsuhteen alusta 2,5 päivää nykyisen 2 päivän sijaan.
     

Tradenomien ratkaisut vuosilomien kehittämiseksi

  • Muutetaan vuosiloman kertymä heti työsuhteen alusta 2,5 päiväksi
  • Luovutaan vuosilomien lauantailaskennasta kustannustneutraalisti
  • Mahdollistetaan kaikille kokoaikaisille työntekijöille viiden viikon loma. Loma on palkallista siltä osin, kun lomaa on työsuhteessa kertynyt tai siitä on erikseen sovittu.
  • Mahdollistetaan oikeus kolmen viikon palkattomaan vapaaseen vuosiloman lisäksi

Kuluttavatko lauantait lomia? Lue työsuhdejuristimme vastaus tästä!

Tradenomit ei tee temppuja, vaan rakentaa jäsenistölleen maailman parasta työelämää.

Työpaikan vaihtaminen vie lomat. Mikä järki?

Ensimmäisenä vuonna työsuhteessa kertyy kaksi päivää lomaa kuukausittain. Toisena vuonna kertymä kasvaa kahdesta päivästä kahteen ja puoleen päivään kuukausittain. Tämä on jäänne ajalta, jolloin valtaosa työskenteli läpi työuransa samassa työsuhteessa.

Nykyään uran alkuvaiheessa työpaikkaa vaihdetaan usein esimerkiksi määräaikaisten työsuhteiden ja urakehityksen vuoksi. Monella ensimmäiset kunnon vuosilomat saattavat olla vasta viiden tai kymmenen vuoden kuluttua uran alkamisesta. Kun huomioidaan vielä opiskeluaika, on saattanut kulua jopa vuosikymmen tai enemmän ilman täysiä lomia.

Ilman riittävää palautumista työhyvinvointi kärsii, jolla on vaikutusta myös työuran pituuteen. Tilanne hankaloittaa liikkuvuutta työmarkkinoilla, kun osaajat haluavat pitää lomakertymistään kiinni. Nykytilanne ei ole enää 2020-lukua ja siksi muutos on tarpeen.

Lauantait kuluttavat lomapäiviä. Mikä järki?

Vuosiloman aikana lauantaipäivät kuluttavat lomakertymää. Se on jäänne kuusipäiväisestä työviikosta, mitä on enää nykyaikana vaikea ymmärtää. Lauantait ovat viisipäiväsen työviikon tekeville asiantuntijoille lepopäiviä, joten miksi ne kuluttavat lomapäiviä?

Kaikilla ei ole mahdollisuutta neuvotella asiasta työnantajansa kanssa ja ajastaan jälkeenjäänyt käytäntö vaatii uudistamista ja järkevöittämistä.

Harvalle on mahdollista pitää palkatonta lomaa. Mikä järki?

Elämässä on tilanteita, jolloin palkattomalle lomalle on tarvetta helpottamaan arkisten asioiden hoitamista. Joillekin se on tarpeen ruuhkavuosina, toisille vaikkapa iäkkäämpien perheenjäsenten takia tai muutoin raskaan elämänvaiheen vuoksi. Työ- ja yksityiselämän joustava yhteensovittaminen ylläpitää työkykyä ja parantaa työssäjaksamista.

Esitämme kaikille asiantuntijoille oikeutta kolmen viikon palkattomaan lomaan vuodessa työntekijän niin halutessa.


Kurkkaa myös nämä

Loman tarpeessa - Vuosiloma on työhyvinvointikysymys

Mitä työsuhteen alkaessa voi sopia lomasta? Katso työsuhdejuristimme vinkit!

Tavoitteemme maailman parhaan työelämän rakentamiseksi

Tarvitsetko apua vuosilomaan liittyvän asian kanssa? Jäsenenä saat apua työsuhdeneuvonnastamme. Ota yhteyttä!

 

Julia Lauren

Erityisasiantuntija, tieto- ja vakuutusala

050 376 2240

julia.lauren@tradenomi.fi

@JuliaMLauren

Julia Lauren