Matka- ja tapaturmavakuutus

Jäsenyyden hinnalla nautiskelet myös turvasta vapaa-ajan matka-ja tapaturmavahinkojen varalta!

Jäsenyyteesi sisältyy vapaa-ajan matka- ja tapaturmavakuutus. Vakuutettuina ovat Tradenomien täysjäsenet sekä kulta-/ ja musta-tasojen opiskelijajäsenet. Matkustajavakuutuksen piiriin menevät vahingot korvataan ilman euromääräistä ylärajaa, mutta tapaturmavakuutuksessa korvauksille on määritelty ylärajat. 

Matkustajavakuutus

  • Tradenomien jäsenkortti toimii matkustajavakuutuskorttina, mutta se ei ole pakollinen. Riittää kun tiedät vakuutusnumeron (201-2053933), jolloin vakuutuksen voimassaolo tarkistetaan tarvittaessa.
  • Vakuutettuina ovat jäsenet, joiden vakinainen kotipaikka on Suomessa.
  • Vanhempiensa mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset sekä isovanhempien mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapsenlapset sisältyvät vakuutukseen. Vakuutuskorvauksia voi kuitenkin hakea vain yhdestä vakuutuksesta, jos molemmat vanhemmat ovat Tradenomien jäseniä.

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan aikana syntyneen sairauden ja tapaturman aiheuttamia hoitokuluja ilman euromääräistä ylärajaa ja omavastuuta. Lisäksi vakuutuksesta korvataan Ifin hyväksymä kuljetus kotimaahan sairaus- ja kuolemantapauksissa sekä näiden aiheuttaman matkan peruuntumisesta, keskeytymisestä ja matkalta myöhästymisestä aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia.

Sairauden hoitokuluja korvataan korkeintaan 90 vuorokauden ajalta hoidon alkamisesta ja tapaturman hoitokuluja enintään kolmen vuoden ajalta tapaturman sattumisesta. Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta yksittäisen vapaa-ajan matkan alkamisesta. Jos matka kestää yli 45 vuorokautta, kysy vakuutusmahdollisuuksia If Vahinkovakuutusyhtiöstä.


Vakuutusturva myös lapsille

Vakuutetun vanhempansa mukana samalla matkalla matkustavat alle 20-vuotiaat lapset sisältyvät vakuutukseen, kuitenkin samanaikaisesti vain yhden vakuutuksen perusteella. Lapsilla on vakuutuksessa samat turvat kuin jäsenelläkin, ja lisäksi korvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta on 2 000 euroa ja tapaturman aiheuttamasta täydellisestä pysyvästä haitasta 10 000 euroa. Turvassa on vakuutusehtojen mukainen urheilurajoitus.


Tapaturmavakuutus

Vakuutuksesta korvataan vapaa-aikana sattuneita tapaturmia, mikäli niitä ei korvata johonkin lakiin perustuen. Vakuutuksen myöntää If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike ja se on normaali If:n vakuutustuote.


Turva tapaturman aiheuttamien hoitokulujen varalta

Tapaturmavamman hoitokulukorvaus on enintään 6286 euroa tapaturmaa kohti. Omavastuu 100 euroa.


Turva tapaturmaisen pysyvän haitan varalta

Korvaus pysyvästä haitasta on enintään 22 553 euroa tapaturmaa kohti. Summasta maksetaan korvausta lääketieteellisen haitta-asteen mukaan. Vakuutusehtojen kohdasta 3.9 poiketen turvasta ei makseta kaksinkertaista korvausta.


Turva tapaturmaisen kuoleman varalta

Korvaus tapaturmaisesta kuolemasta on 11 278 euroa.

Vakuutus ei sisällä päivärahaa. Tarkempaa tietoa vakuutuksen yksityiskohdista löydät vakuutusehdoista. Yleisistä ehdoista poiketen järjestön ottamien tapaturmavakuutusten edunsaajina ovat aina omaiset. 


Näin haet korvausta

Korvausta haetaan If:in omien sivujen kautta osoitteessa if.fi/omatsivut. Voit myös ladata If Mobiili-sovelluksen, jossa voit näppärästi ilmoittaa vahingoista, tutustua vakuutuksiisi tai tehdä niihin päivityksiä. 

Kuluja tai tositteita ei tarvitse liittää vahinkoilmoitukseen, vaan If pyytää niitä tarvittaessa. Asiaan liittyvät dokumentit (mm. lääkärintodistukset ja kuitit kuluista) tulee kuitenkin säilyttää korvauspäätöksen saamiseen saakka. If:n korvauspalvelu toimii hyvin ripeästi ja korvauspäätöksen saa yleensä muutamassa päivässä.  

Omat sivut saa käyttöönsä, vaikkei jäsenellä olisi henkilökohtaisia vakuutuksia Ifissä. Palvelun saa käyttöönsä soittamalla Ifin asiakaspalveluun.


Järjestövakuutus

Tradenomit on vakuuttanut jäsenensä myös liiton järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa sattuvien henkilö- ja esinevahinkojen varalta. Vakuutus on järjestötoiminnan yhteydessä voimassa kaikkialla maailmassa. Vakuutettuina ovat järjestö, sen jäsenjärjestöt, sekä niiden jäsenet ja toimihenkilöt järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa ollessaan.
 

Lue lisätietoa IFin eduista Tradenomien jäsenille


Myös mahdolliset vahinkoilmoitukset voit tehdä samassa osoitteessa tai hankkia lisävakuutuksia itsellesi! Vakuutusturva on sidottu Tradenomien jäsenyyteen. Jos jäsen eroaa tai erotetaan järjestöstä, vakuutusturva päättyy välittömästi.