Tradenomitutkinto

Tradenomikoulutus tuottaa itsenäisiä osaajia työelämän asiantuntija- ja esihenkilötehtäviin.

Tradenomiksi voi opiskella kolmella eri koulutusalalla, joista suurimmat ovat liiketalous ja IT-ala. Koulutuksesta valmistuu asiantuntijoita, jotka kykenevät vastaamaan työelämän vaatimiin muutoksiin ja kehittämään uusia toimintatapoja. 

Koulutusohjelmiin sisältyy painotuksen mukaan mm. markkinointia ja viestintää, tietotekniikkaa, johtamista, yrittäjyyteen ja kansainvälisyyteen liittyviä opintoja, taloushallintoa sekä puolen vuoden mittainen työharjoittelu. 

Tradenomeja työskentelee kaikilla aloilla, mutta iso osa tradenomeista työllistyy esimerkiksi finanssi-, ict- ja kaupan aloille sekä teknologiateollisuuteen. 

Tradenomien ammattinimikkeet 2022 (Tradenomien jäsentutkimus 2022)

Tradenomitutkinto (Bachelor of Business Administration) lyhyesti

  • laajuus: 210 opintopistettä
  • opinnot suoritetaan noin 3,5 vuodessa
  • opintoihin sisältyy puolen vuoden työharjoittelu (30 op) sekä opinnäytetyö (15 op)
  • tradenomiksi voi opiskella suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi 21 ammattikorkeakoulussa
  • hakijoilla tulee olla suoritettuna toisen asteen yleissivistävä ja/tai ammatillinen tutkinto
  • tradenomeja valmistuu vuosittain reilut 5000, joista nuorisokoulutuksesta noin 80 % ja aikuiskoulutuksesta noin 20 %

Koulutusohjelmatarjonta vaihtelee ammattikorkeakouluittain.

Lisätietoa tradenomitutkinnosta:

tradenomiksi.fi

opintopolku.fi

Yleisimmät syyt hakeutua tradenomikoulutukseen (Tradenomien jäsentutkimus 2020)

Yleisimmät syyt hakeutua tradenomikoulutukseen (Tradenomien jäsentutkimus 2020)