Akava, JUKO ja YTN

Kehitämme työelämää ja osaamista yhdessä keskusjärjestömme sekä akavalaisten neuvottelujärjestöjen kanssa.

Edustajamme vievät tradenomeille tärkeitä tavoitteita eteenpäin monella tasolla erilaisissa työryhmissä sekä päätöksentekoelimissä.

 Olemme järjestäytyneet yhdessä muiden korkeastikoulutettujen kanssa Akavaan. Se on mukana valmistelemassa työelämän lainsäädäntöä, työttömyys- ja sosiaaliturvaa sekä eläkejärjestelmää, jotka kuuluvat työelämän turvaverkkoon. Akavan mielestä Suomessa pitää olla hyvä elintaso, menestyvä elinkeinoelämä sekä tehokas ja tarkoituksenmukainen julkinen sektori. Talouden pitää olla vahva ja veroasteen kohtuullinen. Siihen tarvitaan kasvupolitiikkaa.

Akavan liittojen jäseninä on sekä palkansaajia että ammatinharjoittajia ja yrittäjiä, mutta myös opiskelijoita. Akavaan kuuluu 36 jäsenliitton kautta jo yli puoli miljoonaa jäsentä. Olemme Akavan viidenneksi suurin jäsenjärjestö. Lisätietoja akava.fi
 Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on akavalainen neuvottelujärjestö. Valtakunnallisena pääsopijajärjestönä se neuvottelee julkisen sektorin ja näihin verrattavissa olevien alojen akavalaisten virka- ja työehtosopimukset, joissa sovitaan palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. JUKOon kuuluu kahdeksan jäsenyhdistystä, joilla on henkilöjäseniä yhteensä runsaat 200 000.

Tradenomeista noin 13 % työskentelee julkisella sektorilla valtion, kuntien, kuntayhtymien, korkeakoulujen tai seurakuntien palveluksessa. JUKOn jäseniä olemme Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEAn kautta. Lisätietoja juko.fi

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on akavalainen neuvottelujärjestö. Se vastaa Akavan kentässä yksityisellä sektorilla työskentelevien ylempien toimihenkilöiden sopimus- ja neuvottelutoiminnasta teollisuudessa sekä palvelualoilla. YTN:n jäseninä on 20 akavalaista liittoa, joiden kautta se edustaa lähes 170 000 asiantuntijaa ja esimiestä eri toimialoilla. YTN:llä on tällä hetkellä yli 30 valtakunnallista ja yrityskohtaista työehtosopimusta.

Tradenomeistä lähes 85 % työskentelee yksityisellä sektorilla. Olemme YTN:n neljänneksi suurin jäsenjärjestö. Lisätietoja ytn.fi