Valtuusto

Tradenomit-yhteisön ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon kuuluu 35 jäsentä. Tradenomien valtuusto valitaan kolmen vuoden välein jäsenvaaleilla, joissa jokaisella vaalikelpoisella jäsenellä on äänioikeus ja mahdollisuus asettua ehdolle. Valtuuston opiskelijaedustajat nimittää Tradenomiopiskelijat.

Valtuuston tärkeimpiä tehtäviä ovat Tradenomien strategisten linjausten vahvistaminen, vuosittaisten toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden käsittely sekä jäsenmaksun suuruudesta päättäminen. Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti 2-4 kertaa vuodessa. Kevätkokouksessa valtuusto hyväksyy edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Syyskokouksessa valtuusto päättää toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Valtuuston toimikausi alkaa liittovaltuuston vaalin tuloksen vahvistamisesta ja kestää kolme vuotta.

Valtuuston jäsenet