Yrittäjäjäsenyys

Tarjoamme yrittäjäjäsenille erityisesti yrittäjille kohdennettuja palveluita.

Kohdennettujen palveluiden lisäksi yrittäjäjäsenillä on käytössään samat edut ja palvelut kuin täysjäsenilläkin. Yrittäjäsenenten jäseneduissa on  palkansaajajäsenten jäsenetuihin verrattuna kuitenkin muutama eroavaisuus:

  • Jäsenyyteen sisältyvä oikeusturvavakuutus on vakuutusehtojen osalta hieman erilainen kuin palkansaajajäsenillä, koska yrittäjänä toimiminen asettaa erilaiset puitteet vakuutuksenalaisille tilanteille. Tarkempaa tietoa yrittäjän vakuutusturvasta löydät täältä.
  • Tradenomien lakimiehet ovat erikoistuneet työoikeuteen eivätkä hoida esim. yritysten välisiä riita-asioita. Yritystoimintaan liittyvissä juridisissa kysymyksissä voi apua saada Suomen Yrittäjien neuvontapalvelusta. Neuvontapalvelu on käytettävissä Suomen Yrittäjien palvelupaketin tilanneilla jäsenillä. Palvelupaketti on yrittäjäjäsenille maksuton, muille jäsenille palvelupaketin hinta on 93 euroa/vuosi.

Yrittäjäjäsenen jäsenmaksu on 26,75 euroa kuukaudessa. Jäsenmaksu ei sisällä työttömyyskassan jäsenyyttä.

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan (AYT-kassa) jäsenyyttä ei saa voimaan Tradenomien kautta, vaan sitä tulee hakea erikseen. Yrittäjäkassan  jäsenyys voi kuitenkin olla voimassa rinnakkain Tradenomien yrittäjäjäsenyyden kanssa.  

Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKOn jäsenyys tulee päättää yrittäjäkassaan siirtymisen yhteydessä. KOKO-kassan jäsenenä on mahdollista olla vielä 18 kuukauden ajan päätoimisen yritystoiminnan alkamisesta, mutta katkeamattoman ansiopäivärahaoikeuden säilyttämiseksi yrittäjäkassaan tulee siirtyä kolmen kuukauden sisällä yrittäjäksi ryhtymisestä. Palkansaajakassaan jääminen yli kolmeksi kuukaudeksi päätoimisen yritystoiminnan aloittamisen jälkeen on suositeltavaa ainoastaan siinä tapauksessa, jos yrittäjäkassan jäsenyysehdot eivät täyty tai jostain muusta syystä yrittäjäkassaan siirtyminen ei tule kyseeseen.

Päätoimisen palkkatyön ohella yrittäjänä työllistyvän kannattaa pääsääntöisesti olla jäsenenä palkansaajakassassa (KOKO-kassa). Jäsenlajina on tällöin Tradenomien täysjäsenyys.

Yrittäjän työttömyysturvasta löydät tarkempaa tietoa täältä.

Yrittäjäjäseneksi liittyminen

Jos olet jo ennestään Tradenomien jäsen, jäsenlajisi vaihdetaan yrittäjäjäsenyydeksi siinä vaiheessa, kun irtisanot KOKO-kassan jäsenyyden. Ennen tätä jäsenyyteen ei tarvitse tehdä mitään muutoksia yrittäjänä toimimisen vuoksi. Yrittäjyyspalveluitamme on mahdollista hyödyntää jo ennen yrittäjäjäseneksi siirtymistä.

Jos haluat erota KOKO-kassasta ja siirtyä yrittäjäjäseneksi tai tarvitset lisätietoa asiasta, ota yhteyttä jäsenpalveluumme, jasenasiat@tradenomi.fi, puh. 020 155 8800.

Liity jäseneksi tästä