Tradenomien osaamisella ei ole rajoja

Tradenomi muuttaa asiantuntijuuttaan käytännön konkreettiseksi tekemiseksi ja vaikuttaviksi teoiksi.

Tradenomi (Bachelor of Business Administration) on alempi korkeakoulututkinto, joka valmistaa työelämän asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Tradenomiksi voi opiskella 21 ammattikorkeakoulussa eri puolella Suomea ja vuosittain tradenomiopinnot aloittaa noin 7500 opiskelijaa (nuoriso- ja aikuiskoulutus). 

Tradenomilla on

  • laaja-alainen ammatillinen osaaminen: käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä niiden teoreettiset perusteet hallinnon ja kaupan alan asiantuntijatehtävissä toimimista varten
  • hyvä viestintätaidot
  • hyvä kielitaito
  • edellytykset alan kehityksen seuraamiseen ja jatkuvaan kouluttautumiseen
  • alan kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet

Muuttuvassa työelämässä ammattispesifinen tieto vanhenee nopeasti ja työntekijöiltä odotetaan yhä suurempaa joustavuutta. Tradenomi kykenee vastaamaan työelämän vaatimiin muutoksiin. Tradenomikoulutus tuottaa itsenäisiä osaajia, jotka kykenevät myös hankkimaan nopeasti ja tehokkaasti erityisosaamista.

Olemme ainoa ammattijärjestö, joka on järjestelmällisesti tutkinut jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajan tradenomien työoloja, palkkakehitystä sekä sijoittumista työelämään. Tutkintopohjaisena liittona toimintamme kuuluu oleellisena osana myös koulutuspolitiikka.

Tavoitteenamme on, että monipuolisen tradenomitutkinnon suorittaneet saavat koulutuksestaan riittävät valmiudet asiantuntijatehtäviä varten ja että koulutusta vastaavia työtehtäviä riittää kaikille tradenomeille.

Tradenomit työelämässä

Tradenomitutkinto

Lue lisää

Jatkokoulutus

Lue lisää

Tradenomit työelämässä

Lue lisää

Tradenomien palkkaus

Lue lisää

Jäsentutkimus

Lue lisää