Tradenomit työelämässä

Tradenomit työskentelevät moninaisissa työelämän asiantuntijatehtävissä, valtaosa yksityisellä sektorilla.

Tradenomeja työskentelee kaikilla toimialoilla ja sektoreilla sijoittuen kaikille asematasoille. Tradenomeista n. 75 % työskentelee asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä.

Suurimmat toimialat (Lähde: Tradenomien jäsentutkimus 2019)

Tradenomien työllisyystilanne

Kaikkien tradenomien työttömyysaste on noin 5 prosenttia, kun jäsentemme kohdalla se on noin 3 prosenttia. Ajankohtaiset katsaukset korkeakoulutettujen työttömyystilanteesta löytyvät Akavan sivuilta

Lähes kaikki tradenomit (91%) työskentelevät vakituisessa työsuhteessa. Tradenomiyrittäjien määrä on kasvussa ja heidän osuutensa on jäsentutkimuksemme mukaan reilu 3 %.