Perhevapaa on lasta varten

22.3.2022 | Työelämä

Elokuun alussa tulee voimaan uusi perhevapaita koskeva laki, jossa ensimmäistä kertaa vanhempien hoitovastuu jaetaan lainsäädännöllä tasan. Tavoitteena on mahdollistaa perhevapaiden jakaminen nykyistä tasa-arvoisemmin molempien huoltajien kesken.

Meidän pitää muistaa, miksi perhevapaa ylipäänsä on olemassa.  Se ei ole äitiä tai isää varten vaan se on lasta varten. Uuden perhevapaalain lähtökohta on, että lapsella on oikeus kumpaankin vanhempaan, korostaa Tradenomien edunvalvonnan johtaja Ville-Veikko Rantamaula. 

Tradenomit on jo parin vuosikymmenen ajan panostanut vahvasti työelämän kaikenlaisen tasa-arvon edistämiseen.

Perhevapaiden tasaisempi jakaminen vaatii asennemuutosta

Vaikka uusi laki antaa mahdollisuuden jakaa perhevapaita entistä tasa-arvoisemmin, pallo jää silti ensisijaisesti perheelle itselleen. 

Lain mukaan kummallakin vanhemmalla on 160 päivän vanhempainrahakiintiö, josta 63 päivää voi luovuttaa toiselle. Lisäksi synnyttäjä on oikeutettu 40 päivän raskausrahakauteen.

– Jotta perhevapaita hyödynnetään lapsen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, pitää kulttuurin muuttua sekä kotona että työpaikalla. Äitien, isien ja myös työyhteisöjen pitää uudistaa ajattelumallejaan, muistuttaa Tradenomien erityisasiantuntija Julia Lauren.

Rantamaula on pettynyt siitä, että työmarkkinajärjestöjen nyt sopimissa työehtosopimuksissa ei huomioitu tulevaa perhevapaalakia. Julkisen sektorin virkaehtosopimusneuvottelut ovat vielä kesken. Nykyisissä sopimuksissa isille on palkallista vapaata vain viikosta kolmeen, äideille jopa kolme kuukautta. 

– Jos uutta perhevapaalakia ei huomioida työ- ja virkaehtosopimuksissa, ei laki tule toteutumaan käytännössä eikä uuden lain tavoite toteudu, sanoo Rantamaula.

– Kun äideille maksetaan isiä pidempään täyttä palkkaa ja äidit pitävät pidempiä vapaita, merkitsee tämä myös sitä, että rahallinen vastuu perhevapaista jää enemmän naisvaltaisille aloille, selvittää Lauren.

Naisten asema työelämässä paranee

Uuden lain myötä pitkiä poissaoloja tulee molemmille vanhemmille, ei vain naisille. Nykyiset naisten pitkät poissaolot työelämästä ovat aiheuttaneet kuopan heidän palkka- ja myös eläketasoonsa.

– Toivottavasti uusi laki helpottaa perheen ja työn yhdistämistä niin, että töihin paluu voi tapahtua joustavasti, aluksi vaikka päivän viikossa töitä tehden. Näin yhteys työpaikkaan ja sen muutoksiin säilyisi nykyistä paremmin, visioi Rantamaula. 

Ville-Veikko Rantamaula

Edunvalvontajohtaja

040 832 6682

ville-veikko.rantamaula@tradenomi.fi

Julia Lauren

Erityisasiantuntija, tieto- ja vakuutusala

050 376 2240

julia.lauren@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Työajan lyhentämisestä apua jaksamiseen - mitä tarkoittaa subjektiivinen oikeus osa-aikatyöhön?

Tradenomit edistää työkuorman keventämistä ajamalla subjektiivista oikeutta osa-aikatyöhön. Käytännössä oikeus tarkoittaisi, että työntekijä voisi omasta halustaan lyhentää työaikaansa väliaikaisesti. Osa-aikatyö voisi auttaa jaksamaan esimerkiksi vaikeassa elämäntilanteessa.

Lue lisää

Nämä ovat yleisimmät tasa-arvoasiat, jotka vaativat muutosta

Tasa-arvon edistäminen vaatii ennen kaikkea asennemuutosta. Naisten ja miesten väliset palkkaerot ovat usein ensimmäinen asia, joka nostetaan esille, kun keskustellaan tasa-arvosta työelämässä. Perhevapaiden epätasainen jakautuminen aiheuttaa sukupuolten välisiä palkkaeroja ja vaikuttaa negatiivisesti naisten urakehitykseen. Osa ammattinimikkeistä on edelleen sukupuolittuneita, vaikka niille on helppo keksiä sukupuolineutraali vaihtoehto.

Lue lisää

Perhevapaakirjaukset teknologiateollisuuden työehtosopimukseen

Palkalliset perhevapaat kirjattiin teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukseen nykylain mukaisesti. Lapsen molemmat vanhemmat saavat 32 päivää palkallista vapaata. Lisäksi synnyttävä vanhempi saa 40 päivän palkallisen raskausvapaan. Ei-synnyttävä vanhempi sai aiemmin vain viisi päivää palkallista vapaata.

Lue lisää

Miksi lakkoilemme?

Painostustoimilla, tai työtaistelutoimilla, vauhditetaan tavoitteiden saavuttamista ja sopimuksen syntymistä. Painostustoimia ei yleensä aloiteta lakoilla, sillä ne ovat keinovalikoiman järeimmästä päästä. Liikkeelle lähdetään lähes poikkeuksetta lievemmillä kielloilla.

Lue lisää

Strategiatyö on dialogia

Tiedätkö, mitä organisaation strategia tarkoittaa sinun ja työsi kannalta? Johdon pitää osata sanoittaa, mitä strategia tarkoittaa käytännön tekemisenä niin hyvin, että työntekijät tunnistavat itsensä strategiasta. Strategia lähtee elämään, kun työntekijät haluavat kehittää omaa osaamistaan ja toimia strategian mukaisesti.

Lue lisää