Perhevapaa on lasta varten

22.3.2022 | Työelämä

Elokuun alussa tulee voimaan uusi perhevapaita koskeva laki, jossa ensimmäistä kertaa vanhempien hoitovastuu jaetaan lainsäädännöllä tasan. Tavoitteena on mahdollistaa perhevapaiden jakaminen nykyistä tasa-arvoisemmin molempien huoltajien kesken.

Meidän pitää muistaa, miksi perhevapaa ylipäänsä on olemassa.  Se ei ole äitiä tai isää varten vaan se on lasta varten. Uuden perhevapaalain lähtökohta on, että lapsella on oikeus kumpaankin vanhempaan, korostaa Tradenomien edunvalvonnan johtaja Ville-Veikko Rantamaula. 

Tradenomit on jo parin vuosikymmenen ajan panostanut vahvasti työelämän kaikenlaisen tasa-arvon edistämiseen.

Perhevapaiden tasaisempi jakaminen vaatii asennemuutosta

Vaikka uusi laki antaa mahdollisuuden jakaa perhevapaita entistä tasa-arvoisemmin, pallo jää silti ensisijaisesti perheelle itselleen. 

Lain mukaan kummallakin vanhemmalla on 160 päivän vanhempainrahakiintiö, josta 63 päivää voi luovuttaa toiselle. Lisäksi synnyttäjä on oikeutettu 40 päivän raskausrahakauteen.

– Jotta perhevapaita hyödynnetään lapsen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, pitää kulttuurin muuttua sekä kotona että työpaikalla. Äitien, isien ja myös työyhteisöjen pitää uudistaa ajattelumallejaan, muistuttaa Tradenomien erityisasiantuntija Julia Lauren.

Rantamaula on pettynyt siitä, että työmarkkinajärjestöjen nyt sopimissa työehtosopimuksissa ei huomioitu tulevaa perhevapaalakia. Julkisen sektorin virkaehtosopimusneuvottelut ovat vielä kesken. Nykyisissä sopimuksissa isille on palkallista vapaata vain viikosta kolmeen, äideille jopa kolme kuukautta. 

– Jos uutta perhevapaalakia ei huomioida työ- ja virkaehtosopimuksissa, ei laki tule toteutumaan käytännössä eikä uuden lain tavoite toteudu, sanoo Rantamaula.

– Kun äideille maksetaan isiä pidempään täyttä palkkaa ja äidit pitävät pidempiä vapaita, merkitsee tämä myös sitä, että rahallinen vastuu perhevapaista jää enemmän naisvaltaisille aloille, selvittää Lauren.

Naisten asema työelämässä paranee

Uuden lain myötä pitkiä poissaoloja tulee molemmille vanhemmille, ei vain naisille. Nykyiset naisten pitkät poissaolot työelämästä ovat aiheuttaneet kuopan heidän palkka- ja myös eläketasoonsa.

– Toivottavasti uusi laki helpottaa perheen ja työn yhdistämistä niin, että töihin paluu voi tapahtua joustavasti, aluksi vaikka päivän viikossa töitä tehden. Näin yhteys työpaikkaan ja sen muutoksiin säilyisi nykyistä paremmin, visioi Rantamaula. 

Ville-Veikko Rantamaula

Edunvalvontajohtaja

040 832 6682

ville-veikko.rantamaula@tradenomi.fi

Julia Lauren

Erityisasiantuntija, tieto- ja vakuutusala

050 376 2240

julia.lauren@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Mikä ihmeen optiovuosi, miksi siitä neuvotellaan?

Neuvottelut ensi vuoden palkankorotuksista ovat käynnistyneet.

Lue lisää

Miten työehtosopimus vaikuttaa palkkaukseen?

Työehtosopimuksissa voidaan sopia mm. minimipalkoista, lomarahoista sekä erilaisista lisistä.

Lue lisää

Työehtosopimusneuvotteluiden ABC

Työehtosopimusneuvotteluita käydään jälleen monilla eri aloilla. Mitä kaikkea työehtosopimus työsuhteessa sanelee?

Lue lisää

Luottamusmies työskentelee porukan puolesta

Henkilöstöedustaja voi työpaikalla saada aikaan merkittäviä parannuksia. Luottamusmies voi saada paikallisesti sovittua työehtosopimusta paremmista ehdoista, kuten vapaa-ajalla matkustamisen korvaamisesta tai yleiskorotusta paremmista palkankorotuksista. Henkilöstöedustaja toimii linkkinä työntekijöiden ja työnantajan välillä tarjoten arvokasta tietoa, mikä voisi muuten jäädä pimentoon.

Lue lisää

Työpaikoilla tulee huomioida yhdenvertaisuus joka päivä

Euroopan unionin perusoikeusvirasto teetti vuonna 2020 kyselyn koskien sateenkaari-ihmisten kokemuksia työelämässä ja opiskeluissa. Suomessa 92 prosenttia sateenkaari-ihmisistä ei koe voivansa olla täysin avoin työpaikallaan. Miten työpaikoilla voidaan edistää yhdenvertaisuutta?

Lue lisää