Jäsenyysehdot

Jäsenellä on oikeus liittymispäivästään lukien käyttää jäsenlajinsa mukaisia jäsenetuja ja ­palveluja sekä osallistua jäsentilaisuuksiin. Jäsenyyden lakatessa oikeus käyttää jäsenetuja päättyy jäsenyyden
päättymispäivään.

Vakuutukset

Jäsenyyteen kuuluvat vakuutusedut ovat myös voimassa jäsenyyden alkamispäivästä päättymispäivään. Työelämän oikeusturvavakuutus tulee kuitenkin voimaan kuuden kuukauden kuluttua musta-tason opiskelijajäsenyyden tai täysjäsenyyden alkamisesta. Oikeusturvavakuutus tulee voimaan ilman karenssiaikaa, mikäli jäsen on välittömästi ennen musta-­tason opiskelijajäseneksi tai täysjäseneksi siirtymistään ollut kulta- tai hopea­-tason opiskelijajäsenenä vähintään kuuden kuukauden ajan ja siirtynyt täysjäseneksi viimeistään kahden kuukauden kuluessa valmistumisestaan tai mikäli jäsen on ollut toisen ammattiliiton vastaavan vakuutuksen piirissä vähintään kuuden kuukauden ajan välittömästi ennen Tradenomien jäseneksi liittymistä.

Jäsentietojen ajantasaisuus

Jäsenen velvollisuutena on huolehtia yhteystietojensa ja muiden jäsentietojensa pitämisestä ajan tasalla sekä jäsenlajinsa oikeellisuudesta. Opiskelijajäsenyys tulee viimeistään valmistumisen yhteydessä muuttaa täysjäsenyydeksi. Jäsenlajin vaihtamisen tarpeellisuus on aiheellista selvittää yrittäjäksi ryhtymisen, ulkomaille muuton tai eläkkeelle jäämisen yhteydessä.

Perhejäsenyys

Perhejäsenyyteen on mahdollisuus kahdella samassa taloudessa asuvalla Tradenomien täysjäsenellä. Perheen toinen jäsen saa jäsenmaksun alennettuun hintaan ja perheeseen lähetetään yksi yhteinen jäsenlehti. Jäsenellä on velvollisuus itse ilmoittaa Tradenomeille perhejäsenyyden alkamisesta ja päättymisestä.

Jäsenmaksut

Jäsenen tulee suorittaa jäsenmaksunsa ajantasaisesti valitsemansa maksutavan mukaisesti. Oikeus käyttää jäsenetuja ja ­palveluja on voimassa jäsenmaksutilanteen ollessa ajan tasalla. Jäsenmaksutilanne tarkistetaan palvelujen käytön yhteydessä, ja palvelujen käyttö voidaan evätä jäseneltä, jonka erääntyneet jäsenmaksut ovat suorittamatta. Normaalia pidemmästä maksuajasta laskulle tulee sopia erikseen Tradenomien jäsenpalvelun kanssa. Maksusuunnitelman aikana jäsenellä on oikeus jäsenetujen ja ­palvelujen käyttöön, mikäli sovittua maksusuunnitelmaa on noudatettu.


Tradenomien jäsenmaksu on kiinteä kuukausi­ tai vuosimaksu, jonka suuruuteen jäsenen palkkatulot eivät vaikuta. Jäsen on oikeutettu jäsenmaksun verovähennykseen, jota varten tarvittavat tiedot ilmoitamme vuosittain verottajalle jäsenen puolesta.

Jäsenmaksualennukset

Jäsenmaksualennukseen (­50 %) on mahdollisuus jäsenellä, joka on yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden ilman palkkatuloa. Oikeus jäsenmaksualennukseen ei koske opiskelijajäseniä. Jäsenen tulee itse ilmoittaa Tradenomeille jäsenmaksun alennusperusteesta ja hakea alennusta asian ollessa ajankohtainen. Jäsenmaksualennusta tulee hakea viimeistään alennusperusteen voimassaoloa seuraavan vuoden helmikuussa. Tätä myöhemmin jäsenmaksualennusta ei voi takautuvasti hakea.

Jäsenyyden irtisanominen

Jäsenellä on oikeus halutessaan päättää jäsenyytensä ilman irtisanomisaikaa. Jäsenyyden päättämisestä tulee ilmoittaa Tradenomien jäsenpalveluun ja varsinainen eroilmoitus tulee toimittaa annetun ohjeistuksen mukaisesti. Eroilmoituksen saapumisajankohdasta riippuen jäsenmaksut tulee suorittaa sen kuukauden loppuun saakka, jonka aikana eroilmoitus on vastaanotettu jäsenpalvelussa tai edellisen kuukauden loppuun saakka.