Jäsenyysehdot

Jäsenellä on oikeus liittymispäivästään lukien käyttää jäsenlajinsa mukaisia jäsenetuja ja ­palveluja sekä osallistua jäsentilaisuuksiin. Jäsenyyden lakatessa oikeus käyttää jäsenetuja päättyy jäsenyyden
päättymispäivään.

 

Vakuutukset

  • Jäsenyyteen sisältyy turva vapaa-ajan matka- ja tapaturmavahinkojen varalle.
  • Vakuutettuina ovat Tradenomien täysjäsenet sekä kulta-/ ja musta-tasojen opiskelijajäsenet.
  • Vakuutettuina ovat liiton alle 68-vuotiaat jäsenet, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli kuusi kuukautta Suomessa, joiden vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin.
  • Vakuutusturva on sidottu liiton jäsenyyteen. Jos jäsen eroaa tai erotetaan liitosta, vakuutusturva päättyy välittömästi. Kun jäsen jää eläkkeelle tai täyttää 68 vuotta, vakuutusturva päättyy kuluvan vuoden lopussa.

Vakuutusturvan tarkemmat ehdot löydät ​​​täältä.​ ​

Oikeusturva

Jäsenyyteen sisältyvä työelämän riitatilanteisiin sovellettu Oikeusturvaetu koskee Täysjäseniä, Perhejäseniä sekä Musta-tason jäseniä. Edun käyttämiseen ovat oikeutettuja ne jäsenet, jotka ovat olleet vähintään kuusi kuukautta liiton jäseninä palvelussuhdetta koskevan riidan syntyhetkellä. Jos jäsenen Täysjäsenyys, Perhejäsenyys tai Musta-tason jäsenyys on riidan syntyhetkellä ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita tai vaatimus perustuu, olla syntynyt Oikeusturvaedun voimassaoloaikana

Oikeusturvaedun tarkemmat ehdot löydät täältä.

Jäsentietojen ajantasaisuus

Jäsenen velvollisuutena on huolehtia yhteystietojensa ja muiden jäsentietojensa pitämisestä ajan tasalla sekä jäsenlajinsa oikeellisuudesta. Opiskelijajäsenyys tulee viimeistään valmistumisen yhteydessä muuttaa täysjäsenyydeksi. Jäsenlajin vaihtamisen tarpeellisuus on aiheellista selvittää yrittäjäksi ryhtymisen, ulkomaille muuton tai eläkkeelle jäämisen yhteydessä.

Voit päivittää jäsentietojasi asiointipalvelussamme.

Perhejäsenyys

Perhejäsenyyteen on mahdollisuus kahdella samassa taloudessa asuvalla Tradenomien täysjäsenellä. Perheen toinen jäsen saa jäsenmaksun alennettuun hintaan ja perheeseen lähetetään yksi yhteinen jäsenlehti. Jäsenellä on velvollisuus itse ilmoittaa Tradenomeille perhejäsenyyden alkamisesta ja päättymisestä.

Jäsenmaksut

Jäsenen tulee suorittaa jäsenmaksunsa ajantasaisesti valitsemansa maksutavan mukaisesti. Oikeus käyttää jäsenetuja ja ­palveluja on voimassa jäsenmaksutilanteen ollessa ajan tasalla. Jäsenmaksutilanne tarkistetaan palvelujen käytön yhteydessä, ja palvelujen käyttö voidaan evätä jäseneltä, jonka erääntyneet jäsenmaksut ovat suorittamatta. Normaalia pidemmästä maksuajasta laskulle tulee sopia erikseen Tradenomien jäsenpalvelun kanssa. Maksusuunnitelman aikana jäsenellä on oikeus jäsenetujen ja ­palvelujen käyttöön, mikäli sovittua maksusuunnitelmaa on noudatettu.

Tradenomien jäsenmaksu on kiinteä kuukausi­ tai vuosimaksu, jonka suuruuteen jäsenen palkkatulot eivät vaikuta. Jäsen on oikeutettu jäsenmaksun verovähennykseen, jota varten tarvittavat tiedot ilmoitamme vuosittain verottajalle jäsenen puolesta.

Jäsenmaksualennukset

Jäsenmaksualennukseen (­50 %) on mahdollisuus jäsenellä, joka on yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden ilman palkkatuloa. Oikeus jäsenmaksualennukseen ei koske opiskelijajäseniä. Jäsenen tulee itse ilmoittaa Tradenomeille jäsenmaksun alennusperusteesta ja hakea alennusta asian ollessa ajankohtainen. Jäsenmaksualennusta tulee hakea viimeistään alennusperusteen voimassaoloa seuraavan vuoden helmikuussa. Tätä myöhemmin jäsenmaksualennusta ei voi takautuvasti hakea.

Jäsenyyden irtisanominen

Jäsenellä on oikeus halutessaan päättää jäsenyytensä ilman irtisanomisaikaa. Jäsenyyden päättämisestä tulee ilmoittaa Tradenomien jäsenpalveluun ja varsinainen eroilmoitus tulee toimittaa annetun ohjeistuksen mukaisesti. Eroilmoituksen saapumisajankohdasta riippuen jäsenmaksut tulee suorittaa sen kuukauden loppuun saakka, jonka aikana eroilmoitus on vastaanotettu jäsenpalvelussa tai edellisen kuukauden loppuun saakka.