Europarlamenttivaalit

Maailman parasta työelämää ja osaamista rakennetaan myös EU:ssa. Haluamme eteenpäinvievät ja tulevaisuuteen suuntaavat EU:n yhteiset työelämän pelisäännöt. 

TRADENOMIEN TYÖELÄMÄTAVOITTEET EUROPARLAMENTTIVAALEISSA 2024

Reilut pelisäännöt asiantuntijan työajalle

Asiantuntijoille on turvattava mahdollisuus työstä irtautumiseen ja riittävään palautumiseen. Asiantuntijatyön on jatkossakin oltava työaikalain piirissä koko EU:ssa.

Asiantuntijat huomioivat pelisäännöt alustatyölle

Alustatyötä tekeville asiantuntijoille on turvattava reilut työehdot ja palkkaus alustatalouden tarjoamat mahdollisuudet ja hyödyt säilyttäen. Kansallisen keskustelun tulee olla aktiivista ja hyödyntää toimivat neuvottelurakenteemme.

Jaksamiselle pelisäännöt asiantuntijatyössä

Työn psykososiaalisen kuormituksen riskit on nostettava samanarvoisiksi fyysisen kuormittavuuden kanssa. Psykososiaaliset riskit on sisällytettävä EU:n työterveys- ja työturvallisuusdirektiiveihin.

Tekoälylle pelisäännöt työelämässä

Tarvitsemme EU:n yhteiset pelisäännöt tekoälylle ja sen hyödyntämiselle työelämässä. Esimerkiksi, voiko työnantaja käyttää tekoälyä työntekijän valvontaan tai kuka omistaa tekoälyllä kirjoitetun kirjan? Haluamme pelisäännöt, jotka ovat selkeät ja kunnioittavat asiantuntijoiden oikeuksia.

Miten EU-vaalit vaikuttavat työelämään? Avasimme EU-vaalitavoitteitamme webinaarissa 30.11.2023. Katso tallenne täällä.


Mikä Euroopan parlamentti?

EU:n kansalaiset valitsevat Euroopan parlamentin jäsenet suorilla vaaleilla joka viides vuosi.

Parlamentin jäsenet edustavat EU-kansalaisten etuja unionin tasolla.

Parlamentin koko

Parlamentissa voi olla yhteensä enintään 750 jäsentä ja puhemies. Jäsenten lukumäärästä päätetään aina ennen vaaleja. Kustakin maasta valittavien parlamentin jäsenten määrä on suhteutettu maan väkilukuun. Jokaisella maalla on vähintään kuusi ja enintään 96 jäsentä.

Vuonna 2024 Suomesta valittavien edustajien määrä nousee 14:stä 15:een parlamentin jäseneen.

Parlamentin tehtävät

  • Säätää uusia lakeja EU-maiden hallitusten edustajien kanssa.
  • Hyväksyy EU:n budjetin ja valvoo varainkäyttöä.
  • Valitsee Euroopan komission puheenjohtajan ja nimittää komission jäsenet.

Äänestäminen

  • Vaalipäivä sunnuntaina 9.6.2024.
  • Ennakkoäänestys kotimaassa 29.5.–4.6.2024, ulkomailla 29.5.–1.6.2024.
  • Äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet EU-maiden kansalaiset.
  • Äänestää voi vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa, joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu.
  • EU-parlamenttivaaleissa Suomi on yksi vaalipiiri. Ehdokkaat ovat ehdolla koko maassa ja äänestäjä voi äänestää ketä tahansa ehdokasta asuinpaikastaan riippumatta.

Lisätietoa äänestämisestä löydät osoitteesta vaalit.fi

Tuomas Meriniemi

Erityisasiantuntija, koulutus-, työllisyys- ja elinkeinopolitiikka

040 357 2628

tuomas.meriniemi@tradenomi.fi

@meriniemi

Tuomas Meriniemi