Yksityiselämän oikeudellinen neuvonta

Tradenomien täysjäsenet saavat oikeudellista neuvontaan yksityiselämän asioihin Suomen Juristit Oy:n kautta.

Neuvontapalvelun piiriin kuuluvat esimerkiksi seuraavat asiat:

  • perintö-, testamentti- ja jakoasiat
  • perheoikeudelliset asiat (avioehtosopimukset, lahjat lapsille ja puolisolle, avioero, ositus ja elatusapu)
  • perintö- ja lahjaverotus
  • vahingonkorvausasiat
  • pankki- ja vakuutusoikeuteen kuuluvat asiat
  • avoparin oikeudelliset asiat (esim. yhteisomistuksen purkaminen)
  • huoneenvuokra- ja asunto-osakeyhtiöasiat, asuntokaupat, muut kiinteän ja irtaimen omaisuuden kaupat, mukaan lukien kaupan virheet

Saat Tradenomien täysjäsenenä käyttöösi yksityiselämän lakineuvonnan ja tilanteesi tarkemman kartoituksen veloituksetta.Puhelinneuvonta kattaa asiat, jotka jäsen voi esittää ja lakimies selvittää puhelimessa ilman perehtymistä asiakirjoihin tai sähköposteihin. Neuvonta ei koske asiakirjojen laatimista. Elinkeino-, yritys, sijoitus-, ansiotoiminta-, luottamustehtävä- ja sosiaaliturva-asiat eivät kuulu palvelun piiriin. 

Mikäli asian hoitamiseen ei riitä yksistään neuvonta ja tilanteen kartoittaminen, voit halutessasi sopia toimeksiannosta asiaa hoitavan juristin kanssa. Ennen toimeksiannon sopimista, Suomen Juristit kartoittaa asian hoidon strategiset vaihtoehdot, ja antavat rehellisen kuvan vaihtoehtojen riskeistä ja mahdollisuuksista. Asiakkaamme tietävät aina kustannusperusteet ennen ”taksamittarin” käynnistymistä. Kun päätös strategiasta on tehty, toimeksiannon hoitaminen siirtyy juristin johdettavaksi.

Suomen Juristit, puh. 020 7622 542 / info@suomenjuristit.fi.

Työsuhde- ja työttömyysturva-asiat eivät kuulu palvelun piiriin, ne hoituvat entiseen tapaan Tradenomien työsuhdeneuvonnan ja työttömyysturvaneuvonnan kautta.