Työehtosopimustoiminta

Neuvottelemme jäsentemme työ- ja virkaehtosopimukset julkiselle ja yksityiselle sektorille akavalaisten neuvottelujärjestöjemme kautta.

Yksityisen sektorin sopimustoimintaa toteutetaan Ylemmät toimihenkilöt YTN:n kautta ja julkisen sektorin sopimustoimintaa Julkisalan korkeakoulutetut JUKOn kautta.

Neuvottelujärjestöjen kautta sopiminen takaa korkeakoulutetuille liittokohtaista sopimista laajemmat vaikuttamismahdollisuudet, kun neuvottelujen piirissä ovat kaikki ao. toimialan korkeakoulutetut yhden liiton jäsenistön tai ammattikunnan edustajien sijaan. Neuvottelujärjestöistä löydät lisätietoja täältä.

Työehtosopimus (TES) ja virkaehtosopimus (VES) on alan ammattiliiton ja työnantajaliiton tekemä sopimus. Siinä sovitaan työn tekemiseen liittyvistä ehdoista, kuten esimerkiksi sairausajan palkasta, lomarahasta, irtisanomisajoista, luottamusmiesjärjestelmästä. Sovitut ehdot ovat minimiehtoja, joita työnantajan tulee vähintään noudattaa kaikkiin työntekijöihinsä. Voimassaolevat sopimukset löydät YTN:n ja JUKOn sivuilta. Sopimusten soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä työsuhdeneuvontaamme tai asiantuntijoihimme!

Henkilöstön edustajat kehittävät toimintaa työpaikoilla

Työpaikoilla jäseniämme edustavat YTN:n sekä JUKOn luottamusmiehet, luottamusvaltuutetut, yritysyhdistykset sekä työsuojeluvaltuutetut. Henkilöstön edustajat osallistuvat aktiivisesti työpaikkansa työolojen ja työehtojen kehittämiseen sekä vuoropuheluun työnantajansa kanssa. Kannustamme jäseniämme osallistumaan tähän tärkeään työhön, sillä tradenomeilla on hyvät edellytykset toimia omien kollegojensa edustajana omalla työpaikallaan!

Lue lisää henkilöstön edustajan tehtävistä >>


Lisätietoja neuvottelutoiminnasta, henkilöstöedustajista ja työehtosopimuksista saat työsuhdeneuvonnastamme sekä asiantuntijoiltamme:

Jenni Lakso

Erityisasiantuntija, teknologiateollisuus ja taloushallintoala, luottamusmiestoiminta

050 321 8982

jenni.lakso@tradenomi.fi

@LaksoJenni

Jenni Lakso

Työsuhdeneuvonta

ma-to klo 9-16, pe 10-16

020 155 8815 (mpm/pvm)

lakiasiat@tradenomi.fi

Lakichat ma-pe 9-16 | digijuristi.tradenomi.fi | omaluottamusmies.fi