Organisaatio

Valtuusto

Tradenomit-yhteisön ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon kuuluu 35 jäsentä. Tradenomien valtuusto valitaan kolmen vuoden välein jäsenvaaleilla, joissa jokaisella vaalikelpoisella jäsenellä on äänioikeus ja mahdollisuus asettua ehdolle. Valtuuston opiskelijaedustajat nimittää Tradenomiopiskelijat.

Valtuuston tärkeimpiä tehtäviä ovat Tradenomien strategisten linjausten vahvistaminen, vuosittaisten toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden käsittely sekä jäsenmaksun suuruudesta päättäminen. Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti 2-4 kertaa vuodessa. Kevätkokouksessa valtuusto hyväksyy edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Syyskokouksessa valtuusto päättää toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Valtuuston toimikausi alkaa liittovaltuuston vaalin tuloksen vahvistamisesta ja kestää kolme vuotta. 

Valtuuston jäsenet

Hallitus

Hallitus vastaa toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta. Hallitus voi tarvittaessa perustaa toimikuntia.

Tradenomit-yhteisön hallituksen toimikausi on kolme vuotta, hallituksen jäsenet valitsee valtuusto. Nykyinen hallitus valittiin tehtäväänsä elokuussa 2023. 

Hallituksen jäsenet

Työvaliokunta

Työvaliokunta on hallituksen asettama ja nimittämä. Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtajisto ja toiminnanjohtaja ja se valmistelee hallitukselle käsiteltäviä asioita. 

Toimisto

Tradenomit-yhteisön toimisto toteuttaa hallituksen linjausten mukaisesti liiton toimintaa. Toiminnanjohtaja vastaa yleisjohdosta ja operatiivisesta toiminnasta. Toiminta on yleisjohdon lisäksi jaettu neljään yksikköön: vaikuttamisyksikkö, lakiyksikkö, palveluyksikkö ja viestintäyksikkö.

Tradenomiopiskelijat

Tradenomiopiskelijat ovat keskeinen osa toimintaamme ja heitä liitossa edustaa Tradenomiopiskelijat, joka on opiskelijoiden johtama, itsenäinen organisaatio Tradenomit-yhteisössä. 

Alue- ja alakohtainen toiminta

Alue- ja alakohtaista toimintaamme eri puolilla Suomea toteuttavat yhdistykset ja aluejohtoryhmät, jotka järjestävät monipuolisia koulutus- ja vapaa-ajantilaisuuksia. Yhdistysten toimintaan voi osallistua jokainen Tradenomit-yhteisön jäsen, eivätkä yhdistykset kerää erillistä jäsenmaksua.

Aluetoiminta

Alakohtaiset yhdistykset

Neuvottelu- ja sopimustoiminta

Olemme Akavan jäsenliitto. Jäsentemme neuvottelu- ja sopimustoimintaa hoidetaan akavalaisten neuvottelujärjestöjen kautta. Yksityisellä sektorilla työskentelevien jäsenten neuvottelutoiminnasta vastaa Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja julkisella sektorilla työskentelevien puolestaan Julkisalan koulutettujen JUKO.

Lisätietoa vaikuttamistyöstämme löydät kohdasta vaikuttaminen.