Vuosiloma osissa – kuluttavatko lauantait lomaa?

26.6.2023 | Laki

Kysy ja työsuhdejuristimme vastaa.

 

Kysymys

Pidän tänä vuonna kesäloman useassa osassa, osin myös vajaina viikkoina maanantaista keskiviikkoon. ”Kuluuko” lauantai myös näinä vajaina lomaviikkoina?

 

Vastaus

Vuosilomalain mukaan työnantaja määrää vuosiloman ajankohdan. Kertyneestä lomasta 24 päivää on annettava kesälomakaudella ja loput 6 päivää (talviloma) sen ulkopuolella. Loma on annettava yhdenjaksoisena. Mikäli loman antaminen yhdenjaksoisena ei työn käynnissä pitämiseksi ole mahdollista, voi työnantaja määrätä 12 arkipäivää ylittävän loman osan pidettäväksi yhdessä tai useammassa osassa. Työnantaja ja työntekijä saavat kuitenkin myös sopia, että työntekijä pitää 12 arkipäivää ylittävän loman osan yhdessä tai useammassa jaksossa.

Mikäli lomaa pidetään osissa, työnantaja ei saa ilman työntekijän suostumusta määrätä vuosilomaa alkavaksi työntekijän vapaapäivänä, jos tämä johtaa lomapäivien vähenemiseen. Kolme päivää tai sitä lyhyempää loman osaa ei saa ilman työntekijän suostumusta antaa niin, että lomapäivä sattuisi työntekijän työvuoroluettelon mukaiseksi vapaapäiväksi.

Sellaista sääntöä ei siis ole olemassa, että vuosilomaan pitäisi sisältyä tietty vähimmäismäärä lauantaita tai että viidestä lomapäivästä vähennettäisiin aina yksi ylimääräinen päivä lauantain osuutena. Vuosilomaa kuluttavat vain lomajakson sisään jäävät arkilauantait sekä lomajakson päättyessä perjantaina sitä seuraava lauantai edellyttäen, että työntekijällä on vielä lomapäiviä, joista vähentäminen voidaan tehdä.

Usein epäselvyys lauantaipäivän kulumisesta loman aikana tulee esille, kun lomaa on pidetty vajaina viikkoina tai arkipyhäviikkoina työntekijän toiveesta. Loma ei siis automaattisesti kuluta lauantaipäiviä, vaan tästä pitää sopia. Käytännössä kuitenkin työnantaja kontrolloi työntekijöiden lomapäivien kulumista päättämällä loman ajankohdasta. Siten työnantaja voi vaatia, että vajaasta lomaviikosta sovittaessa työntekijä hyväksyy lomapäivän sijoittamisen lauantaille. Näin lomaa yhdenjaksoisesti sekä osissa pitävillä on tosiasiallisesti lomaa tasapuolisesti saman verran.

 


Lisää työsuhdejuristimme vinkkejä ja vastauksia työsuhdepulmiin löydät uusimmasta Tradenomi-lehdestä 2/2023.

Kysyttävää vuosilomista? Työ- ja virkasuhteisiin liittyviin kysymyksiin löydät vastauksia 24/7 palvelevasta Digijurististamme. Työsuhdejuristimme tavoitat numerosta 020 155 8815 tai sähköpostilla lakiasiat@tradenomi.fi.

Lisää aiheesta: Laki

Mitä työsuhteen alkaessa voi sopia lomista?

Usein uudessa työsuhteessa on tapana sopia työntekijälle ylimääräistä lomaa ensimmäiselle kesälle, joskus myös kahdelle ensimmäiselle talvelle, joille vuosilomalain mukaan ei ehtisi kertyä vuosilomaa. Sopimus ylimääräisistä lomista on syytä tehdä huolellisesti ja siitä olisi hyvä käydä ilmi ainakin seuraavat asiat.

Lue lisää

Mitä on huomioitava liukuvan työajan osalta?

Liukuva työaika on käytössä monella työpaikalla. Aina ei ole kuitenkaan selkeää mihin se on tarkoitettu ja mihin ei.

Lue lisää

Mitä laki sanoo nollatuntisopimuksista ja tarvittaessa töihin kutsuttavan oikeuksista?

Kysy ja työsuhdejuristimme vastaa: Onko sallittua tehdä työsopimuksia, joissa työajaksi sovitaan 0–37,5 tuntia viikossa?

Lue lisää

Milloin työnantajan on noudatettava työehtosopimusta?

Työehtosopimukset eli TES:t ovat sopimuksia, joiden perusteella monet keskeiset työehdot määräytyvät. Lähes aina työehtosopimuksissa on sovittu työntekijän kannalta lain vähimmäistasoa paremmista ehdoista. Mutta mistä tietää, onko työnantajan noudatettava työehtosopimusta?

Lue lisää

Kilpailukieltoja koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin – mikä muuttui?

Kilpailukieltoa koskeva lainsäädäntö muuttui vuodenvaihteessa ja jatkossa työnantajalla on aina korvausvelvollisuus kilpailukiellon sidonnaisuusajalta.

Lue lisää