Avoin kirje opiskelijalle – myös sun äänen pitää kuulua

29.9.2021 | Ura

Hyvä opiskelija,

Jokainen meistä on vaikuttaja. Me yksilöinä vaikutamme omaan ympäristöömme sekä tietoisesti että tiedostamattomasti, ja muokkaamme muiden käsitystä itsestämme sekä maailmasta ympärillämme.

Ammattikorkeakouluvaikuttamisella tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa pyritään muuttamaan ammattikorkeakoulutusta positiivisella tavalla sekä nykyisiä että tulevia opiskelijasukupolvia varten. Vaikuttamisen paikkoja ja mahdollisuuksia aukeaa opiskelijalle koko opintokaaren ajan – opiskelijakunnan edustajiston jäsenenä toimiminen on näistä yksi konkreettinen esimerkki.

Jokaisella ammattikorkeakoululla on ammattikorkeakoululain mukaan oltava opiskelijakunta, jonka yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on toimia opiskelijoiden äänenä ja viestinviejänä ammattikorkeakoulun päätöksenteossa. Opiskelijakunnan korkeinta päätäntävaltaa käyttää edustajisto, joka pähkinänkuoressa siis määrittää toiminnan raamit ja linjat; eli sen, mitä opiskelijakunta tuo esille.

Edustajiston toiminnan rikkaus on sen toimijat, eli me opiskelijat. Laatunäkökulmasta katsoen, opiskelijakunnan kannalta on välttämätöntä, että toimintaan hakeutuu erilaisia ihmisiä, jotka katsovat maailmaa hieman eri tavalla. Jokaisen edustajiston jäsenen mielipiteet ja ääni tuovat toimintaan syvyyttä ja mahdollistavat laajemman ja kokonaisvaltaisemman näkemyksen opiskelijoiden tarpeista ja toiveista. Mutta siinä missä edustajistossa toimimisella voidaan parantaa korkeakoulutusta niin itseä kuin kanssaopiskelijoita varten, se kuitenkin antaa mahdollisuuden myös itselle kasvattaa omaa ymmärrystä päätöksenteosta. Korkeakouluvaikuttaminen edustajistosta käsin antaa loistavan mahdollisuuden kysyä ja kyseenalaistaa, sekä myös tehdä virheitä, joista oppia.

Mua edustajistossa toimiminen on valmistanut erityisesti työelämään. Mä oon oppinut neuvottelemaan, argumentoimaan ja pureskelemaan isoja kokonaisuuksia pienemmiksi paloiksi. Ennen kaikkea edustajistossa toimiminen on kuitenkin opettanut itseäni hyväksymään myös toisten mielipiteet ja ymmärtämään (sekä myöntämään) omat virheeni. Siinä missä edustajisto on ollut mulle vaikuttamisen ponnahduslauta, se on ollut siis myös kasvualusta sekä ammatti-identiteetin että työ minän rakentumiselle, mutta osaltaan myös aikuistumiselle. 

Oman edustajistourani mä oon päässyt vaikuttamaan vähän kaikkeen aina pistorasioiden sijoittelusta kurssisisältöihin. Siinä missä mä oon nähnyt konkreettisia muutoksia, mulle tärkeintä on ollut huomata, kuinka paljon mun ja muiden opiskelijoiden äänellä oikeasti saa aikaan – ja siitä ammattikorkeakouluvaikuttamisessa oikeasti onkin kyse.

Hyvä opiskelija, 

Käytä sun ääntä ja vaikuta.

Lähde ehdolle edustajistoon.

Veera Nyfors
Puheenjohtaja
Akavan opiskelijoiden valtuuskunta

Veera Nyfors

Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja 2021

0405119370

veera.nyfors@akava.fi

Lisää aiheesta: Ura

Verkostoituminen lähtee vastavuoroisuudesta

Kuinka verkostoitua? Verkostojen rakentaminen on pitkäjänteistä työtä, mutta alkuun pääsee helposti lähtemällä tapahtumiin. Verkostojen luominen ei ole magiaa. Kyse on normaalista ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta.

Lue lisää

Hyvä työharjoittelu perustuu yhteistyölle

Opintoihin kuuluva työharjoittelujakso antaa sekä opiskelijalle että työnantajalle mahdollisuuden oppia uutta. Harjoittelun aikana on tarkoitus päästä soveltamaan oppimaansa käytäntöön ja kehittyä ammatillisesti. Kerro rohkeasti työnantajalle mitä toivot ja mitä haluat oppia harjoittelun aikana!

Lue lisää

Yrittäjäksi jo opiskeluaikana

Yrittäjämäistä asennetta tarvitaan työelämässä. Sen kehittämisestä on hyötyä, vaikka ei yrittäjäksi päätyisikään. Yrittäjyyttä kannattaa kokeilla opiskeluaikana: riskit ovat pienemmät ja harjoittelun ja opinnäytetyön voi tehdä omalle yritykselle.

Lue lisää

Triol On The Road - teemana työnhaku

No, mikä ihme on tämä TRIOL? TRIOL On The Road on Tradenomiopiskelijoiden ja Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n yhteinen vuosittainen kampanja. Kampanjan tarkoituksena on käsitellä yhteisiä tärkeitä asioita. Tänä vuonna olemme keskittäneet teemamme työnhakuun ja sitäkin enemmän kesätyöhakuun.

Lue lisää

Blogi: Matkalla opiskelijasta ammattilaiseksi

Valmistuminen on jännittävää aikaa. Kun opinnäytetyö ja kurssit on saatu kasaan, voi hyvillä mielin alkaa miettiä jo oman tulevaisuuden seuraavia askeleita. Valmistuminen tarkoittaa myös Tradenomiopiskelijoiden jäsentason muutosta valmistuneiden puolelle: pian sinäkin voit olla Tradenomien jäsen! 

Lue lisää