Palkkaneuvonta ja palkkasuositukset

Kuinka paljon voin pyytää palkkaa kesätyöstä tai vastavalmistuneena?

Palkat vaihtelevat esimerkiksi tehtävien vaativuuden, toimialan sekä alueellisen työvoiman kysynnän sekä oman työkokemuksen mukaan. Kun tarvitset apua palkkapyyntöä pohtiessasi tai palkkakeskusteluun valmistautuessasi, kysy apua palkkaneuvonnastamme.

Määrittelemme vuosittain palkkasuositukset vastavalmistuneille tradenomeille ensimmäisiin valmistumisen jälkeisiin työsuhteisiin sekä tradenomiopiskelijoille kesätyö- ja harjoittelupaikkoja varten. Uransa alussa olevat tradenomit voivat hyödyntää suosituksia oikean palkkatason määrittelyssä. 

Vastavalmistuneiden tradenomien palkkasuositukset

 

Kokemus / osaaminen

Palkkasuositus

Vähäinen kokemus / osaaminen                  

2800 €

Kohtalainen kokemus / osaaminen

3200 €

Runsas kokemus / osaaminen

3500 €


Suositus koskee koulutusta vastaavissa tehtävissä työskenteleviä. Tradenomitutkinto valmistaa toimimaan työelämän asiantuntija- ja kehitystehtävissä.

Palkan suuruuden tulee perustua ensisijaisesti työtehtävien vaativuuteen ja vastuullisuuteen. Oleellisia tekijöitä palkan määräytymisessä ovat myös työntekijän ammatillinen osaaminen ja erityistaidot (kielitaito, IT-taidot tms.), joista on hyötyä ko. tehtävässä.

Tradenomien harjoittelu- ja kesätyöpalkkasuositukset 

 

Opintojen vaihe

Palkkasuositus

1. vuoden opiskelijat                     

 2000 – 2400 e/kk

2. vuoden opiskelijat

 2100 – 2500 e/kk

3. vuoden opiskelijat

 2300 – 2700 e/kk

4. vuoden opiskelijat

 2400 – 2800 e/kk

 

Palkkaus voi tehtävän mukaan vaihdella +/- 20% suosituksen molemmin puolin. Tradenomitutkintoon kuuluva työharjoittelu sekä mahdolliset kesätyöt kannattaa tehdä oman alan koulutusta tukevissa tehtävissä, jotka edistävät tulevaa uraa työelämän asiantuntijana ja kehittäjänä.

Suosittelemme siirtymistä Mustan tason jäseneksi aloittaessasi palkallisen työharjoittelun, kesätyön tai muun  palkkatyön opiskelujen ohella. Mustan tason jäsenenä voit kerryttää työttömyyskassan työssäoloehtoa jo opiskeluaikana.