Kannanotto: Ammattikorkeakoulujen lähiopetus avattava kaikille tasapuolisesti

3.6.2021 | Hyvinvointi

Tradenomiopiskelijat on huolissaan ammattikorkeakoulujen aikeista jatkaa etäopetusta syksyllä. Korkeakouluopiskelijat ovat olleet etäopetuksessa kautta maan jo yli vuoden, minkä vuoksi henkinen jaksaminen sekä opiskelumotivaatio ovat kovilla. Rokotekattavuuden lisääntyessä lähiopetuksen toteuttaminen turvallisesti tulee mahdolliseksi myös niiden alojen opiskelijoille, joiden oppiminen ja opintojen eteneminen ei välttämättä vaadi lähiopetusta.

  • Tradenomien koulutusaloilla opetuksen toteutuminen ja opintojen eteneminen on ollut mahdollista etäyhteyksin, kun oppiminen ei vaadi esimerkiksi käytännön harjoituksia laboratorio-ympäristössä, toteaa hallituksen jäsen Eppu Åberg. - Jos lähiopetusta avataan vain sitä välttämättömästi vaativien alojen opiskelijoille, tradenomiopiskelijoiden kohdalla kannamme huolta sen vaikutuksista opiskelukyvyn heikkenemiseen ja sitä myötä myös työelämään siirtymiselle, Åberg jatkaa.

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi on korona-aikana heikentynyt merkittävästi, mikä käy ilmi useista tutkimuksista. Esimerkiksi Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n tekemän etäopiskelukyselyn mukaan 60% vastanneista koki jaksamisen ja mielenterveyden heikentyneen pandemia aikana. Yksinäisyyttä ovat kokeneet erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijat, joilla esimerkiksi ei uudella opiskelupaikkakunnalla ole ehtinyt muodostumaan sosiaalisia verkostoja.

  • Monelle opiskelijalle käytännönläheisyys on keskeinen syy hakeutua amk-opintojen pariin ja sitä edistetään parhaiten työelämäkokemuksen kartuttamisella, verkostojen ja sosiaalisten taitojen kasvattamisella, sanoo puheenjohtaja Jere Liitiäinen - Etäopetus mahdollistaa hyvin teoreettisten aiheiden opiskelun, mutta tavoitteet käytännönläheisyydestä eivät sen kautta toteudu, hallituksen jäsen Åberg huomauttaa.

Poikkeustilanne on vaatinut myös korkeakouluilta sopeutumista sekä nopeita kehitysaskelia opintojen toteuttamisen suhteen, mistä Tradenomiopiskelijat antaakin täyden tunnustuksen amk-sektorille. Nopeasti vaihtelevassa koronatilanteessa ammattikorkeakoulutkin ovat pyrkineet järjestämään lähiopetusta joustavasti niille aloille, jossa oppiminen sitä edellyttää. Tulevaan syyslukukauteen valmistaudutaan osin epävarmassa tilanteessa, mutta näitä suunnitelmia tehdessä on huomioitava tasapuolisesti kaikkien alojen opiskelijat.

  • Tulevaisuus pandemian suhteen näyttää hieman valoisammalta. Korkeakoulujen on huomioitava tasapuolisesti eri alojen opiskelijoita koronan jälkeisissä strategioissa, vaatii puheenjohtaja Liitiäinen - Tradenomiopiskelijat tarvitsevat lähiopetusta ja mahdollisuuksia verkostoitua yhtä lailla kuin muutkin ammattikorkeakouluopiskelijat, puheenjohtaja Liitiäinen linjaa.

 

Lisätietoja antavat:

Jere Liitiäinen
Hallituksen Puheenjohtaja
jere.liitiainen@tradenomiopiskelijat.fi
040 843 0886

Eppu Åberg
Hallituksen jäsen
eppu.aberg@tradenomiopiskelijat.fi
040 414 7397

Jere Liitiäinen

Puheenjohtaja

040 843 0886

jere.liitiainen@tradenomiopiskelijat.fi

Eppu Åberg

Vaikuttamisviestintä

040 414 7397

eppu.aberg@tradenomiopiskelijat.fi

Aluevastuu: Linkki ry, LapTOp ry, Klato ry

Lisää aiheesta: Hyvinvointi

Tasa-arvon & sateenkaariyhteisön oikeuksien näennäinen toteutuminen korkeakoulukulttuurissa

Turvallisemman tilan periaatteet takaavat yhdenvertaisen kohtelun ja häiritsevästä käytöksestä vapaan tilanteen kaikille opiskelijoille korkeakoulujen tapahtumissa. Ne sisältävät yleiset normit siitä, kuinka toisia ihmisiä ei tulisi kiusata tai syrjiä. Niiden tarkoituksena on varmistaa kaikkiin ihmisiin kohdistuva yhdenvertainen kohtelu.

Lue lisää

Blogi: Annetaan kasvot mielenterveysongelmille

Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat olleet runsaasti esillä mediassa jo pitkänkin aikaa ja syystäkin. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2016) mukaan noin 10% opiskelijoista kärsii masennuksesta ja 7% ahdistuneisuudesta.

Lue lisää

Kannanotto: Opiskelijoiden hyvinvointi on huomioitava korkeakoulujen rahoituksessa!

Tämän päivän opiskelijat ovat tulevaisuuden työntekijöitä ja päättäjiä. Sijoitus opiskelijoihin on sijoitus Suomen tulevaisuuteen.

Lue lisää

Kannanotto: Opiskelijan talous osana hyvinvointia

Opiskelijoiden toimeentulo on vahvasti kytketty opintojen suorittamiseen normaalissa aikataulussa. Opiskelijoiden jaksaminen ja hyvinvointi on heikentynyt korona-aikana huolestuttavan paljon, kuten Tradenomiopiskelijoiden toteuttamasta opiskelijatutkimuksesta voi huomata. Tähän kun yhdistetään vielä huoli omasta taloudellisesta toimeentulosta on käsillä kestämätön yhdistelmä. Esittelemmekin nyt tarvittavat toimenpiteet opiskelijoiden taloudellisen toimeentulon varmistamiseksi korona-aikana. 

Lue lisää

Kannanotto: Terapiatakuu nyt!

Me Tradenomiopiskelijat olemme todella huolissamme korkeakouluopiskelijoiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista koronan aiheuttamana poikkeusaikana. Useissa korkeakouluissa opiskelijat ovat olleet jo lähes vuoden etäopetuksessa. Vaikka opiskelijoiden tilanne on ollut viime aikoina julkisuudessa esillä, konkreettiset toimet puuttuvat vielä. 

Lue lisää