Kannanotto: Ammattikorkeakoulujen lähiopetus avattava kaikille tasapuolisesti

3.6.2021 | Hyvinvointi

Tradenomiopiskelijat on huolissaan ammattikorkeakoulujen aikeista jatkaa etäopetusta syksyllä. Korkeakouluopiskelijat ovat olleet etäopetuksessa kautta maan jo yli vuoden, minkä vuoksi henkinen jaksaminen sekä opiskelumotivaatio ovat kovilla. Rokotekattavuuden lisääntyessä lähiopetuksen toteuttaminen turvallisesti tulee mahdolliseksi myös niiden alojen opiskelijoille, joiden oppiminen ja opintojen eteneminen ei välttämättä vaadi lähiopetusta.

  • Tradenomien koulutusaloilla opetuksen toteutuminen ja opintojen eteneminen on ollut mahdollista etäyhteyksin, kun oppiminen ei vaadi esimerkiksi käytännön harjoituksia laboratorio-ympäristössä, toteaa hallituksen jäsen Eppu Åberg. - Jos lähiopetusta avataan vain sitä välttämättömästi vaativien alojen opiskelijoille, tradenomiopiskelijoiden kohdalla kannamme huolta sen vaikutuksista opiskelukyvyn heikkenemiseen ja sitä myötä myös työelämään siirtymiselle, Åberg jatkaa.

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi on korona-aikana heikentynyt merkittävästi, mikä käy ilmi useista tutkimuksista. Esimerkiksi Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n tekemän etäopiskelukyselyn mukaan 60% vastanneista koki jaksamisen ja mielenterveyden heikentyneen pandemia aikana. Yksinäisyyttä ovat kokeneet erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijat, joilla esimerkiksi ei uudella opiskelupaikkakunnalla ole ehtinyt muodostumaan sosiaalisia verkostoja.

  • Monelle opiskelijalle käytännönläheisyys on keskeinen syy hakeutua amk-opintojen pariin ja sitä edistetään parhaiten työelämäkokemuksen kartuttamisella, verkostojen ja sosiaalisten taitojen kasvattamisella, sanoo puheenjohtaja Jere Liitiäinen - Etäopetus mahdollistaa hyvin teoreettisten aiheiden opiskelun, mutta tavoitteet käytännönläheisyydestä eivät sen kautta toteudu, hallituksen jäsen Åberg huomauttaa.

Poikkeustilanne on vaatinut myös korkeakouluilta sopeutumista sekä nopeita kehitysaskelia opintojen toteuttamisen suhteen, mistä Tradenomiopiskelijat antaakin täyden tunnustuksen amk-sektorille. Nopeasti vaihtelevassa koronatilanteessa ammattikorkeakoulutkin ovat pyrkineet järjestämään lähiopetusta joustavasti niille aloille, jossa oppiminen sitä edellyttää. Tulevaan syyslukukauteen valmistaudutaan osin epävarmassa tilanteessa, mutta näitä suunnitelmia tehdessä on huomioitava tasapuolisesti kaikkien alojen opiskelijat.

  • Tulevaisuus pandemian suhteen näyttää hieman valoisammalta. Korkeakoulujen on huomioitava tasapuolisesti eri alojen opiskelijoita koronan jälkeisissä strategioissa, vaatii puheenjohtaja Liitiäinen - Tradenomiopiskelijat tarvitsevat lähiopetusta ja mahdollisuuksia verkostoitua yhtä lailla kuin muutkin ammattikorkeakouluopiskelijat, puheenjohtaja Liitiäinen linjaa.

 

Lisätietoja antavat:

Jere Liitiäinen
Hallituksen Puheenjohtaja
jere.liitiainen@tradenomiopiskelijat.fi
040 843 0886

Eppu Åberg
Hallituksen jäsen
eppu.aberg@tradenomiopiskelijat.fi
040 414 7397

Lisää aiheesta: Hyvinvointi

Mielenterveys & raha

Opiskelijoita polkeva mielenterveyden kriisi on pitkään ollut suurena syynä valmistumisen viivästymiseen ja opintojen jälkeisiin uupumuksesta johtuviin sairauspoissaoloihin. Nämä ongelmat ovat jatkuvien kriisien myötä paisuneet suureksi yhteiskunnalliseksi haasteeksi.

Lue lisää

Blogi: Yksin yhdessä.

Mitä jos tänään soittaisit kaverille kenen kanssa et ole jutellut pitkään aikaan?

Lue lisää

Parempaa oloa opintoihin

Etäopintojen ja poikkeusaikojen keskellä hyvinvointia voi yrittää parantaa niin sosiaalisia suhteita vaalimalla kuin myötätunnon ja lempeyden keinoin. Arkiset rutiinit ja suunnitelmallisuus voivat olla avainasemassa poikkeusajan keskellä luovimisessa.

Lue lisää

Tasa-arvon & sateenkaariyhteisön oikeuksien näennäinen toteutuminen korkeakoulukulttuurissa

Turvallisemman tilan periaatteet takaavat yhdenvertaisen kohtelun ja häiritsevästä käytöksestä vapaan tilanteen kaikille opiskelijoille korkeakoulujen tapahtumissa. Ne sisältävät yleiset normit siitä, kuinka toisia ihmisiä ei tulisi kiusata tai syrjiä. Niiden tarkoituksena on varmistaa kaikkiin ihmisiin kohdistuva yhdenvertainen kohtelu.

Lue lisää

Blogi: Annetaan kasvot mielenterveysongelmille

Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat olleet runsaasti esillä mediassa jo pitkänkin aikaa ja syystäkin. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2016) mukaan noin 10% opiskelijoista kärsii masennuksesta ja 7% ahdistuneisuudesta.

Lue lisää