Parempaa oloa opintoihin

25.10.2021 | Hyvinvointi

Opiskelijoiden hyvinvointi on romahtanut koronapandemian aikana. Etäopintojen ja poikkeusaikojen keskellä hyvinvointia voi yrittää parantaa niin sosiaalisia suhteita vaalimalla kuin myötätunnon ja lempeyden keinoin.

Säntillisyys, suunnittelu ja opiskelun ja vapaa-ajan toisistaan erottaminen. Siinä kolme asiaa, jotka Oulun ammattikorkeakoulussa tradenomiksi opiskeleva Maria Hänninen on kokenut korvaamattoman tärkeiksi koronapandemian aikana opiskelussa. 

– Loin itseäni varten tarkan päivärytmin ja päätin jo etäopintojen alussa, että opiskelen ainoastaan kello 8–18 välillä, sen jälkeen iltaisin olen vapaalla. Etäopinnoissa vuorokausirytmi voisi helposti keikahtaa päälaelleen ja opiskelua ja muuta elämää voisi olla vaikea erottaa toisistaan. Järjestelmällisyydestä on ollut valtavasti apua, Hänninen kertoo.

Loin tarkan päivärytmin ja päätin jo etäopintojen alussa, että iltaisin olen vapaalla.

Hänninen pitää etäopiskelussa siitä, että omannäköisen opiskelurytmin voi määritellä itse. 

– Se ei ollut aluksi helppoa, sillä haalin liikaa kursseja enkä huomannut jättää riittävästi aikaa tauoille ja esimerkiksi ruokatauoille, hän muistelee.

Hänninen on työskennellyt opintojensa ohella ravintolassa. Työyhteisö ja työnteko ylipäätään ovat tarjonneet mielekästä tekemistä ja sosiaalisia tilanteita silloinkin, kun kaikki on ollut kiinni eikä 
opiskelukavereita ole voinut tavata. 

Hänninen harmittelee, ettei verkostoituminen opiskelukavereiden kesken ole etänä juuri onnistunut.

Hänninen harmittelee, ettei verkostoituminen opiskelukavereiden kesken ole etänä juuri onnistunut.

Hänninen harmittelee, ettei verkostoituminen opiskelukavereiden kesken ole etänä juuri onnistunut. Opiskelukavereita onkin löytynyt ennemmin Oulun tradenomiopiskelijoiden Outo ry:stä, jonka varapuheenjohtajana Hänninen nykyisin toimii. 

– Olen aina halunnut päästä vaikuttamaan, ja järjestöön kuuluminen on ollut hyvä väylä päästä puhumaan muun muassa opiskelijoiden jaksamisesta. Samalla olen saanut nähdä, miten prosessit toimivat järjestötasolla. Tätä kautta olen tutustunut muihin aktiiveihin ja eri kaupungeissa vaikuttaviin saman alan opiskelijoihin, Hänninen kertoo. 

Rutiinit, rytmi ja riittävä lepo auttavat jaksamaan

Hänninen ei ole suinkaan ainoa korkeakouluopiskelija, joka on joutunut pohtimaan jaksamistaan ja etäopintojen sujuvuutta viimeisen parin vuoden aikana. 

Erityisesti korkeakoulujen nuoret naisopiskelijat ovat kokeneet opintojen työmäärän ja yksinäisyyden lisääntyneen korona-aikana.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Kelan toteuttaman tutkimuksen alustavien tulosten mukaan erityisesti korkeakoulujen nuoret naisopiskelijat ovat kokeneet opintojen työmäärän ja yksinäisyyden lisääntyneen korona-aikana. Myös Jyväskylän yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan korkeakouluopiskelijat kokevat opiskelun vaatineen enemmän aikaa ja aiheuttaneen aiempaa enemmän stressiä.

– Opiskelijoiden jaksaminen oli kovilla jo ennen pandemiaa, ja on huolestuttavaa, että jaksamisen ohella nyt myös yksinäisyyden kokemukset ja sosiaalinen eristäytyminen ovat vaikuttaneet opiskelijoiden mielenterveyteen, sanoo opiskelijoiden mielenterveyttä edistävän Nyyti ry:n kehittämispäällikkö Leena Tuuttila.

Tuuttila kertoo, että mm. huoli tulevaisuudesta sekä vaatimukset itseohjautuvuudesta ovat kuormittaneet nuoria, toisaalta monelle etäopinnot ovat tuoneet arkeen enemmän joustavuutta.

Tuuttila kertoo, että mm. huoli tulevaisuudesta sekä vaatimukset itseohjautuvuudesta ovat kuormittaneet nuoria, toisaalta monelle etäopinnot ovat tuoneet arkeen enemmän joustavuutta.

Tuuttila kertoo, että muun muassa huoli tulevaisuudesta sekä vaatimukset itseohjautuvuudesta ovat kuormittaneet nuoria, toisaalta monelle etäopinnot ovat tuoneet arkeen enemmän joustavuutta.

Tuuttilan mukaan Hännisenkin suosimat arkiset rutiinit ja suunnitelmallisuus voivat olla avainasemassa poikkeusajan keskellä luovimisessa. 

– Kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista eli unesta, levosta, riittävästä liikkeestä ja hyvästä ravinnosta kannattaa pitää kiinni. Omaa arkea kannattaa rytmittää ja siihen voi luoda rutiineja. Ennen etäluentoja voi ottaa tavaksi tehdä pienen aamuisen ulkoilun, ja opintoja kannattaa tauottaa, hän vinkkaa.

Kavereiden merkitystä ei kannata väheksyä

Myös Tuuttila korostaa vapaa-ajan merkitystä. Palautumiselle on tärkeää varata oma aikansa, ja esimerkiksi etänä järjestettävistä kahvihetkistä opiskelukavereiden kanssa kannattaa pitää kiinni. 

– Rentoutuminen tuo hyvää vastapainoa korona-ajan kuormitukselle. Jos rentoutuminen on hankalaa, sekä Youtubesta että esimerkiksi Nyyti.fi-sivuilta ja somekanavista löytyy paljon materiaalia mielen hyvinvoinnista sekä erilaisia rentoutus- ja mindfulness-harjoituksia.

Itseltään ei myöskään kannata vaatia liikaa. 

Myötätuntoa ja lempeyttä omaa itseään kohtaan tarvitaan. Itselleen kannattaa puhua kuin hyvälle ystävälle vastaavassa tilanteessa.

– Myötätuntoa ja lempeyttä omaa itseään kohtaan tarvitaan. Itselleen kannattaa puhua kuin hyvälle ystävälle vastaavassa tilanteessa. Vaikealta tuntuvat opiskelutehtävät voi kokeilla palastella pieniin osiin, jolloin tekeminen ei tunnu enää niin isolta ja ylitsepääsemättömältä, Tuuttila sanoo.

Tuuttila korostaa yhteisöllisyyden merkitystä. Kukaan ei saisi jäädä yksin, ja kavereilta kannattaa muistaa kysyä, mitä kuuluu.  Opiskelijan elämään ja hyvinvointiin liittyvistä asioista voi tulla vaihtamaan ajatuksia myös Nyytin ryhmächatteihin sekä nettiryhmiin.

Opiskelijan elämään ja hyvinvointiin liittyvistä asioista voi tulla vaihtamaan ajatuksia myös Nyytin ryhmächatteihin sekä nettiryhmiin.

– Pitkittynyt tilanne voi tuntua toivottomalta, mutta hiljalleen palaamme ennemmin tai myöhemmin kohti normaalia. Ammattiapuakin on saatavilla, jos sellaiselle kokee tarvetta, hän kertoo. 

Maria Hänninen uskoo, että jaksamisessa auttaa parhaiten koko opiskelukuplan unohtaminen.

– Välillä puhelin tai tietokone kannattaa sulkea ja lähteä vaikka ulos. Silloin ajatukset nollautuvat, Hänninen pohtii.

Teksti: Pi Mäkilä, kuvat: Mikko Törmänen


Kuormittavatko opinnot tai puuduttaako etäopiskelu? Varaa aika opiskelijoiden hyvinvointivalmennukseen.

Lisää aiheesta: Hyvinvointi

Mielenterveys & raha

Opiskelijoita polkeva mielenterveyden kriisi on pitkään ollut suurena syynä valmistumisen viivästymiseen ja opintojen jälkeisiin uupumuksesta johtuviin sairauspoissaoloihin. Nämä ongelmat ovat jatkuvien kriisien myötä paisuneet suureksi yhteiskunnalliseksi haasteeksi.

Lue lisää

Blogi: Yksin yhdessä.

Mitä jos tänään soittaisit kaverille kenen kanssa et ole jutellut pitkään aikaan?

Lue lisää

Tasa-arvon & sateenkaariyhteisön oikeuksien näennäinen toteutuminen korkeakoulukulttuurissa

Turvallisemman tilan periaatteet takaavat yhdenvertaisen kohtelun ja häiritsevästä käytöksestä vapaan tilanteen kaikille opiskelijoille korkeakoulujen tapahtumissa. Ne sisältävät yleiset normit siitä, kuinka toisia ihmisiä ei tulisi kiusata tai syrjiä. Niiden tarkoituksena on varmistaa kaikkiin ihmisiin kohdistuva yhdenvertainen kohtelu.

Lue lisää

Kannanotto: Ammattikorkeakoulujen lähiopetus avattava kaikille tasapuolisesti

Tradenomiopiskelijat ovat huolissaan ammattikorkeakoulujen aikeista jatkaa etäopetusta syksyllä. Tradenomiopiskelijat ovat olleet etäopetuksessa kautta maan jo yli vuoden ja heidän henkinen jaksaminen sekä opiskelumotivaatio ovat kovilla.

Lue lisää

Blogi: Annetaan kasvot mielenterveysongelmille

Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat olleet runsaasti esillä mediassa jo pitkänkin aikaa ja syystäkin. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2016) mukaan noin 10% opiskelijoista kärsii masennuksesta ja 7% ahdistuneisuudesta.

Lue lisää