Blogi: Yksin yhdessä.

14.2.2022 | Hyvinvointi

Yksin yhdessä.

“Kun pandemia iski ja opinnot siirtyivät etätoteutukseen, viikon ainoat ihmiskontaktit saattoivat olla ruokakaupan kassalla.

2021 loppuvuodesta julkaistuissa korkeakouluopiskelijoiden kyselytutkimuksen tuloksissa yli puolet opintoja suorittavista kertoi kokevansa yksinäisyyden tunteen lisääntyneen. Korkeakouluopiskelussa korostetaan monesti yksilöllisyyttä sekä itsenäistä työskentelyä ja pandemiatilanteen johdosta tämä on korostunut entisestään. Vain hieman yli puolet opiskelijoista koki kuuluvansa johonkin opiskeluun liittyvään ryhmään.

Läheisyyden tunne ja sosiaalisten kontaktien puute on vaikeuttanut ryhmäytymistä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta erityisesti uusilla opiskelijoilla. Opiskelijatapahtumat ovat olennainen osa opintoja ja niiden puuttuminen on jättänyt syvän aukon opiskelijoiden jaksamiseen.

Mistä apua yksinäisyyteen?

Sekaisin Kollektiivi on Mieli ry:n, Suomen Punaisen Ristin, Setlementtiliiton sekä SOS-lapsikylän koordinoima tukiverkosto, jonka visio on, ettei kukaan nuori jää pahan olonsa kanssa yksin.  

 

Sekasin Gaming on Discordissa toimiva moderoitu verkkoyhteisö. Muun muassa peli-illat, livestreamit ja keskustelutuokiot antavat mahdollisuuden tutustua muihin sekä luovat yhteisöllisyyttä serverillä. 

http://discord.com/invite/sekasin

 

Sekasin-chatissa on mahdollista keskustella mistä tahansa itseä painavasta aiheesta. Chatissa voit saada tietoa erilaisista mielenterveyden vaikeuksista sekä saada neuvoja ja ohjausta apua tarjoaviin tahoihin. 

 Sekasin247 | Sekasin-chat // sekasin247.fi

 

Rajoitusten hellittäessä ja tautitilanteen parantuessa paikallisyhdistysten järjestämät tapahtumat jäsenistölle ovat oleellinen osa yhteisöllisyyden rakentamisessa. Pitkään jatkuneesta yksinäisyyden tunteesta voi olla vaikea päästä ja ajatusmaailmaa voi olla vaikea muuttaa. Matalan kynnyksen tapahtumat voivat kuitenkin olla mahdollisuus kierteen katkaisemiselle. 

Yksi pienikin teko voi olla tärkeä: 

  • Tervehdi. 
  • Kysy kuulumisia. 
  • Kannusta. 
  • Huomioi tasapuolisesti.

Mitä jos tänään soittaisit kaverille kenen kanssa et ole jutellut pitkään aikaan?

Timo Typpö

Vaikuttamisviestintä

044 257 2535

timo.typpo@tradenomiopiskelijat.fi

Aluevastuu: Linkki ry, LapTOP ry, Klato ry

Lisää aiheesta: Hyvinvointi

Mielenterveys & raha

Opiskelijoita polkeva mielenterveyden kriisi on pitkään ollut suurena syynä valmistumisen viivästymiseen ja opintojen jälkeisiin uupumuksesta johtuviin sairauspoissaoloihin. Nämä ongelmat ovat jatkuvien kriisien myötä paisuneet suureksi yhteiskunnalliseksi haasteeksi.

Lue lisää

Parempaa oloa opintoihin

Etäopintojen ja poikkeusaikojen keskellä hyvinvointia voi yrittää parantaa niin sosiaalisia suhteita vaalimalla kuin myötätunnon ja lempeyden keinoin. Arkiset rutiinit ja suunnitelmallisuus voivat olla avainasemassa poikkeusajan keskellä luovimisessa.

Lue lisää

Tasa-arvon & sateenkaariyhteisön oikeuksien näennäinen toteutuminen korkeakoulukulttuurissa

Turvallisemman tilan periaatteet takaavat yhdenvertaisen kohtelun ja häiritsevästä käytöksestä vapaan tilanteen kaikille opiskelijoille korkeakoulujen tapahtumissa. Ne sisältävät yleiset normit siitä, kuinka toisia ihmisiä ei tulisi kiusata tai syrjiä. Niiden tarkoituksena on varmistaa kaikkiin ihmisiin kohdistuva yhdenvertainen kohtelu.

Lue lisää

Kannanotto: Ammattikorkeakoulujen lähiopetus avattava kaikille tasapuolisesti

Tradenomiopiskelijat ovat huolissaan ammattikorkeakoulujen aikeista jatkaa etäopetusta syksyllä. Tradenomiopiskelijat ovat olleet etäopetuksessa kautta maan jo yli vuoden ja heidän henkinen jaksaminen sekä opiskelumotivaatio ovat kovilla.

Lue lisää

Blogi: Annetaan kasvot mielenterveysongelmille

Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat olleet runsaasti esillä mediassa jo pitkänkin aikaa ja syystäkin. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2016) mukaan noin 10% opiskelijoista kärsii masennuksesta ja 7% ahdistuneisuudesta.

Lue lisää