Kannanotto: Opiskelijoiden hyvinvointi on huomioitava korkeakoulujen rahoituksessa!

23.3.2021 | Hyvinvointi

Etäopiskelu on ollut monen opiskelijan arkea jo yli vuoden. Vaikka joillekin muuttuneen opiskelumuodon tuoma vapaus on ollut mahdollisuus parempaan opiskeluun, on se valtaosalla opiskelijoita lisännyt pahoinvointia, joka ilmenee muun muassa lisääntyneenä stressinä. Tradenomiopiskelijoiden viime syksynä teettämän opiskelijatutkimuksen mukaan 35% tutkimukseen vastanneista opiskelijoista kokee poikkeusajan vaikuttaneen omaan hyvinvointiin negatiivisesti ja jopa 18% erittäin negatiivisesti. Nämä luvut ovat todella huolestuttavia ja vaativat konkreettisia toimia kaikilta tahoilta.

Ammattikorkeakoulujen nykyinen rahoitusmalli suosii opiskelijoiden nopeaa valmistumista. Yksinkertaisesti sanottuna jokaista valmistunutta opiskelijaa kohden koulu saa tietyn summan rahaa. Tämän on joissain tapauksissa kuitenkin saattanut johtaa siihen, että opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen on jäänyt toissijaiseksi. Tässä kohtaa ei kuitenkaan saa unohtaa, että hyvinvoiva opiskelija valmistuu todennäköisesti ajallaan, joten koulun tarjoamat tukipalvelut ovat tärkeä osa yhtälöä. Kuitenkin edellä mainitun tutkimuksen mukaan opiskelijoista 6,6% uskoo ettei oppilaitoksessa kiinnitetä huomiota opiskelijoiden hyvinvointiin ollenkaan ja miltein 10% eivät edes ole tietoisia kiinnitetäänkö asiaan huomiota. Vaikka koulut saavat rahaa puskiessaan huonovointisia opiskelijoita ulos, ei tämä pidemmän päälle ole terveellistä.

Ammattikorkeakoulut eivät ole jättäneet tukipalveluja vähemmälle huomiolle pahuuttaan, vaan syynä on erittäin todennäköisesti resurssien puute. Ammattikorkeakoulujen rahoitusta on leikattu rankalla kädellä lähivuosien aikana ja on sanomattakin selvää, että leikkaamisen negatiiviset vaikutukset ovat vain paisuneet tänä poikkeusaikana. 

Ongelma näyttääkin piilevän rahan niukkuudessa ja itse rahoitusmallissa. Yksinkertaisin ratkaisu tähän pulmaan olisi tietenkin ammattikorkeakouluille jaettavan kokonaissumman korotus. Suurempi määrä resursseja mahdollistaa runsaamman ja laadukkaamman tuen opiskelijoille. Toisena ratkaisuna voisi toimia avustusten jakoperiaatteiden uusiminen, kuten paluu “vanhaan” malliin, jossa koulut saivat rahaa suoritettujen opintopisteiden mukaan. Tällöin koulujen paine vain puskea opiskelijoita valmistumaan vähentyisi ja samaan aikaan myös opiskelijoihin kohdistuvat paineet keventyisivät.

Tämän päivän opiskelijat ovat tulevaisuuden työntekijöitä ja päättäjiä. Sijoitus opiskelijoihin on sijoitus Suomen tulevaisuuteen.

Jere Liitiäinen
Tradenomiopiskelijoiden puheenjohtaja 2021

Jere Liitiäinen

Puheenjohtaja

040 843 0886

jere.liitiainen@tradenomiopiskelijat.fi

Lisää aiheesta: Hyvinvointi

Tasa-arvon & sateenkaariyhteisön oikeuksien näennäinen toteutuminen korkeakoulukulttuurissa

Turvallisemman tilan periaatteet takaavat yhdenvertaisen kohtelun ja häiritsevästä käytöksestä vapaan tilanteen kaikille opiskelijoille korkeakoulujen tapahtumissa. Ne sisältävät yleiset normit siitä, kuinka toisia ihmisiä ei tulisi kiusata tai syrjiä. Niiden tarkoituksena on varmistaa kaikkiin ihmisiin kohdistuva yhdenvertainen kohtelu.

Lue lisää

Kannanotto: Ammattikorkeakoulujen lähiopetus avattava kaikille tasapuolisesti

Tradenomiopiskelijat ovat huolissaan ammattikorkeakoulujen aikeista jatkaa etäopetusta syksyllä. Tradenomiopiskelijat ovat olleet etäopetuksessa kautta maan jo yli vuoden ja heidän henkinen jaksaminen sekä opiskelumotivaatio ovat kovilla.

Lue lisää

Blogi: Annetaan kasvot mielenterveysongelmille

Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat olleet runsaasti esillä mediassa jo pitkänkin aikaa ja syystäkin. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2016) mukaan noin 10% opiskelijoista kärsii masennuksesta ja 7% ahdistuneisuudesta.

Lue lisää

Kannanotto: Opiskelijan talous osana hyvinvointia

Opiskelijoiden toimeentulo on vahvasti kytketty opintojen suorittamiseen normaalissa aikataulussa. Opiskelijoiden jaksaminen ja hyvinvointi on heikentynyt korona-aikana huolestuttavan paljon, kuten Tradenomiopiskelijoiden toteuttamasta opiskelijatutkimuksesta voi huomata. Tähän kun yhdistetään vielä huoli omasta taloudellisesta toimeentulosta on käsillä kestämätön yhdistelmä. Esittelemmekin nyt tarvittavat toimenpiteet opiskelijoiden taloudellisen toimeentulon varmistamiseksi korona-aikana. 

Lue lisää

Kannanotto: Terapiatakuu nyt!

Me Tradenomiopiskelijat olemme todella huolissamme korkeakouluopiskelijoiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista koronan aiheuttamana poikkeusaikana. Useissa korkeakouluissa opiskelijat ovat olleet jo lähes vuoden etäopetuksessa. Vaikka opiskelijoiden tilanne on ollut viime aikoina julkisuudessa esillä, konkreettiset toimet puuttuvat vielä. 

Lue lisää