Kannanotto: Opiskelijan talous osana hyvinvointia

16.3.2021 | Hyvinvointi

Opiskelijoiden toimeentulo on vahvasti kytketty opintojen suorittamiseen normaalissa aikataulussa. Opiskelijoiden jaksaminen ja hyvinvointi on heikentynyt korona-aikana huolestuttavan paljon, kuten Tradenomiopiskelijoiden toteuttamasta opiskelijatutkimuksesta voi huomata. Tähän kun yhdistetään vielä huoli omasta taloudellisesta toimeentulosta on käsillä kestämätön yhdistelmä. Esittelemmekin nyt tarvittavat toimenpiteet opiskelijoiden taloudellisen toimeentulon varmistamiseksi korona-aikana. 

Vuonna 2020 opintotuen opintopistemäärä vaatimuksiin tehtiin helpotuksia. Normaalin 45 opintopisteen sijaan opintosuorituksia vaadittiin vain 35 pisteen edestä. Tämä ratkaisu antoi opiskelijoille mahdollisuuden keventää omia opiskeluaikataulujaan ja täten tarjoten enemmän aikaa oman jaksamisen ja hyvinvointinsa parantamiseen. Kyseistä muutosta ei ole vielä ilmoitettu otettavan käyttöön vuodelle 2021. Kyseessä on konkreettinen ja yksinkertainen ratkaisu jolla voidaan pitää huolta korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista, niin henkisestä kuin taloudellisesta. Vaadimmekin, että opintotuen suoritusrajoja lasketaan myös vuodelle 2021. 

Monet opiskelijat tukeutuvat toimeentulossaan myös opintolainaan. Opintojen aikana nostettava opintolainan määrä nousee monilla AMK opiskelijoilla yli 20 000 euroon, joka on todella merkittävä lainamäärä vastavalmistuvalle henkilölle. Tutkinnon määräajassa suorittaneet opiskelijat kuitenkin saavat lainastaan 40% hyvityksen. Koronatilanne on valitettavasti vaikuttanut myös opiskelijoiden mahdollisuuksiin suorittaa tutkinto määräajassa. Erityisesti pakollisten harjoittelupaikkojen ja opinnäytetöiden toimeksiantajien saaminen on osoittautunut normaalia haastavammaksi. Nämä tekijät yhdistettynä opiskelijoiden yleisesti heikentyneeseen jaksamiseen johtavat valitettavan usein opintojen venymiseen. Vuonna 2020 tähän tarjottiin helpotusta. Jos valmistuit syyslukukaudella ja tutkintosi oli venynyt koronan takia, voitiin opintolainan hyvitykseen oikeuttavaa määräaikaa pidentää puolikkaalla lukuvuodella. Tämä malli on ehdottomasti saatava käyttöön myös vuodelle 2021 niin, että kaikilla opiskelijoilla joiden tulisi valmistua vuoden 2021 aikana on oikeus hyvitykseen oikeuttavan määräajan jatkamiseen.

Uskomme että näillä konkreettisilla toimilla saadaan varmistettua opiskelijoiden taloudellinen toimeentulo myös korona-aikana. Nämä toimet antavat myös mahdollisuuden opiskelijoille ottaa aikaa oman hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseen. Tarjotaan opiskelijoille konkreettista tukea nyt!

Jere Liitiäinen
Tradenomiopiskelijoiden puheenjohtaja 2021

Jere Liitiäinen

Puheenjohtaja

040 843 0886

jere.liitiainen@tradenomiopiskelijat.fi

Lisää aiheesta: Hyvinvointi

Mielenterveys & raha

Opiskelijoita polkeva mielenterveyden kriisi on pitkään ollut suurena syynä valmistumisen viivästymiseen ja opintojen jälkeisiin uupumuksesta johtuviin sairauspoissaoloihin. Nämä ongelmat ovat jatkuvien kriisien myötä paisuneet suureksi yhteiskunnalliseksi haasteeksi.

Lue lisää

Blogi: Yksin yhdessä.

Mitä jos tänään soittaisit kaverille kenen kanssa et ole jutellut pitkään aikaan?

Lue lisää

Parempaa oloa opintoihin

Etäopintojen ja poikkeusaikojen keskellä hyvinvointia voi yrittää parantaa niin sosiaalisia suhteita vaalimalla kuin myötätunnon ja lempeyden keinoin. Arkiset rutiinit ja suunnitelmallisuus voivat olla avainasemassa poikkeusajan keskellä luovimisessa.

Lue lisää

Tasa-arvon & sateenkaariyhteisön oikeuksien näennäinen toteutuminen korkeakoulukulttuurissa

Turvallisemman tilan periaatteet takaavat yhdenvertaisen kohtelun ja häiritsevästä käytöksestä vapaan tilanteen kaikille opiskelijoille korkeakoulujen tapahtumissa. Ne sisältävät yleiset normit siitä, kuinka toisia ihmisiä ei tulisi kiusata tai syrjiä. Niiden tarkoituksena on varmistaa kaikkiin ihmisiin kohdistuva yhdenvertainen kohtelu.

Lue lisää

Kannanotto: Ammattikorkeakoulujen lähiopetus avattava kaikille tasapuolisesti

Tradenomiopiskelijat ovat huolissaan ammattikorkeakoulujen aikeista jatkaa etäopetusta syksyllä. Tradenomiopiskelijat ovat olleet etäopetuksessa kautta maan jo yli vuoden ja heidän henkinen jaksaminen sekä opiskelumotivaatio ovat kovilla.

Lue lisää