Kannanotto: Terapiatakuu nyt!

9.3.2021 | Hyvinvointi

Me Tradenomiopiskelijat olemme todella huolissamme korkeakouluopiskelijoiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista koronan aiheuttamana poikkeusaikana. Useissa korkeakouluissa opiskelijat ovat olleet jo lähes vuoden etäopetuksessa. Vaikka opiskelijoiden tilanne on ollut viime aikoina julkisuudessa esillä, konkreettiset toimet puuttuvat vielä. 

On sanomattakin selvää, etteivät maan hallituksen tarjoamat tsemppipuheet ja jaksamisen toivotukset riitä opiskelijoille. Tilanne vaatii toimenpiteitä, joten tulemme tulevina viikkoina nostamaan esille omia esityksiämme opiskelijoiden hyvinvoinnin ja jaksamisen parantamiseksi.

Tradenomiopiskelijat toteuttivat vuoden 2020 lopussa opiskelijatutkimuksen jäsenistölleen. Tutkimukseen vastanneista 55,7 prosenttia ilmoitti poikkeusolojen vaikuttaneen omaan jaksamiseen negatiivisesti tai melko negatiivisesti. Puolestaan 52,7 prosenttia vastanneista ilmoitti oman hyvinvointinsa heikentyneen poikkeusaikana. Luvut ovat todella huolestuttavia ja haluammekin niiden pohjalta nostaa esille kysymyksen: Miksei korkeakouluopiskelijoille tarjota enempää tukea? 

On erittäin huolestuttavaa, että ministeri Kiuru ilmoitti hallituksen kyselytunnilla 4.3. hallituksen keskeyttävän terapiatakuun valmistelun toistaiseksi. Opiskelijoiden on tällä hetkellä todella työlästä päästä mielenterveyspalveluiden äärelle. YTHS palveluiden laajeneminen AMK opiskelijoille on valitettavasti ruuhkauttanut heidän palvelunsa, joka on pahimmissa tapauksissa pakottanut apua tarvitsevat opiskelijat odottamaan pelkkää hoitajan soittoaikaa useita viikkoja. Opiskelijat ovat hajoamispisteessä ja he tarvitsevat tukea NYT! Tästä syystä vaadimme terapiatakuun valmistelun jatkamista ennen kuin on liian myöhäistä.

Erityistä huolta korkeakouluopiskelijoiden kohdalla aiheuttaa tulevaisuuden näkymät. Valmistuessa opiskelijoiden tulisi siirtyä työelämän puolelle ja lähteä rakentamaan itselleen tulevaisuuden työuraa. Kysymmekin nyt, onko tämä mahdollista jos opiskelijat ovat jo valmiiksi huonosti voivia ja uupuneita? Opiskelijat ovat tärkeä tulevaisuuden voimavara. Varmistetaan siis tulevaisuuden hyvinvoiva työvoima pitämällä opiskelijoista huolta!

Jere Liitiäinen
Tradenomiopiskelijoiden puheenjohtaja 2021

Jere Liitiäinen

Puheenjohtaja

040 843 0886

jere.liitiainen@tradenomiopiskelijat.fi

Lisää aiheesta: Hyvinvointi

Tasa-arvon & sateenkaariyhteisön oikeuksien näennäinen toteutuminen korkeakoulukulttuurissa

Turvallisemman tilan periaatteet takaavat yhdenvertaisen kohtelun ja häiritsevästä käytöksestä vapaan tilanteen kaikille opiskelijoille korkeakoulujen tapahtumissa. Ne sisältävät yleiset normit siitä, kuinka toisia ihmisiä ei tulisi kiusata tai syrjiä. Niiden tarkoituksena on varmistaa kaikkiin ihmisiin kohdistuva yhdenvertainen kohtelu.

Lue lisää

Kannanotto: Ammattikorkeakoulujen lähiopetus avattava kaikille tasapuolisesti

Tradenomiopiskelijat ovat huolissaan ammattikorkeakoulujen aikeista jatkaa etäopetusta syksyllä. Tradenomiopiskelijat ovat olleet etäopetuksessa kautta maan jo yli vuoden ja heidän henkinen jaksaminen sekä opiskelumotivaatio ovat kovilla.

Lue lisää

Blogi: Annetaan kasvot mielenterveysongelmille

Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat olleet runsaasti esillä mediassa jo pitkänkin aikaa ja syystäkin. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2016) mukaan noin 10% opiskelijoista kärsii masennuksesta ja 7% ahdistuneisuudesta.

Lue lisää

Kannanotto: Opiskelijoiden hyvinvointi on huomioitava korkeakoulujen rahoituksessa!

Tämän päivän opiskelijat ovat tulevaisuuden työntekijöitä ja päättäjiä. Sijoitus opiskelijoihin on sijoitus Suomen tulevaisuuteen.

Lue lisää

Kannanotto: Opiskelijan talous osana hyvinvointia

Opiskelijoiden toimeentulo on vahvasti kytketty opintojen suorittamiseen normaalissa aikataulussa. Opiskelijoiden jaksaminen ja hyvinvointi on heikentynyt korona-aikana huolestuttavan paljon, kuten Tradenomiopiskelijoiden toteuttamasta opiskelijatutkimuksesta voi huomata. Tähän kun yhdistetään vielä huoli omasta taloudellisesta toimeentulosta on käsillä kestämätön yhdistelmä. Esittelemmekin nyt tarvittavat toimenpiteet opiskelijoiden taloudellisen toimeentulon varmistamiseksi korona-aikana. 

Lue lisää