Opiskelija, turvaa selustasi ajoissa!

29.2.2024 | Työelämä

66 % tradenomiopiskelijoista kertoi vuonna 2023 työskentelevänsä tutkinnon suorittamisen ohessa, ja kesätöitä tehneiden määrä oli tätäkin suurempi. Arjen opiskelun ja työnteon tuoksinassa tulee harvemmin mietittyä työttömyysturvan merkitystä, vaikka ansioturvaa pystyisi kerryttämään pahan päivän varalle jo opiskeluaikoina, oli työ sitten osa-aikaista, satunnaista tai kokoaikaista.

Kassan työssäoloehdon kerryttämisen merkitys korostuu entisestään, kun työttömyysturvajärjestelmän muutokset tulevat voimaan ripotellen pitkin vuotta 2024. Opiskelijan kannalta suurin muutos onkin ansiosidonnaisen päivärahan työssäoloehdon tuplaaminen, jonka seurauksena työssäoloehdon täyttäminen korkeakouluopintojen aikana hankaloituu.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan määrä riippuu nimensä mukaisesti palkkatyössä saaduista ansioista, ja se on aina suurempi kuin Kelan maksama peruspäiväraha (vuonna 2024 37,21 € / pv).

Voit tarkistaa suuntaa antavan arvion päivärahasta KOKO-kassan laskurilla (Tradenomin keskipalkka vuonna 2022: 4112€)

TYÖSSÄOLOEHTO KAKSINKERTAISTUU!

Tämän hetken järjestelmässä työssäoloehtoon kerrytetään vähintään 18 työtunnin viikkoja yhteensä 26 kappaletta, jonka jälkeen ehto on täytetty. Tulevaisuudessa (2.9.2024 alkaen) työssäoloehto on yhteensä 12 kuukautta työssäoloa, joiden aikana palkan on pitänyt olla määriteltyjen minimirajojen mukainen. Yhden kuukauden voi kerryttää kassaan, kun palkka on vähintään 930 € kuukaudessa. Kuukausia voi kerryttää myös puolikkaina, kun kuukauden palkka on vähintään 465 € mutta alle 930 €.

Näistä minimirajoista huolimatta palkan tulee aina olla myös työehtosopimuksen mukainen, jotta se kerryttää työssäoloehtoa. Mikäli TESiä ei ole, palkan tulee olla vähintään säädetyn euromäärän mukainen, vuonna 2024 minimipalkka kokoaikatyössä on 1399 €/kk tai 8,13 €/tunti.

Opiskelijan kannalta uudessa mallissa on toki hopeareunuksensa, kun esimerkiksi yhden viikon loma-aikoina ahkeroidut työt voivat ansioista riippuen tuoda kassaan jopa kuukauden työssäoloa viikon sijaan, mutta 12 kuukauden kokonaisvaatimuksen täyttäminen vaatii aikaisempaa enemmän ennakointia.

KASSAN KERRYTTÄMISTÄ EI VOI ALOITTAA LIIAN AIKAISIN.

Työssäoloehtoa voi täyttää pätkissä koko opiskeluajan, sillä päätoiminen opiskelu pidentää tarkastelujaksoa, jonka ajalta työssäoloa tarkastellaan. Mikäli siis työttömyys osuisi omalle kohdalle valmistumisen jälkeen, jopa ensimmäisen opiskeluvuoden kesätöitä voitaisiin lukea työssäoloehtoon mukaan, kunhan työttömyyskassan jäsenyys on ollut yhtäjaksoisesti voimassa siitä lähtien. Työssäolon ei ole tarvinnut tapahtua siis yhtäjaksoisesti, tai edes samalla työnantajalla, vaan erilaiset palkkatyöt sekä työsuhteessa tehdyt palkalliset työharjoittelut kerryttävät turvaa aina kun ehdot täyttyvät. 

Kassaan ei kuitenkaan voi kerryttää työssäoloehtoa takautuvasti, joten muista liittyä ajoissa! 

Tradenomiopiskelijoiden Musta-jäsenyys on edullinen tapa laittaa sekä kassan jäsenyys että työsuhteeseen liittyvien ongelmatilanteiden turva kuntoon. Musta-jäsenyys sisältää KOKO-kassan jäsenyyden sekä laajan oikeusturvan, jolloin juristimme puolustavat sinua myös muissa työhön liittyvissä ongelmatilanteissa.

Mikäli kesäduunit tai muut työt ovat vasta horisontissa, muista myös, että saat urapalveluistamme apua työnhaun joka vaiheeseen, ja palkkaneuvontamme avulla varmistat neuvotteluvalmiutesi!

Lisää aiheesta: Työelämä

Työelämän heikennyksillä ei lisätä tuottavuutta, vaan luodaan pelotteita ja epävarmuutta!

Työelämään tehdään nyt rajuja muutoksia. Nämä muutokset kohdistuvat epäoikeudenmukaisen rajusti nuoriin ja opiskelijoihin, jotka ovat uransa alkutaipaleella tai vasta siirtymässä työelämään.

Lue lisää

BLOGI: Pidetään kiinni työelämälähtöisestä ammattikorkeakoulusta!

Opiskelijat ovat tulevaisuuden työelämän huippuosaajia. Jos haluamme, että ammattikorkeakouluistamme valmistuu entistäkin osaavampia tekijöitä, meidän täytyy pitää huoli opintojen työeälämäyhteyksistä!  

Lue lisää

Tulevan puheenjohtajan tervehdys

Viikonloppuna pidettiin myös järjestäytymiskokous, jossa päätettiin tulevan hallituksen projekti- ja aluevastuut.

Lue lisää

Blogi: Vinkkejä oman tulevaisuuden turvaksi!

Nyt Black Weeks-kampanjan aikana tulemme nostamaan esille Musta-jäsenyyden etuja. Kannattaa siis pistää seurantaan Tradenomiopiskelijat Instagramissa ja Facebookissa!

Lue lisää