Etätyöt lisäävät työhyvinvointia

23.1.2019

Etätyöt lisäävät tutkitusti tuottavuutta sekä työhyvinvointia ja -motivaatiota. Lisäksi ne helpottavat työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista ja antavat työntekijälle mahdollisuuden vaikuttaa enemmän omaan työhönsä. Joustot ovat työntekijöille selvästi tärkeitä. Tradenomiliiton jäsentutkimuksen mukaan yli 60 % tradenomeista kokee etätyömahdollisuuden vaikuttavan jopa työpaikan valintaan.

Vaikka tekniikka mahdollistaa etätöiden tekemisen hyvinkin laajasti, on etätyömahdollisuus tällä hetkellä täysin työnantajan harkinnan varassa eivätkä kaikki halukkaat voi sitä hyödyntää. Laajempien työhyvinvointivaikutusten aikaansaamiseksi etätyön pitäisi olla tasapuolisesti mahdollista kaikille, työn vaatimukset huomioiden. Etätyömahdollisuuksien kartoittaminen ja mahdollistaminen organisaation eri tasoilla on tärkeä henkilöstöä motivoiva toimenpide.

Tasapuolisuuden tulisi näkyä myös etätyöskentelyn pelisäännöissä. Valitettavan usein käytännöt vaihtelevat organisaation sisällä riippuen yksiköstä tai esimiehestä, mikä aiheuttaa eriarvoisuutta ja epäselvyyksiä henkilöstön keskuudessa. Etätyömahdollisuutta kuvaillaan pahimmassa tapauksessa villiksi länneksi, jossa oikeus tehdä etätöitä perustuu pärstäkertoimeen. Tällainen tilanne ei tietenkään lisää työhyvinvointia. Etätyön positiiviset vaikutukset jäävät hyödyntämättä, kun käytännöt ovat epäselviä eikä etätyön tekeminen perustu yhteisiin pelisääntöihin. 

Etätöiden merkitys yksilön hyvinvoinnille on merkittävä, eikä sen vaikutuksia tulisi aliarvioida. Siksi TRAL esittääkin seuraavia toimia ja muutoksia lainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin:

  • Työturvallisuuslakiin tulee tehdä kirjaus yrityksen velvollisuudesta tehdä kartoitus etätyömahdollisuuksista.
  • Mikäli kartoituksessa todetaan, että etätyön tekeminen on mahdollista, tulee yrityksessä laatia etätyöohjesääntö yhdessä henkilöstön edustajan kanssa
  • Etätyökartoitus voidaan tehdä ja etätyöohjesääntö laatia osana työsuojelun toimintaohjelmaa. Työnantajan tulee seurata etätyöohjesäännön toteutumista.
  • Yrityksissä on laadittava etätyöohjesäännön ohella aina omavalvontasuunnitelma.

Lue lisää etätöistä sekä TRALin ajatuksista maailman parhaan työelämän luomiseksi: tral.fi/maailmanparastyoelama.

Teksti ja lisätiedot: