Luottamusmiehillä suuri rooli työpaikan käytäntöjen kehittämisessä

21.3.2019

Luottamusmies mielletään helposti ainoastaan yt-neuvotteluissa henkilöstön edustajaksi, samoin kuin yt-laki (laki yhteistoiminnasta yrityksissä) mielletään helposti myös vain irtisanomislaiksi. Yt-laissa luottamusmiehen rooliin on kirjattu kuitenkin paljon muutakin.

Jo pelkästään yt-laki määrittelee siis luottamusmiehille monia eri vaikuttamismahdollisuuksia. Yt-lain soveltaminen koskee yrityksiä, joiden työntekijöiden määrä on säännöllisesti  vähintään 20 ja joissakin kohdissa vähintään 30. Mikään ei kuitenkaan estä hyödyntämästä yt-lain kirjauksia luottamusmiehen roolista myös pienemmissä yrityksissä.

Luottamusmies voi sopia työnantajan kanssa paljon muustakin. Lainsäädäntö itsessään ei mahdollista paikallista sopimista kovin laajasti, ellei henkilöstö erikseen valtuuta luottamusmiestä edustamaan heitä kyseisessä asiassa. Työehtosopimuksessa sen sijaan on runsaammin kohtia, joista luottamusmies voi sopia. Nämä kohdat tunnistaa yleensä maininnasta “...ellei paikallisesti toisin sovita”.

Luottamusmies voi kehittää työpaikan käytäntöjä muutenkin kuin työlainsäädännön saneleman osallistumisen kautta. Asemansa avulla luottamusmies voi tehdä työhyvinvointia, motivaatiota ja tuottavuutta kasvattavia aloitteita, jotka voivat liittyä esimerkiksi etätöihin tai osaamisen kehittämiseen. Henkilöstön kannattaa hyödyntää luottamusmiehen asemaa ja tuoda hänen tietoisuuteensa niin ongelmakohtia kuin kehittämisideoitakin. 

Toimensa kautta luottamusmiehelle avautuu työnantajan suuntaan keskusteluväylä, joka monesti johtaa hedelmälliseen yhteistyöhön ja avaa ovia uusiin vaikuttamismahdollisuuksiin. Luottamusmiehet ovat saaneet hyvän yhteistyön myötä muun muassa paikkoja yrityksen hallituksen kokouksista.

Luottamusmies on oikea henkilö kertomaan työpaikalla myös liittoon kuulumisen eduista sekä tarjolla olevista palveluista ja varmistamaan, että henkilöstö on tietoinen järjestäytymisen hyödyistä. Luottamusmies osaa tarvittaessa ohjata työntekijää käyttämään liiton palveluja, kuten palkkaneuvontaa, lakipalveluja tai uraohjausta, oikea-aikaisesti. Päätös liittoon kuulumisesta on jokaisen omalla vastuulla, mutta luottamusmies varmistaa, että työntekijöillä on riittävästi tietoa päätöksensä tueksi. 

Teksti ja lisätiedot:

 

Joonas Kopra

Special Advisor, commercial, finance and IT sector

050 407 4876

joonas.kopra@tradenomi.fi