Asiantuntija menettää 3000 euroa vuodessa nykyisen työaikalainsäädännön takia

25.4.2015

Tulevaisuudessa toimiasemissa siirtymä asiantuntijatyöhön vauhdittuu, mutta nykyinen lainsäädäntö ei tunnista rakenteiden uudistumista. Keskeisin ongelma on perinteisen toimistoajan ja –paikan ulkopuolella tehtävä työ, jota ei lueta työajaksi eikä sitä useimmiten myöskään kirjata tai korvata. TRAL esittää ratkaisuksi uuden lain laatimisen nykyisen rinnalle, mikä huomioisi paremmin asiantuntijatyötä tekevät.

- Työaikojen osalta olemme jämähtäneet vuosikymmeniä sitten tehdasympäristöön luotuun malliin, jota nyt 2010-luvulla yritetään väkisin soveltaa asiantuntijatehtävissä toimiviin, sanoo edunvalvontayksikön johtaja Ville-Veikko Rantamaula. - Tekniikka mahdollistaa työn tekemisen lähes missä tahansa, mutta siltikään esimerkiksi junamatkoilla tai lentokentillä tehtyä työtä ei lueta työajaksi, Rantamaula huomauttaa.

Nykyisen työaikalainsäädännön soveltamisalan piirissä on noin 90 prosenttia tradenomeista. Siitä huolimatta lainmukaiset korvaukset ylitöistä maksetaan ainoastaan 27 prosentille. Tästä johtuen työaikalain soveltamispiirissä olevien asiantuntijatyötä tekevien tradenomien ansiomenetykset voivat olla jopa 3000-4000 euroa vuodessa.

- Nykytilanne vaikuttaa negatiivisesti myös työssä jaksamiseen ja viihtymiseen. Tilanne on kestämätön ja tarvitsemme todellisen kulttuurinmuutoksen työaikojen osalta, Rantamaula vaatii.

TRAL toi jo vuosi sitten keskustelun pohjaksi yhden mallin, joka huomioi nykyaikaisen asiantuntijatyön erityispiirteet. Voimassa olevan työaikalain rinnalle luotavassa laissa säännöllinen työaika olisi 160 tuntia kuukaudessa ja asiantuntijat voisivat päättää lepoajankohtansa itse. Se ei määrittäisi vuorokautista tai viikoittaista työaikaa ja kaikki viikonpäivät olisivat samanarvoisia.

Malli poikkeaa olennaisesti perinteisestä työaikaa koskevasta ajattelutavasta ja se myös mahdollistaisi työ- ja perhe-elämän paremman yhteensovittamisen. Uutta sääntelyä sovellettaisiin asiantuntijoihin ja esimiehiin, joilla on tosiasiallisesti mahdollisuus vaikuttaa itsenäisesti työaikaansa ja työnsä käytännön järjestelyihin.

– Työn asettamat vaatimukset huomioiden työntekijä voisi vapaammin määritellä työn suorittamisajan ja –paikan, mutta väljemmän työajan sääntelyn vastineeksi luovuttaisiin muun muassa ylityön korotusosista, johtava lakimies Esa Schön sanoo. - Työelämässä kaivataan tehokkuutta ja joustavuutta, mutta auttamattomasti vanhentunut normisto estää sen ja siksi uudistyö on käynnistettävä pikaisesti, Schön arvioi.

TRAL:n valtuuston kevätkokous pidettiin Turussa 25.4. Kokouksen yhteydessä valtuusto keskusteli työaikalainsäädännön uudistamisesta sekä tulevaisuuden työelämästä.

- Meille on tärkeää löytää uusia ratkaisuja tulevaisuuden työelämää ajatellen, sillä työurat pitenevät ja muutosvauhti työelämässä on kova, sanoo valtuuston puheenjohtaja Tiina Rytky. – Vanhoista rakenteista kiinni pitäminen ei myöskään edesauta kilpailukyvyn parantamisessa tai digitalisaation hyödyntämisessä, Rytky summaa.

Lisätiedot:

Ville-Veikko Rantamaula, johtaja, edunvalvontayksikkö
p. 040 832 6682

Esa Schön, johtava lakimies
p. 040 823 4892