Duaalimallin tulevaisuudesta on keskusteltava

23.3.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi tänään tilaamansa selvityksen, missä tarkastellaan Suomen korkeakoulujärjestelmän tulevaisuutta kansainvälisestä näkökulmasta. Selvitys suosittelee kehittämään Suomen korkeakoulujärjestelmään nykyiseltä pohjalta ja kohtelemaan tasavertaisesti ammattikorkeakouluja ja yliopistoja. Myös Tradenomiliitto TRAL pitää tärkeänä, että korkeakoulujärjestelmää kehitetään jatkossakin kokonaisuutena.

- Loppuvuodesta tutkimus- ja innovaationeuvoston raportissa väläytettiin duaalimallin purkamista. Duaalimalli herättää paljon tunteita, mutta mielestämme avoin keskustelu sen tulevaisuudesta on välttämätön, sanoo puheenjohtaja Niko Aaltonen. – Keskustelun rinnalla on jatkettava korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä ja yhteistyön tiivistämistä. Korkeakoulujen tutkintorakenteeseen puuttumisen kynnyksen on kuitenkin oltava korkealla, eikä tälle mielestämme ole tarvetta, Aaltonen jatkaa.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyön tiivistäminen hyödyttää kaikkia osapuolia. Tukipalvelujen lisäksi korkeakoulujen tulisi tiivistää yhteisiä resursseja erityisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Myös koulutusviennin ja täydennyskoulutuksen kehittäminen korkeakoulujen yhteistyönä avaa kokonaan uusia mahdollisuuksia tulevaisuudessa. TRAL kannattaa korkeakoulujärjestelmään sellaisia rakenteita, jotka mahdollistavat laadukkaimmat koulutussisällöt niin ammatilliseen kuin akateemiseenkin korkeakoulutukseen ja jossa tutkintojen profiilit säilyvät entisellään.
 
- Kehittämistyössä on mentävä laatu ja osaaminen edellä, minkä jälkeen on arvioitava selvityksen tulosten soveltuvuutta Suomen korkeakoulujärjestelmään, huomauttaa asiamies Mikko Vieltojärvi. – Suomi elää osaamisesta ja seuraavan hallituksen yksi keskeisimmistä tehtävistä on suomalaisten osaamisen vahvistaminen, sanoo Vieltojärvi. – Jotta laadukasta kehittämistyötä on mahdollista tehdä, on huolehdittava riittävistä resursseista. Kuluvan hallituskauden kaltaisia rahoitusleikkauksia ei enää yksinkertaisesti voi kohdentaa korkeakoulusektorille, Vieltojärvi vaatii.

Lisätiedot:

Niko Aaltonen, puheenjohtaja
p. 040  512 2836

Mikko Vieltojärvi, asiantuntija, koulutus- ja työvoimapolitiikka
p. 044 5345 294

TRAL:n hallitusohjelmatavoitteet ottavat kantaa työelämä- ja koulutuskysymyksiin. Voit tutustua niihin täällä.