Korkeakouluverkkoa on karsittava

14.5.2016

Koulutussäästöistä sekä korkeakoulusektorin rakenteellisesta kehittämisestä on keskusteltu laajalti julkisuudessa koko hallituskauden ajan. Korkeakoulujen on sopeutettava toimintaansa säästöjen myötä ja samalla varauduttava tulevaisuuteen. Vähemmälle huomiolle keskustelussa on jäänyt koulutuksen laatu, minkä pitäisi Tradenomiliitto TRAL:n mielestä olla kaiken keskiössä.

- Säästötoimet ovat valitettavia, mutta ilman niitäkin korkeakouluverkon karsiminen on edelleen välttämätöntä, sanoo valtuuston puheenjohtaja Tiina Rytky. - Nykyinen korkeakouluverkko on liian laaja ja kallis ylläpitää. Tiivistämisellä sekä digitalisaation tuomilla mahdollisuuksilla saadaan aikaan kaivattuja säästöjä ja sen myötä voidaan keskittyä koulutuksen laatuun, Rytky jatkaa.

- Koulutuksen laatu on kohtalonkysymys Suomelle, kun koko kansakunnan pääoma muodostuu korkeasta osaamisesta, sanoo hallituksen puheenjohtaja Niko Aaltonen. - Niukoilla resursseilla on pystyttävä takaamaan laadukas koulutus ja tästä syystä korkeakoulut joutuvat tekemään myös kipeitä päätöksiä toimipisteiden osalta. Tätä autonomiaa on kunnioitettava, Aaltonen jatkaa.

Uudistuspaineita on myös palkansaajajärjestöillä. Koulutus- ja järjestökentän sekä työelämän muuttuessa liittojen on merkittävästi uudistettava toimintamallejaan. TRAL:n valtuuston kokouksen hyväksymä strategia haastaa liiton kulttuurinmuutoksen, jossa sekä edunvalvontaa että jäsenpalveluja tuotetaan uudella tavalla.

– Edunvalvonta- ja vaikuttamistyössä otamme uusia askelia tuotteistamalla myös näitä toimintoja läpinäkyvyyden lisäämiseksi, sanoo Aaltonen. - Jatkossa hyödynnämme aiempaa voimakkaammin digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia jäsenpalvelujen osalta ja samalla voimme tarjota entistäkin yksilöllisempiä palveluja jäsenillemme, Aaltonen jatkaa.

- Haluamme jatkossakin olla kasvava liitto ja panostamme voimakkaasti jäsenkasvuun lähivuosina. Olemme koko liiton olemassaolon ajan olleet jäsenmäärältämme yksi Akavan eniten kasvavista liitoista, muistuttaa Rytky. - Koko 20-vuotisen historiansa ajan olemme ennakkoluulottomasti kokeilleet erilaisia toimintamalleja ja aiomme jatkaa samalla tiellä tulevaisuudessakin, Rytky kiteyttää.

Lisätiedot:
Tiina Rytky, valtuuston puheenjohtaja
p. 040 169 6828

Niko Aaltonen, hallituksen puheenjohtaja
p. 040 512 2836

Tradenomiliitto TRAL:n valtuusto hyväksyi kevätkokouksessaan liitolle uuden strategian kaudelle 2016-2020. Valtuusto on liiton ylin päättävä elin, jossa on 35 jäsenvaaleilla valittua edustajaa. Valtuuston toimikausi on kolme vuotta ja seuraavat valtuustovaalit käydään vuonna 2017. Kuluvana vuonna TRAL viettää 20-vuotisjuhlavuotta.

 

BBA