Tradenomien palkat nousivat

29.1.2016

Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta tradenomikunnan keskipalkka nousi viime vuonna 3,5 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Ansiotason kasvua selittävät vuosia jatkunut siirtymä toimihenkilötehtävistä asiantuntijatehtäviin, tulospalkkauksen kasvanut määrä sekä liiton vahvistunut rooli yksilötason edunvalvonnassa. Tradenomien keskipalkka on nyt 3466 euroa kuukaudessa.

- Jäsenkuntamme ansiotason nousua laskusuhdanteesta huolimatta selittää asiantuntijatehtävien määrän merkittävä kasvu. Valtaosa tradenomeista (71%) työskentelee nykyään koulutusta vastaavissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä, sanoo puheenjohtaja Niko Aaltonen. – Viime vuoden voimakas muutos tradenomien  toimiasemissa selittyy osin myös massairtisanomisten kohdentumisella nimenomaan toimihenkilötehtävissä työskennelleisiin tradenomeihin, Aaltonen jatkaa.

Keskipalkan nousuun vaikuttaa myös tulospalkkauksen määrän lisääntyminen tradenomien keskuudessa. Kokopäivätyössä olevista tradenomeista tulospalkkauksen piirissä on noin 41 prosenttia, mikä on viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin aiempana vuonna. Tulospalkan osuus vuosiansioista oli keskimäärin 3788 euroa eli noin kahdeksan prosenttia. Aiempana vuonna tulospalkan osuus oli 6,8 prosenttia vuosiansioista.

- Yleisen palkkakehityksen polkiessa paikallaan järjestelmällinen panostuksemme urapalveluihimme näkyy huomattavana palkkatason nousuna, sanoo palvelupäällikkö Tomi Kouva. – Saamme vuodessa satoja yhteydenottoja palkkaneuvontaamme ja tämän palvelun avulla olemme onnistuneet tukemaan jäseniämme palkkaneuvotteluissa, Kouva jatkaa.

Tradenomien usko tulevaisuuteen on parantunut, sillä noin 75 prosenttia kokee oman työpaikan tilanteen olevan vakaa. Vuonna 2014 vastaava luku oli vajaa 68 prosenttia. Määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevät tradenomit kuitenkin kokevat epävarmuutta, sillä lähes kolmannes heistä piti irtisanomisia tai lomautuksia mahdollisina.

- Olemme jäsentemme tukena kaikissa työuran tilanteissa ja laadukkaiden palvelujen avulla jäsenemme saavuttavat parempia työehtoja myös yksilötasolla, sanoo Aaltonen. - Nuorehkona liittona kehitämme jatkuvasti uudenlaisia toimintamalleja ja iloksemme olemme tässä onnistuneet, kuten tutkimustuloksista on nähtävissä, Aaltonen summaa.

Vuotuinen jäsentutkimus toteutettiin lokakuussa 2015  Innolink Research Oy:n toimesta. Kyselyyn vastasi 3387 TRAL:n jäsentä. Kuluva vuosi on TRAL:n 20. toimintavuosi.


Jäsentutkimuksen sähköinen versio on jäsenten luettavissa jäsensivuilla. Lisäksi tutkimus postitetaan täysjäsenille vuoden ensimmäisen Tradenomi-lehden mukana maaliskuun alussa.
 

Lisätiedot:

Tomi Kouva

Customer Experience Director