Tradenomikoulutuksen työelämäyhteyttä vahvistettava entisestään

18.3.2016

Liiketoimintaosaaminen on tradenomikoulutuksen ydin ja se on yksi tämän päivän työelämän perustaidoista. Kotimaisia tuotteita ja palveluja ei saada kaupaksi maailmalle ilman huippuluokan myynti- ja markkinointiosaamista. Tradenomiliitto TRAL:n mielestä liiketoimintaosaamisen opetusta on lisättävä myös muihin tutkintoihin.

- Meillä on vaikeuksia hyödyntää innovaatioidemme kaupallista potentiaalia ja liiketoimintaosaamisen myötä kaupalliset mahdollisuudet avautuvat myös muiden alojen ammattilaisille, sanoo puheenjohtaja Niko Aaltonen. –Kuluttajatarpeiden ymmärtäminen ja myyntiosaaminen ovat avainasemassa vientiyrityksissä. Siksi kaupallisen koulutuksen osalta liiketoimintaosaamista on syvennettävä ja muilla koulutusaloilla perusteet pitää olla hallussa, Aaltonen muistuttaa.

Ammattikorkeakoulut ja tradenomitutkinto luotiin aikoinaan vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin. TRAL kannustaakin ammattikorkeakouluja kehittämään alumnitoimintaa, mikä osaltaan parantaa työelämäyhteyksiä.

- Moni tradenomitutkinnon suorittanut tarjoaa mielellään omasta organisaatiostaan tradenomiopiskelijoille esimerkiksi työharjoittelupaikan tai opinnäytetyön aiheen, sanoo valtuuston puheenjohtaja Tiina Rytky. - Hyvä keino työelämäyhteyksien vahvistamiseen on myös rekrytoida alumneja ammattikorkeakoulujen erilaisiin hallintoelimiin ja neuvottelukuntiin, Rytky kannustaa.

Osaamisvaatimukset muuttuvat jatkuvasti ja vuoropuhelu työelämän edustajien kanssa on entistäkin tärkeämpää. Alumnit voivat tuoda sisältöjen kehittämiseen uudenlaisia näkökulmia, auttaa ammattikorkeakouluja työelämäyhteyksien kasvattamisessa ja edistää tutkintojen tunnettuutta työelämässä.

- Tradenomikoulutuksen vahvuus on sen kyky tuottaa asiantuntevia osaajia työelämään, Aaltonen toteaa. – Jotta vahva yhteys työelämään säilyy, ammattikorkeakoulujen kannattaa hyödyntää koulutuksen suunnittelussa ja työelämäyhteyksien kehittämisessä omia alumnejaan, sanoo Aaltonen.

Tradenomeja on koulutettu 20 vuotta ja tutkinto on löytänyt paikkansa työmarkkinoilla. Tradenomit työllistyvät pääsääntöisesti yksityiselle sektorille (85%) ja suurimmat työllistävät toimialat ovat kauppa, finanssiala ja teknologiateollisuus. Tradenomiliitto TRAL:n 20-vuotisjuhlaseminaarissa 18.3. keskustellaan tutkinnon tulevaisuudesta. Suoraa verkkolähetystä voi seurata kello 14.00-17.00 osoitteessa https://youtu.be/u8i85p5xdBo. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen tervehdys kello 15.30.

Lisätiedot:
Tradenomiliitto TRAL

Niko Aaltonen, hallituksen puheenjohtaja
p. 040  512 2836

Tiina Rytky, valtuuston puheenjohtaja
p. 040 169 6828