TRAL-blogi: Työn muokkauksesta apu työkyvyn ylläpitoon

29.5.2019

Suomalaisessa työelämässä löytyy liian harvoin keinoja luoda joustavia ja yksilön elämäntilanteen huomioivia työnkuvia, joita on mahdollista tarvittaessa muokata.

Erityistä huomiota pitäisi kiinnittää niihin tilanteisiin, joissa yksilön työkyky on syystä tai toisesta heikentynyt, eikä täysipainonen työskentely ole tuolloin mahdollista. Jokaisen työikäisen elämään mahtuu tilanteita, jotka koettelevat jaksamistamme. Mutta miten näissä tilanteissa tulisi työn näkökulmasta toimia? Siirtyä täysipäiväisesti sairauslomalle? Vai voisiko kenties työtehtävää mahdollista muokata tilanteeseen sopivammaksi?

Sopivasti mitoitettu työ on yksi keino tukea liiallisesta kuormituksesta kärsivää työntekijä. Se vaatii kuitenkin työyhteisöltä kykyä joustavuuteen - ja etenkin halua nähdä työntekijän arvo organisaatiolle. Usein esteitä työn muokkaukselle perustellaan sillä, että työtehtävien hienosäätö ei ole kokonaisuuden kannalta mahdollista, työtä ei voi hoitaa osa-aikaisena tai työnkuvasta ei voida ylipäänsä poistaa mitään osioita.

Samalla kuitenkin riski pitkästäkin poissaolosta ollaan valmiita ottamaan. Miksi? Sairasloman aikana poissaolijan tehtävät ripotellaan muille hoidettavaksi omien töidensä lisäksi, jolloin koko työyhteisön uupumiskierre on valmis. Eikö parempi vaihtoehto näissä tilanteissa olisi mahdollistaa työn jatkaminen, jolloin koko yhteisön työkuorma ei kasva liiallisesti?

Työntekijän näkökulmasta työnkuvan tai työskentelytapojen muokkaaminen voi tuntua aluksi pelottavalta, jos hän arvioi muutoksen olevan pysyvää, vaikka työkyky kohentuisikin. Tästä syystä usein työelämässä sinnitellää äärirajoille asti. Työtä voidaan kuitenkin muokata, myös vain väliaikasesti. Sen tulee tapahtua yhteisymmärryksessä ja työntekijän suostumuksella. Olennaista on, että työn muokkauksen avulla estetään työkyvyn heikkeneminen ja sen seuraukset, kuten pitkät sairauspoissaolot.

Onnistunut työn muokkaus ei myöskään tarkoita hakuammuntaa, jossa työtehtäviä muokataan tai työaikaa lyhennetään umpimähkään. On tärkeää tunnistaa kuorimittavat tekijät sekä kiinnittää huomiota niihin tehtäviin ja toimintoihin, jotka puolestaan lisäävät voimavaroja. Liene selvää, että onnistunut työn muokkaus on aitoa yksilön kohdennettua tukemista.

Parhaimmassa tapauksessa työ tukee ihmisten mielenterveyttä ja jaksamista. Tämän takia työelämän joustoja tulisi laajentaa koskemaan myös työn sisältöjä.


Teksti: