Työvuosien karttuminen ei kasvata naistradenomien ansiotasoa

8.3.2016

Vaikka tradenomikunnan ansiokehitys oli viime vuonna myönteistä, on naisten ja miesten välinen palkkaero edelleen huolestuttavalla tasolla. Naistradenomit ansaitsevat 688 euroa kuukaudessa vähemmän kuin miestradenomit. Palkkaero kasvoi kuukausitasolla 119 euroa verrattuna aiempaan vuoteen. Luvut käyvät ilmi Tradenomiliitto TRAL:n vuotuisesta jäsentutkimuksesta.

- Osin eroa selittää esimerkiksi sukupuolten erilainen sijoittuminen toimialoille ja tehtäviin, sanoo toiminnanjohtaja Mika Varjonen. – Mutta kun verrataan samanlaisissa tehtävissä työskenteleviä tradenomeja, on niin sanottu selittämätön palkkaero seitsemän prosenttia, Varjonen jatkaa.

Palkkaero on nähtävissä tradenomeilla jo uran alkuvaiheessa, jolloin naisten palkat ovat jo alemmalla tasolla kuin miesten. Lisäksi naisten palkat ovat ylipäänsä huomattavasti tasaisempia kuin miesten. Vaikka yleisellä tasolla työvuosien karttuminen vaikuttaa positiivisesti tradenomien ansiotasoon, samalla myös sukupuolten välinen palkkaero kasvaa.

- Ainoana valopilkkuna ovat tietojenkäsittelyn koulutusohjelman suorittaneet, joilla sukupuolten välinen palkkaero (317 euroa/kk) on merkittävästi pienempi kuin muulla tradenomikunnalla, sanoo Varjonen. – It-alalla naistradenomit sijoittuvat valtaosin asiantuntija- ja johtotehtäviin verrattuna muihin toimialoihin, Varjonen toteaa.

Työnantajan vastuulla on huolehtia palkkakartoituksen toteuttamisesta. Laki velvoittaa myös maksamaan samaa palkkaa samasta työstä. Palkkakartoituksen lisäksi huomioita on kiinnitettävä perhevapaiden nykyistä tasaisempaan jakautumiseen, millä on merkittävä vaikutus naisten ansiotason kehitykseen.

- Palkkataso vaikuttaa myös eläkkeen määrään ja siksikin palkkatasa-arvoa on edistettävä, myös lainsäädännöllisin toimin, huomauttaa puheenjohtaja Niko Aaltonen. - Työelämän tasa-arvoasiat ovat meille tärkeitä ja tämän eteen teemme töitä tulevaisuudessakin, sanoo Aaltonen.

Lisätiedot:

Niko Aaltonen, puheenjohtaja
p. 040 512 2836

Mika Varjonen, toiminnanjohtaja
p. 040 001 6900