Kevään valtuustovaalissa valitaan liitolle uudet päättäjät

19.1.2017

Keväällä käydään TRALin valtuustovaalit, joissa sähköisellä vaalilla valitaan valtuuston jäsenet seuraavalle kolmivuotiselle kaudelle. Vaaleissa noudatetaan suhteellista vaalitapaa. Valtuusto on liiton ylin päättävä elin, jossa on yhteensä 35 jäsentä. Vaaleilla valitaan valtuustoon 30 jäsentä. Viisi opiskelijajäsentä valtuustoon valitsee Tradenomiopiskelijaliiitto TROL.
Jos sinulla on näkemyksiä järjestötoiminnasta, halu kehittää liiton toimintaa ja omaat mielipiteitä työmarkkina-asioista sekä koulutuksen kehittämisestä, kannattaa miettiä ehdokkaaksi asettumista. Valtuustossa voi vaikuttaa liiton toimintaan kokonaisvaltaisesti!

Jokainen vaalikelpoinen TRAL:n jäsen voi asettua valtuustovaaleissa ehdolle, toimia valitsijayhdistyksen jäsenenä ja äänestää. Kullakin vaalikelpoisella jäsenellä on käytössään vaaleissa yksi ääni. Vaalikelpoisia ovat 28.2.2017 mennessä liittyneet jäsenet ja kaikilla vaalikelpoisilla jäsenillä tulee olla jäsenmaksut maksettuna edellisiltä kalenterivuosilta. Äänestäminen tapahtuu sähköisen järjestelmän kautta. Vaaleissa noudatetaan suhteellista vaalitapaa.

Ehdokasasettelu tapahtuu maaliskuussa, jolloin kolmen vaalikelpoisen jäsenen muodostamat valitsijayhdistykset ilmoittavat ehdokkaansa TRAL:lle. Ilman valitsijayhdistystä ei henkilö voi asettua ehdokkaaksi.

Tarkemman infon vaaleista ja aikataulut löydät täältä.