Resigning

THINK IT OVER FOR A MOMENT!


You can terminate your membership of the Tradenomit at any time. However, first find out how terminating your membership will affect your situation. When your membership ends, you will lose, among other things, the right to unemployment benefits, legal aid, insurances provided by the union, banking benefits, personal career counseling, and other valuable membership benefits.


TERMINATING YOUR MEMBERSHIP AFFECTS YOUR RIGHTS IN THE WORKPLACE.
Therefore, consider terminating your membership carefully.


DID YOU KNOW THAT YOUR MEMBERSHIP FEE IS TAX-DEDUCTIBLE?

Taking into account the tax deduction, the actual membership fee for a full member is on average less than 250 euros per year, which includes 66 euros in unemployment fund membership fees. The value of the unemployment fund and insurances alone is over 200 euros per year. The value of the membership depends on how much you use the different services.

We grant membership fee discounts, for example, during parental leave or in the event of unemployment.


DO YOU NEED HELP WITH EMPLOYMENT?

When faced with unemployment, unnecessary expenses in your own economy come under close scrutiny. However, it is not worth leaving the union if you are unemployed. You will receive a 50% discount on your membership for the period of unemployment. We help hundreds of members a year with personal career coaching, salary counseling, and online job search training.

The average unemployment periods of our members are only a few months long. We also offer our members personal unemployment benefit advice.
 

When your membership ends, you will lose the following benefits and services, among others

 • Unemployment insurance
 • Legal protection
 • Travel and accident insurance
 • Assistance from employment lawyers in all matters related to employment.
 • Free advice on all private law matters in cooperation with Suomen Juristit Oy.
 • Personal career coaching
 • Personal salary counseling
 • Well-being coaching and entrepreneurship coaching

You can find all our membership benefits and services here.


I still want to terminate my membership – how do I do it?

Terminating membership always requires separate contact with the union.

The union has a duty to make its members aware of the consequences of membership termination, for example, on insurance coverage and unemployment benefits, so that the member is sure to be aware of losing the already accumulated employment condition and the right to earnings-related unemployment benefit – unless they join another unemployment fund within a month.

If you are still considering terminating your membership, please contact us by mail jasenasiat@tradenomi.fi or tel. 020 155 8800.

 

MEMBERSHIP FEE BILLING AT THE END OF MEMBERSHIP

You can terminate your membership without notice, but not retroactively. The termination of the membership is processed and membership fees are billed according to the date of receipt of the resignation notice. Because the Professionals of Business and Technology Union membership fee is a fixed monthly fee, membership fees are in practice billed until the end of the month in which your resignation notice is received. The membership fee is not allocated on a daily basis.

If the membership fee has been paid in advance for the whole year, the end-of-year portion of the membership fee will be refunded if the membership ends in the middle of the year. Failure to pay the membership fee is not a way to terminate the membership, but the membership fees must be paid until the termination date.

MIETIHÄN VIELÄ HETKINEN!


Voit päättää Tradenomien jäsenyytesi milloin tahansa. Selvitä kuitenkin ensin kuinka jäsenyyden päättäminen vaikuttaa tilanteeseesi. Jäsenyyden päättyessä menetät muun muassa oikeuden työttömyysturvaan, oikeusturvaan, liiton kautta saatuihin vakuutuksiin, pankkietuihin, henkilökohtaiseen uraneuvontaan ja muihin rahanarvoisiin jäsenetuihin.

JÄSENYYDEN PÄÄTTÄMINEN VAIKUTTAA OIKEUKSIISI TYÖELÄMÄSSÄ. 
Harkitse siis jäsenyyden päättämistä tarkkaan.


TIESITHÄN, ETTÄ JÄSENMAKSU ON VEROVÄHENNYSKELPOINEN?

Verovähennyksen huomioiden täysjäsenen todellinen jäsenmaksu on keskimäärin alle 250 € vuodessa, joka sisältää 66 euroa työttömyyskassan jäsenmaksua. Pelkästään työttömyyskassan ja vakuutusten arvo on reilut 200 euroa vuodessa. Jäsenyyden arvo riippuu siitä, kuinka paljon käytät eri palveluita.

Myönnämme jäsenmaksualennusta esimerkiksi perhevapaiden ajalta tai työttömyyden kohdatessa.
 

TARVITSETKO APUA TYÖLLISTYMISEEN?

Työttömyyden kohdatessa oman talouden turhat kulut joutuvat tiukkaan syyniin. Liitosta eroaminen ei työttömyyden kohdatessa kuitenkaan kannata. Saat jäsenyyteesi 50 % alennuksen työttömyyden ajaksi. Autamme satoja jäseniä vuodessa henkilökohtaisella uravalmennuksella, palkkaneuvonnalla sekä työnhaun verkkokoulutuksilla.

Jäsentemme keskimääräiset työttömyysjaksot ovat vain parin-kolmen kuukauden mittaisia. Tarjoamme jäsenillemme myös henkilökohtaista työttömyysturvaneuvontaa.
 

JÄSENYYDEN PÄÄTTYESSÄ MENETÄT MUUN MUASSA SEURAAVAT EDUT JA PALVELUT 

 • työttömyysturva
 • oikeusturva
 • matkustaja- ja tapaturmavakuutus
 • työsuhdejuristien apu kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa.
 • maksuton neuvonta kaikissa yksityisoikeudellisissa asioissa yhteistyössä Suomen Juristit Oy:n kanssa
 • henkilökohtainen uravalmennus
 • henkilökohtainen palkkaneuvonta
 • työhyvinvointivalmennus ja yrittäjyyssparraus

Kaikki jäsenetumme ja -palvelumme löydät täältä

 

HALUAN KUITENKIN PÄÄTTÄÄ JÄSENYYTENI – MITEN TOIMIN?

JÄSENYYDEN PÄÄTTÄMINEN EDELLYTTÄÄ AINA ERILLISTÄ YHTEYDENOTTOA LIITTOON

Liitolle on velvollisuus tehdä jäsenilleen selväksi jäsenyyden päättymisen vaikutukset esimerkiksi vakuutusturvaan sekä työttömyysturvaan, jotta jäsen varmasti tiedostaa menettävänsä jo kerätyn työssäoloehdon ja oikeuden ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan – ellei liity kuukauden kuluessa toiseen työttömyyskassaan.

Mikäli edelleen harkitset jäsenyyden päättämistä, ole yhteydessä meihin sähköpostitse jasenasiat@tradenomi.fi tai puhelimitse 020 155 8800.


JÄSENMAKSUN LASKUTUS JÄSENYYDEN PÄÄTTYESSÄ

Jäsenyyden voi päättää ilman irtisanomisaikaa, mutta ei takautuvasti. Jäsenyyden päättäminen käsitellään ja jäsenmaksut laskutetaan eroilmoituksen saapumispäivämäärän mukaisesti. Koska Tradenomien jäsenmaksu on kiinteä kuukausimaksu, laskutetaan jäsenmaksut käytännössä sen kuukauden loppuun saakka, jonka aikana eroilmoituksesi on vastaanotettu. Jäsenmaksua ei ositeta päiväkohtaisesti.

Mikäli jäsenmaksu on maksettu etukäteen koko vuoden osalta, palautetaan jäsenmaksusta loppuvuoden osuus, mikäli jäsenyys päättyy kesken vuoden. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei ole keino päättää jäsenyyttä, vaan jäsenmaksut tulee olla maksettu jäsenyyden päättymispäivään saakka.