Blogi: Etätyöt kuuluvat asiantuntijatyöhön

18.11.2019

Etätyömahdollisuus on nykyään monelle itsestäänselvyys. Tradenomien jäsentutkimuksen mukaan 61 %:lla tradenomeista etätyömahdollisuus vaikuttaa jopa työpaikan valintaan. Lisäksi 82 % vastaajista kokee etätyömahdollisuuden edistävän työhyvinvointia. Myös vuoden 2020 alusta voimaan tuleva uusi työaikalaki huomioi etätyön.

Tästä huolimatta 20 % jäsentutkimukseen vastanneista ei saa tehdä etätöitä, vaikka haluaisi. Joka viides tradenomi istuu siis kaikki työpäivät toimistolla ilman mahdollisuutta työskennellä etänä. Etätyö olisi kuitenkin konkreettinen ja usein helposti toteutettava keino lisätä motivaatiota ja työtyytyväisyyttä. Miksei siis kaikilla ole mahdollisuutta etätyöhön?

Kuulen usein jäseniltä etätyöhön liittyviä kommentteja ja palautetta. Selkeästi suurimpina ongelmina koetaan nihkeästi etätöihin suhtautuva lähiesimies ja yhteisten pelisääntöjen puuttuminen. Työpaikalla voidaan yleisesti suhtautua positiivisesti kotona työskentelyyn, mutta oma lähimies ei kuitenkaan anna siihen mahdollisuutta. 

Kun työpaikalta puuttuvat selvät koko organisaatiota koskevat etätyöpelisäännöt, jää yksiköille ja esimiehille mahdollisuus kovin erilaisille käytännöille. Joidenkin yksiköiden sisällä mahdollisuus tehdä etätöitä saattaa perustua myös pärstäkertoimeen. Tämä johtaa henkilöstön eriarvoiseen kohteluun. Laajempien työhyvinvointivaikutusten aikaansaamiseksi etätyön pitäisi olla tasapuolisesti mahdollista kaikille, työn vaatimukset huomioiden.  

Moni on kertonut huomanneensa, miten esimerkiksi iltapäivällä omalta työpisteeltä poistuminen ja loppupäivän tekeminen kahvilasta käsin saa työt sujumaan tehokkaammin. Etenkin paljon ajattelua ja luovuutta vaativissa tehtävissä työympäristön muutos voi auttaa paljonkin. Havaintoa tukee myös jäsentutkimus, jonka vastaajista noin 70 % kokee etätyön lisäävän tehokkuutta ja parantavan työn tuottavuutta.

Työehtosopimuksilla pyritään luomaan eri aloille ohjeistuksia ja määräyksiä etätyön lisäämiseen. Toimivien etätyökäytäntöjen luominen lähtee kuitenkin aina työpaikalta, eikä siihen tarvita muuta kuin yhteinen tahto kehittää työskentelytapoja, perheen ja työn yhteensovittamista sekä hyvinvointia. 

Henkilöstö on suuressa roolissa etätyökäytäntöjen kehittämisessä. Kannustankin kaikkia nostamaan etätyöt keskusteluun omalla työpaikallaan ja luomaan juuri omalle työpaikalle sopivat etätyöpelisäännöt, joita kaikki sitoutuvat noudattamaan.

Lisää Tradenomien linjauksia etätöistä löydät täältä


Teksti:

Joonas Kopra

Erityisasiantuntija, finanssi- ja kaupan ala

050 407 4876

joonas.kopra@tradenomi.fi