Kuka päättää vuosiloman ajankohdan?

16.4.2021 | Laki

Kysy ja työsuhdejuristimme vastaa.

Kysymys: 

Vuosilomakausi lähestyy. Voinko pitää lomani minulle parhaiten sopivana ajankohtana?

Vastaus: 

Lain mukaan vuosiloma annetaan työntekijälle työnantajan määräämänä ajankohtana, elleivät työnantaja ja työntekijä keskenään sovi loman pitämisestä. Työnantajan on selvitettävä työntekijöille tai heidän edustajilleen vuosiloman antamisessa työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet. Ennen loman ajankohdan määräämistä työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. 

Työnantajan on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon työntekijöiden esitykset ja noudatettava tasapuolisuutta lomien sijoittamisessa. Usein työpaikoilla neuvotellaankin lomista melko vapaasti ja työnantajat ottavat työntekijöiden lomatoiveet huomioon. Viime kädessä työnantajalla on kuitenkin oikeus määrätä loman ajankohta, eivätkä työntekijöiden toiveet ole työnantajaa sitovia.

Työnantajan määräysvaltaa lomien sijoittelussa rajoittaa vuosilomalain säännökset loman antamisesta. Lähtökohtana on, että vuosilomasta 24 arkipäivää on sijoitettava lomakaudelle, eli ajanjaksolle 2.5.–30.9. Muu osa lomasta, talviloma, on annettava viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä. Työnantajan tulee ilmoittaa lomasta kuukautta ennen loman alkamista. Mikäli tämä ei ole mahdollista, loma tulee ilmoittaa työntekijälle kuitenkin viimeistään kahta viikkoa ennen. Jo vahvistettu loma sitoo ja loma täytyy antaa työntekijälle sovittuna ajankohtana, ellei muusta sovita.

Näin ollen työnantaja voi määrätä vuosilomaa esimerkiksi työntekijän irtisanomisajalle, kunhan työnantaja näin tehdessään noudattaa ilmoitusaikoja ja lomakausia koskevaa sääntelyä sekä kohtelee työntekijöitä tasapuolisesti. 


Lisätietoa vuosilomista

Tule kuulemaan lisää vuosilomista ja koronan vaikutuksista vuosilomiin webinaariimme 29.4. Ilmoittaudu mukaan Vuosilomien kertyminen koronan aikana -webinaariin tapahtumakalenterissa.

Lisää aiheesta: Laki

Tervetuloa takaisin (etä- ja hybridi) töihin!

Moni palaa kesälomilta takaisin etä- tai hybridityöhön, joihin on syytä sopia yhteiset pelisäännöt.

Lue lisää

Täytyykö loman sisältää tietty määrä lauantaipäiviä?

Kuinka monta lauantaita pitää kuulua vuosilomaan? Kuluttaako lauantai lomapäiviä? Voiko loma alkaa lauantaina? Sellaista sääntöä ei ole olemassa, että vuosilomaan pitäisi sisältyä tietty vähimmäismäärä lauantaipäiviä tai että viidestä lomapäivästä vähennettäisiin aina yksi ylimääräinen päivä lauantain osuutena. Työnantaja ei voi ilman työntekijän suostumusta määrätä vuosilomaa alkavaksi työntekijän vapaapäivänä, jos tämä johtaa lomapäivien vähenemiseen. Kolme päivää tai sitä lyhyempää loman osaa ei saa ilman työntekijän suostumusta antaa niin, että lomapäivä sattuisi työntekijän vapaapäiväksi.

Lue lisää

Jatkatko syksyllä etätöissä? Varmista, että olet sopinut ainakin näistä

Kuinka eri työn tekemisen muotoja voi ja kannattaa hyödyntää tulevaisuudessa ja mitä niistä sanoo laki?

Lue lisää

Sairastuminen vuosilomalla – miten toimia?

Mitä teen, jos sairastun vuosilomalla tai ennen sitä?

Lue lisää

Voinko edustaa itseäni yt-neuvotteluissa?

Yt-neuvotteluiden osapuolina ovat ensisijaisesti henkilöstöryhmien edustajat ja työnantaja. Entä jos työpaikalla ei ole valittu luottamusmiestä tai luottamusvaltuutettua? Ketkä osallistuvat yt-neuvotteluihin?

Lue lisää