Kuka päättää vuosiloman ajankohdan?

16.4.2021 | Laki

Kysy ja työsuhdejuristimme vastaa.

Kysymys: 

Vuosilomakausi lähestyy. Voinko pitää lomani minulle parhaiten sopivana ajankohtana?

Vastaus: 

Lain mukaan vuosiloma annetaan työntekijälle työnantajan määräämänä ajankohtana, elleivät työnantaja ja työntekijä keskenään sovi loman pitämisestä. Työnantajan on selvitettävä työntekijöille tai heidän edustajilleen vuosiloman antamisessa työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet. Ennen loman ajankohdan määräämistä työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. 

Työnantajan on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon työntekijöiden esitykset ja noudatettava tasapuolisuutta lomien sijoittamisessa. Usein työpaikoilla neuvotellaankin lomista melko vapaasti ja työnantajat ottavat työntekijöiden lomatoiveet huomioon. Viime kädessä työnantajalla on kuitenkin oikeus määrätä loman ajankohta, eivätkä työntekijöiden toiveet ole työnantajaa sitovia.

Työnantajan määräysvaltaa lomien sijoittelussa rajoittaa vuosilomalain säännökset loman antamisesta. Lähtökohtana on, että vuosilomasta 24 arkipäivää on sijoitettava lomakaudelle, eli ajanjaksolle 2.5.–30.9. Muu osa lomasta, talviloma, on annettava viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä. Työnantajan tulee ilmoittaa lomasta kuukautta ennen loman alkamista. Mikäli tämä ei ole mahdollista, loma tulee ilmoittaa työntekijälle kuitenkin viimeistään kahta viikkoa ennen. Jo vahvistettu loma sitoo ja loma täytyy antaa työntekijälle sovittuna ajankohtana, ellei muusta sovita.

Näin ollen työnantaja voi määrätä vuosilomaa esimerkiksi työntekijän irtisanomisajalle, kunhan työnantaja näin tehdessään noudattaa ilmoitusaikoja ja lomakausia koskevaa sääntelyä sekä kohtelee työntekijöitä tasapuolisesti. 


Lisätietoa vuosilomista

Tule kuulemaan lisää vuosilomista ja koronan vaikutuksista vuosilomiin webinaariimme 29.4. Ilmoittaudu mukaan Vuosilomien kertyminen koronan aikana -webinaariin tapahtumakalenterissa.

Lisää aiheesta: Laki

Milloin työnantajan on noudatettava työehtosopimusta?

Työehtosopimukset eli TES:t ovat sopimuksia, joiden perusteella monet keskeiset työehdot määräytyvät. Lähes aina työehtosopimuksissa on sovittu työntekijän kannalta lain vähimmäistasoa paremmista ehdoista. Mutta mistä tietää, onko työnantajan noudatettava työehtosopimusta?

Lue lisää

Kilpailukieltoja koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin – mikä muuttui?

Kilpailukieltoa koskeva lainsäädäntö muuttui vuodenvaihteessa ja jatkossa työnantajalla on aina korvausvelvollisuus kilpailukiellon sidonnaisuusajalta.

Lue lisää

Mitä tulisi huomioida uutta työsopimusta solmiessa?

Unelmien työpaikka tiedossa? Tekemässä uutta työsopimusta? Mitä asioita tulee ottaa huomioon työsopimuksessa?

Lue lisää

Mitä tulee ottaa huomioon, jos jää opintovapaalle?

Harkitsetko opintovapaalle jäämistä? Mitä tulee ottaa huomioon opintovapaasta sovittaessa? Miten teet opintovapaahakemuksen? Koska opintovapaata on haettava? Onko työnantajan pakko myöntää opintovapaa?

Lue lisää

Voiko etätyössä noudattaa liukuvaa työaikaa ja tehdä ylityötä?

Voiko etätöissä tehdä ylitöitä ja liukumaa? Voiko työnantaja vaatia etätyössä normaalia työntekoa myös silloin, kun lapsi on sairaana? Työsuhdejuristimme vastaa.

Lue lisää