Kuka päättää vuosiloman ajankohdan?

16.4.2021 | Laki

Kysy ja työsuhdejuristimme vastaa.

Kysymys: 

Vuosilomakausi lähestyy. Voinko pitää lomani minulle parhaiten sopivana ajankohtana?

Vastaus: 

Lain mukaan vuosiloma annetaan työntekijälle työnantajan määräämänä ajankohtana, elleivät työnantaja ja työntekijä keskenään sovi loman pitämisestä. Työnantajan on selvitettävä työntekijöille tai heidän edustajilleen vuosiloman antamisessa työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet. Ennen loman ajankohdan määräämistä työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. 

Työnantajan on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon työntekijöiden esitykset ja noudatettava tasapuolisuutta lomien sijoittamisessa. Usein työpaikoilla neuvotellaankin lomista melko vapaasti ja työnantajat ottavat työntekijöiden lomatoiveet huomioon. Viime kädessä työnantajalla on kuitenkin oikeus määrätä loman ajankohta, eivätkä työntekijöiden toiveet ole työnantajaa sitovia.

Työnantajan määräysvaltaa lomien sijoittelussa rajoittaa vuosilomalain säännökset loman antamisesta. Lähtökohtana on, että vuosilomasta 24 arkipäivää on sijoitettava lomakaudelle, eli ajanjaksolle 2.5.–30.9. Muu osa lomasta, talviloma, on annettava viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä. Työnantajan tulee ilmoittaa lomasta kuukautta ennen loman alkamista. Mikäli tämä ei ole mahdollista, loma tulee ilmoittaa työntekijälle kuitenkin viimeistään kahta viikkoa ennen. Jo vahvistettu loma sitoo ja loma täytyy antaa työntekijälle sovittuna ajankohtana, ellei muusta sovita.

Näin ollen työnantaja voi määrätä vuosilomaa esimerkiksi työntekijän irtisanomisajalle, kunhan työnantaja näin tehdessään noudattaa ilmoitusaikoja ja lomakausia koskevaa sääntelyä sekä kohtelee työntekijöitä tasapuolisesti. 


Lisätietoa vuosilomista

Tule kuulemaan lisää vuosilomista ja koronan vaikutuksista vuosilomiin webinaariimme 29.4. Ilmoittaudu mukaan Vuosilomien kertyminen koronan aikana -webinaariin tapahtumakalenterissa.

Lisää aiheesta: Laki

Mitä työsuhteen alkaessa voi sopia lomista?

Usein uudessa työsuhteessa on tapana sopia työntekijälle ylimääräistä lomaa ensimmäiselle kesälle, joskus myös kahdelle ensimmäiselle talvelle, joille vuosilomalain mukaan ei ehtisi kertyä vuosilomaa. Sopimus ylimääräisistä lomista on syytä tehdä huolellisesti ja siitä olisi hyvä käydä ilmi ainakin seuraavat asiat.

Lue lisää

Vuosiloma osissa – kuluttavatko lauantait lomaa?

Kuka päättää vuosiloman ajankohdan? Lasketaanko lauantait lomapäiviksi, jos vuosiloma pidetään osissa? Voiko vuosiloma alkaa vapaapäivänä? Katso vastaukset vuosilomaa koskeviin kysymyksiin!

Lue lisää

Mitä on huomioitava liukuvan työajan osalta?

Liukuva työaika on käytössä monella työpaikalla. Aina ei ole kuitenkaan selkeää mihin se on tarkoitettu ja mihin ei.

Lue lisää

Mitä laki sanoo nollatuntisopimuksista ja tarvittaessa töihin kutsuttavan oikeuksista?

Kysy ja työsuhdejuristimme vastaa: Onko sallittua tehdä työsopimuksia, joissa työajaksi sovitaan 0–37,5 tuntia viikossa?

Lue lisää

Milloin työnantajan on noudatettava työehtosopimusta?

Työehtosopimukset eli TES:t ovat sopimuksia, joiden perusteella monet keskeiset työehdot määräytyvät. Lähes aina työehtosopimuksissa on sovittu työntekijän kannalta lain vähimmäistasoa paremmista ehdoista. Mutta mistä tietää, onko työnantajan noudatettava työehtosopimusta?

Lue lisää