Kuka päättää vuosiloman ajankohdan?

16.4.2021 | Laki

Kysy ja työsuhdejuristimme vastaa.

Kysymys: 

Vuosilomakausi lähestyy. Voinko pitää lomani minulle parhaiten sopivana ajankohtana?

Vastaus: 

Lain mukaan vuosiloma annetaan työntekijälle työnantajan määräämänä ajankohtana, elleivät työnantaja ja työntekijä keskenään sovi loman pitämisestä. Työnantajan on selvitettävä työntekijöille tai heidän edustajilleen vuosiloman antamisessa työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet. Ennen loman ajankohdan määräämistä työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. 

Työnantajan on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon työntekijöiden esitykset ja noudatettava tasapuolisuutta lomien sijoittamisessa. Usein työpaikoilla neuvotellaankin lomista melko vapaasti ja työnantajat ottavat työntekijöiden lomatoiveet huomioon. Viime kädessä työnantajalla on kuitenkin oikeus määrätä loman ajankohta, eivätkä työntekijöiden toiveet ole työnantajaa sitovia.

Työnantajan määräysvaltaa lomien sijoittelussa rajoittaa vuosilomalain säännökset loman antamisesta. Lähtökohtana on, että vuosilomasta 24 arkipäivää on sijoitettava lomakaudelle, eli ajanjaksolle 2.5.–30.9. Muu osa lomasta, talviloma, on annettava viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä. Työnantajan tulee ilmoittaa lomasta kuukautta ennen loman alkamista. Mikäli tämä ei ole mahdollista, loma tulee ilmoittaa työntekijälle kuitenkin viimeistään kahta viikkoa ennen. Jo vahvistettu loma sitoo ja loma täytyy antaa työntekijälle sovittuna ajankohtana, ellei muusta sovita.

Näin ollen työnantaja voi määrätä vuosilomaa esimerkiksi työntekijän irtisanomisajalle, kunhan työnantaja näin tehdessään noudattaa ilmoitusaikoja ja lomakausia koskevaa sääntelyä sekä kohtelee työntekijöitä tasapuolisesti. 


Lisätietoa vuosilomista

Tule kuulemaan lisää vuosilomista ja koronan vaikutuksista vuosilomiin webinaariimme 29.4. Ilmoittaudu mukaan Vuosilomien kertyminen koronan aikana -webinaariin tapahtumakalenterissa.

Lisää aiheesta: Laki

Blogi: Mitä kuntavaalit merkitsevät opiskelijalle?

Alkava kesä tuo poikkeuksellisesti tänä vuonna mukanaan myös vaalikampanjoita, tienvarsimainoksia sekä postin tuomia ehdokasmainoksia. Suomen yhdet tärkeimmistä vaaleista, ellei tärkeimmät, käydään tänä vuonna poikkeuksellisesti kesäkuussa. Tarkemmin sanottuna, kuntavaalit pidetään 13. kesäkuuta.

Lue lisää

Voinko edustaa itseäni yt-neuvotteluissa?

Yt-neuvotteluiden osapuolina ovat ensisijaisesti henkilöstöryhmien edustajat ja työnantaja. Entä jos työpaikalla ei ole valittu luottamusmiestä tai luottamusvaltuutettua? Ketkä osallistuvat yt-neuvotteluihin?

Lue lisää

Päivittyvä tietopaketti palveluistamme ja koronan vaikutuksista työelämässä

Lue lisää

Lakimuutos kilpailukieltosopimuksesta esimerkki toimivasta kolmikannasta

Pitkään odotettu uudistus on liikahtamassa viimein eteenpäin, kun maan hallitus antoi lakiesityksen kilpailukieltoa koskevan lainsäädännön muuttamisesta. Uudistaminen on tarpeen, sillä viime vuosina kilpailukieltojen käyttö on riistäytynyt käsistä työmarkkinoilla.

Lue lisää

Lyhyt selviytymisopas yt-neuvotteluihin

Monilla työpaikoilla on jouduttu järjestämään tänä vuonna yt-neuvottelut. Mitä yt-neuvotteluissa tapahtuu ja miten työntekijän kannattaa varautua niihin?

Lue lisää