Lomautusten määrä kasvoi ja työpäivät pitenivät – näin vuosi koronaa näkyi tradenomien työelämässä

26.4.2021 | Työelämä

Selvitimme maaliskuussa 2021 tekemällämme kyselyllä, mitä muutoksia vuoden kestänyt koronapandemia on tuonut jäsentemme työskentelyyn ja hyvinvointiin.

Kyselyn tulokset kertovat, että etätyöskentelyssä päivät helposti pidentyvät ja taukoja unohdetaan pitää. Erityisesti tämä korostui naisilla. 

Kyselyssä 66 % naisista ilmoitti tehneensä pääasiassa pidempiä päiviä kuin työpaikalla ollessaan, kun miehistä pidempiä päiviä teki 58 %. Lyhyempää päivää puolestaan ilmoitti tekevänsä 26 % miehistä ja 17 % naisista. Naisista 44 % ilmoitti myös, että on vähentänyt taukojen määrää ajallisesti tai määrällisesti, kun miehistä taukoja vähensi 30 %.

Päivien piteneminen ja taukojen vähentyminen etätöissä korostui kyselyn mukaan erityisesti naisilla.

Päivien piteneminen ja taukojen vähentyminen etätöissä korostui kyselyn mukaan erityisesti naisilla.

Pidempiin työpäiviin ja taukojen vähentämiseen saattaa vaikuttaa halu antaa itsestään kuva tunnollisena työntekijänä ja osoittaa oma arvonsa työnantajalle erityisesti vaikeina aikoina. Kotona työskennellessä töihin myös uppoutuu helpommin, kun häiriötekijöitä on vähemmän. 

Olipa syy pidemmille päiville sitten mikä tahansa, on tärkeää muistaa, että työpäivän rajaaminen ja tauot turvaavat työssä jaksamista ja palautumista. Työajan jatkuva venyttäminen ilman riittäviä taukoja johtaa helposti uupumiseen ja suorituskyvyn alenemiseen. 

Esihenkilö ja työajanseuranta suojaavat liialta kuormitukselta

Omaa hyvinvointia tukevista työtavoista on pidettävä itse kiinni, mutta suuri rooli on myös esihenkilöillä ja toimivalla työajanseurannalla. Esihenkilön tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa, että alaisten hyvinvointia ja työn tekemisen edellytyksiä tuetaan riittävästi. Toimivan reaaliaikaisen työajanseurannan avulla esihenkilöllä on mahdollisuus reagoida riittävän nopeasti päivien pidentymiseen ja selvittää sen taustalla olevat tekijät.

Tärkeintä on kuitenkin käydä säännöllistä vuoropuhelua alaisten ja esihenkilön kesken, ja näissä keskusteluissa työntekijän on tuotava esiin mahdolliset työntekoon vaikuttavat haasteet, kuten liiallinen työmäärä. Koronapandemia on vaikeuttanut työelämää jo riittävästi. Yhtälöön ei tarvita enää mukaan itsensä loppuun ajaneita työntekijöitä. 

Korona lisäsi odotetusti lomautuksia

Kyselyn tulokset vahvistivat, että poikkeustila on aiheuttanut laajasti lomautuksia myös jäsentemme työpaikoilla. Vastaajista 33 % ilmoitti, että heidän työpaikallaan on käyty vähintään yhdet yt-neuvottelut. Niistä vastaajista, joiden työpaikalla on käyty yt-neuvottelut, 78 % ilmoitti, että työpaikalla on lomautettu henkilöstöä koronapandemiasta johtuen. Koronasta johtuvia irtisanomisia työpaikallaan ilmoitti 40 % vastaajista.

Lomautusten koettiin vaikuttavan negatiivisesti sekä taloudelliseen hyvinvointiin että yhteishenkeen työyhteisössä, mikä ei ole yllättävää. Vaikka vastaajat kokivat lomautusten parantaneen jaksamista, voivat huoli toimeentulosta ja tunne työyhteisön ulkopuolelle jäämisestä helposti kumota positiivisen vaikutuksen. Työpaikoilla onkin edelleen jaksettava etsiä ratkaisuja toimivan ja hyvinvoivan työyhteisön luomiseksi. 

Lomautusten toteutukseen voidaan jonkin verran itse vaikuttaa

Vastaajat kokivat lomautukset suhteellisen perusteltuina ja olivat sitä mieltä, että henkilöstö oli päässyt vaikuttamaan yt-neuvotteluissa. 40 % vastaajista koki, että henkilöstön näkemykset lomautusten toteutukseen oli huomioitu.

42 % vastaajista ei puolestaan osannut sanoa, huomioitiinko henkilöstön näkemyksiä. Tämä viestii siitä, että henkilöstö ei ole saanut riittävästi tietoa yt-neuvotteluiden kulusta. Selkeä ja avoin viestintä neuvotteluista on edellytyksenä sille, että henkilöstö kokee itsellään olevan aito mahdollisuus tuoda äänensä kuuluviin. Yt-neuvotteluissa työntekijöitä edustaa henkilöstön edustaja, jonka tehtävänä on tuoda henkilöstön ehdotukset, näkemykset ja toiveet esiin.  

Yt-neuvottelut toivat jonkin verran vaikutusmahdollisuuksia lomautusten järjestämiseen.

Yt-neuvottelut toivat jonkin verran vaikutusmahdollisuuksia lomautusten järjestämiseen.

Omaan lomautukseensa vastaajat kokivat heillä olleen jonkin verran enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa. 72 % koki, että oli voinut vaikuttaa oman lomautuksensa ajankohtaan ja 53 % koki voineensa vaikuttaa lomautuksen toteutustapaan. Yksittäisen työntekijän kohdalla joustoa on voinut olla esimerkiksi siinä, onko lomautettuna yhdenjaksoisesti kuukauden tai joka toinen viikko useamman kuukauden ajan. Jaksamisen ja motivaation säilymisen vuoksi työntekijöiden erilaiset tarpeet onkin kuultava ja mahdollisuuksien mukaan huomioitava myös vaikeina aikoina. 

Joonas Kopra

Erityisasiantuntija, finanssi- ja kaupan ala, luottamusmiestoiminta

050 407 4876

joonas.kopra@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Blogi: Yhdenvertaisuuden edistäminen työpaikoilla kuuluu kaikille

Meistä Tradenomeista maailman parhaan työelämän on oltava kaikille reilu. Tällaisessa työelämässä esimerkiksi sukupuoli, ikä, etnisyys tai muut synnynnäiset ominaisuudet eivät vaikuta työuralla etenemiseen. Yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta puhuminen on lisääntynyt, mutta niiden aito toteutuminen on vielä puolitiessä: moni ei uskalla olla oma itsensä ja kokee työpaikoillaan turvattomuutta. 

Lue lisää

Jäävätkö tessit historiaan – mikä määrittää palkat tulevaisuudessa?

Työnantajat haluavat irtautua työehtosopimuksista ja siirtyä yhä enemmän paikalliseen sopimiseen. Onko esim. metsäteollisuudessa tai teknologiateollisuudessa tulevaisuudessa yleissitova TES? Mikä määrittää tulevaisuudessa palkankorotustason? Miten käy työehtojen?

Lue lisää

Etätyö koronan jälkeen – kaikkien oikeus vai harvojen herkkua?

Etätyön pelisäännöistä on sovittava jo ennen valtakunnallisen etätyösuosituksen päättymistä, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä, kun lähityöhön palaaminen mahdollistuu.

Lue lisää

Etätyöskentelyn tukeminen on kunnille mahdollisuus houkutella asiantuntijoita asukkaiksi

Korona on vauhdittanut työnteon muuttumista entistä enemmän paikkariippumattomaksi. Muutos pakottaa myös kunnat pohtimaan toimivampia etätyökäytäntöjä.

Lue lisää

Blogi: Vinkkejä oman tulevaisuuden turvaksi!

Nyt Black Weeks-kampanjan aikana tulemme nostamaan esille Musta-jäsenyyden etuja. Kannattaa siis pistää seurantaan Tradenomiopiskelijat Instagramissa ja Facebookissa!

Lue lisää