Luottamusmies työskentelee porukan puolesta

10.8.2022 | Työelämä

Henkilöstöedustaja voi työpaikalla saada aikaan merkittäviä parannuksia. Valmius keskustella asioista avoimesti vie jo pitkälle.

– Mukavimpia asioita henkilöstöedustajalle ovat ne, joista hyötyy koko hänen edustamansa joukko, sanoo Tradenomien asiantuntija Jenni Lakso.

Tällainen tilanne on esimerkiksi se, että luottamusmies tai -valtuutettu onnistuu neuvottelemaan työantajan kanssa korvauksia omalla ajalla matkustamisesta, joko aikana tai rahana.

– Suurin osa työehtosopimuksista ei sitä korvaa, eli ongelma on hyvin yleinen.

Mieluisa tapaus luottamustehtävää hoitavalle on myös, jos työpaikalla sovitaan paremmat palkankorotukset kuin työehtosopimukseen on kirjattu eli ylitetään yleiskorotuksen taso. Taustatöiden tekemisestä on etua, jos haluaa vaikuttaa työnantajaan.

– Jos yrityksen talousluvut näyttävät, että vaikka viimeiset kolme vuotta on kasvatettu tulosta, se antaa ehdotukselle pohjaa. Eli jos yleinen korotuslinja on kaksi prosenttia, niin voi sanoa toimitusjohtajalle, että ehkä meillä olisikin varaa maksaa 2,5 tai 3 prosenttia, Lakso kuvailee.

Paljon työtä teettäneet hankkeet ja poikkeuksellisen haastavat ajat voivat nekin toimia perusteluina.

– Kun henkilöstö on joustanut työnantajan suuntaan jonkin projektin takia, siitä sopii palkita. Tai jos vaihtuvuus talossa on poikkeuksellisen suurta, voi muistuttaa, että korotukset olisivat keino pitää osaavista työntekijöistä kiinni.

Luottamusmies saa tukea liitolta

Henkilöstöedustajaksi hakeudutaan monenlaisista syistä, mutta Jenni Lakso tunnistaa pari yleisintä.

– Toisia ihmisiä työelämäasiat kiinnostavat jo valmiiksi. Toisilla omat kokemukset työpaikalta saavat heidät lähtemään luottamustehtävään.

Eduksi on myös se, ettei ole kanssakäymisessä muiden kanssa ylivarovainen eikä välttele hankaliksi koettuja aiheita.

– Henkilöstöedustajilla yhteinen tekijä on, että he uskaltavat avoimesti keskustella työpaikan asioista.

Kävelevä tietopaketti ei tarvitse olla, eikä yksin tarvitse pärjätä.

Mitään yli-ihmisen ominaisuuksia henkilöstöedustajalta ei kuitenkaan vaadita.

– Ei todellakaan tarvitse olla mikään kävelevä tietopaketti. Kukaan ei ole valmis. Matkan varrella oppii asioita, neuvottelutaidot ja vuorovaikutuskyvyt kehittyvät. Ja yksin ei tarvitse pärjätä, aina voi kääntyä liiton asiantuntijoiden puoleen, korostaa Lakso.

Luottamushenkilö on voimavara myös työnantajalle

Osaava ja sitoutunut henkilöstöedustaja voi olla myös työnantajalle erittäin arvokas työyhteisön kehittämisen kannalta. Heidän kauttaan työnantaja saa informaatiota, joka muuten helposti jäisi pimentoon, näkee Vantaan Energian HR-johtaja Maarit Rantala.

Maarit Rantala sanoo, että osaava ja sitoutunut henkilöstöedustaja on työnantajalle työyhteisön kehittämisen kannalta erittäin arvokas.

Maarit Rantala sanoo, että osaava ja sitoutunut henkilöstöedustaja on työnantajalle työyhteisön kehittämisen kannalta erittäin arvokas.

– Nykypäivän työelämässä korostuu vahvasti kyky toimia yhdessä ja rakentaa henkilöstölle parhaita mahdollisia työoloja. Ja kun henkilöstöedustajat toimivat työpaikan arjessa omissa työrooleissaan, he saavat arvokasta tietoa, jota voivat nostaa johdon näkyville.

Henkilöstöedustajien ja työnantajan vuorovaikutus merkitsee jatkuvaa rakentamista, korjaamista ja suunnan hakua. Rantala korostaa, että erimielisyyksiä ei tarvitse pelätä. On luonnollista, että eri toimijoiden tavoitteet työyhteisön sisällä ovat välillä keskenään ristiriidassa.

– Samoja asioita voi katsoa eri tavalla, eri näkökulmista. Joskus toinen saa mitä haluaa, toinen ei. Sekin on normaalia.

Kuitenkin kaikkien etu on, että työpaikalla viedään eteenpäin ja vaalitaan avoimuuden kulttuuria. Sen kautta asioita voi parhaiten muuttaa ja korjata epäkohtia.

– Toisaalta jos jotain asiaa ei pysty muuttamaan, vaikka haluttaisiin, niin sitten kerrotaan avoimesti, että asia ei muutu ja kerrotaan myös syy siihen, miksei muutu.

Yhteistyö henkilöstön ja työnantajan välillä vaatii luottamusta

Henkilöstöedustajien toimiminen linkkinä henkilöstön ja johdon välissä edellyttää, että heihin luotetaan ja heille annetaan kaikki tarpeellinen tieto ja työkalut.

Luottamus edistää asioista sopimista.

Luottamus edistää asioista sopimista.

– Meillä henkilöstön edustaja istuu johtoryhmässä ja on siellä täysivaltainen jäsen. Kun asioista keskustellaan, mitään ei suodateta pois, sanoo Maarit Rantala.

Dialogia käydään Vantaan Energiassa monella tasolla, myös yt-neuvottelukunnassa ja työsuojelutoimikunnassa.

– Täällä on kaiken kaikkiaan vahva sopimisen kulttuuri ja ratkaisukeskeinen toimintatapa. Vaikeistakin asioista on helppo keskustella, jos on luottamukselliset välit.

Yt-lakiin tuotiin vuoden alussa uutena elementtinä jatkuva vuoropuhelu. Rantala arvioi, että lakiuudistus ei muuta asioita suuremmin työpaikoissa, joissa vuoropuhelu on toiminut ennestään.

– Mutta niissä organisaatioissa, joissa on haasteita, vuoropuhelu hakee muotoaan. Siellä laki voi tarjota rakennusaineita ja olla aidostikin hyödyllinen.

Kiinnostaako henkilöstön edustajana toimiminen?

Löydät lisätietoa henkilöstön edustajana toimimisesta täältä. Ota rohkeasti yhteyttä!


Artikkeli on julkaistu Tradenomi-lehdessä 2/2022.

Teksti: Mikko Nikula

Jenni Lakso

Asiantuntija, teknologiateollisuus ja taloushallintoala, luottamusmiestoiminta

050 321 8982

jenni.lakso@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Tekoäly on tradenomin tukiäly

Tekoäly on tullut jäädäkseen ja vaikuttaa elämäämme kiihtyvällä tahdilla. Mutta millainen tekoäly tulee yleistymään? Tekoäly tulee haastamaan ja muuttamaan työelämää sekä tuo aivan uuden ulottuvuuden luovuudelle. Se tulee vaikuttamaan työtehtäviimme ja tapaamme tehdä työtä. Tutustu ja kokeile tekoälyä rohkeasti! Työpaikalla on tärkeä käydä keskustelua tekoälyn hyödyntämisen pelisäännöistä ja esimerkiksi tietoturvasta.

Lue lisää

Akavan varapuheenjohtaja Ville-Veikko Rantamaula: Hallituksen haaveena näyttää olevan työntekijän ikuinen koeaika

Määräaikaisten työsuhteiden lisääminen ja irtisanomiskynnyksen madaltaminen olisivat varsin radikaaleja muutoksia, joilla olisi kauaskantoisia vaikutuksia yksilön kiinnittymiseen työelämään ja perheen perustamiseen, arvioi Akavan varapuheenjohtaja, Tradenomiliiton edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula.

Lue lisää

Yhdenvertainen ja syrjimätön työelämä on jokaisen oikeus ja tehtävä!

Työpaikoilla laki pakottaa työnantajan edistämään yhdenvertaisuutta ja ehkäisemään syrjintää. Vähintään 30 hengen työpaikoillla yhdenvertaisuutta edistävät toimet kirjataan yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Vaikka työpaikoilla tehdään lakisääteistä työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi, myös työyhteisöjen tavassa puhua arvostavasti ja kunnioittavasti jokaikisestä ihmisestä on valtava merkitys. Jokaisen meistä on puututtava rohkeasti syrjivään puheeseen, käytökseen ja työpaikan toimintatapoihin.

Lue lisää

Poliitikot välttelevät mielenterveysongelmien käsittelyä

Työkyvyttömyyseläkettä mielenterveyssyillä hakevista jopa 38 prosenttia on alle 34-vuotiaita. Miksi tilannetta ei saada korjatuksi?

Lue lisää

Lakko-oikeuden rajaaminen ei saa kannatusta

Lakko-oikeuden rajaamisen sijaan on syytä kääntää katse työelämän hyvinvointiin. Mielenterveyden häiriöt aiheuttavat vuosittain 11 miljardin euron kustannukset.

Lue lisää