Milloin työnantajan on noudatettava työehtosopimusta?

22.4.2022 | Laki

Enemmistö työsuhteista on jonkin työehtosopimuksen piirissä. Työehtosopimukset eli TES:t ovat sopimuksia, joiden perusteella monet keskeiset työehdot määräytyvät. Lähes aina työehtosopimuksissa on sovittu työntekijän kannalta lain vähimmäistasoa edullisemmista ehdoista. Lisäksi työehtosopimuksissa sovitaan monista seikoista, joita ei säännellä työlainsäädännössä lainkaan, esimerkiksi palkkojen yleiskorotuksista. Mutta mistä tietää, onko työnantajan noudatettava työehtosopimusta?

1. Työehtosopimuksen normaalisitovuus

Työnantajat, jotka ovat järjestäytyneet työehtosopimuksen solmineiden työnantajajärjestöjen jäseniksi, noudattavat työehtosopimusta normaalisitovuuden perusteella. Normaalisitovuuden piirissä ovat myös työnantajat, jotka eivät ole järjestäytyneitä, mutta ovat erikseen niin sanotulla liityntäsopimuksella sopineet työehtosopimuksen noudattamisesta.

2. Työehtosopimuksen yleissitovuus

Mikäli normaalisitovaan työehtosopimukseen sidottujen työnantajien palveluksessa on noin puolet kaikista asianomaisella alalla työskentelevistä työntekijöistä, työehtosopimus voidaan vahvistaa yleissitovaksi. Yleissitovaa työehtosopimusta noudattavat kaikki alalla toimivat työnantajat.

3. Noudatettavaksi sovittu työehtosopimus

Työnantaja ja työntekijä voivat työsopimuksessa nimenomaisesti sopia, että työsuhteessa noudatetaan jotain tiettyä työehtosopimusta. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon, että työsopimuksen kirjaus ei poista työnantajan velvollisuutta noudattaa normaali- tai yleissitovaa työehtosopimusta.


Vinkit ja vastaukset antoi Tradenomien työsuhdejuristi Jere Vuorio.

Työsuhdejuristimme auttavat TES:iin liittyvissä erimielisyyksissä

Jos tarvitset apua TES:n tulkintaan liittyvissä ongelmissa, tavoitat työsuhdejuristimme osoitteesta lakiasiat@tradenomi.fi tai puhelimitse 020 155 8815.

Jere Vuorio

Työsuhdejuristi

020 155 8811

lakiasiat@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Laki

Kilpailukieltoja koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin – mikä muuttui?

Kilpailukieltoa koskeva lainsäädäntö muuttui vuodenvaihteessa ja jatkossa työnantajalla on aina korvausvelvollisuus kilpailukiellon sidonnaisuusajalta.

Lue lisää

Mitä tulisi huomioida uutta työsopimusta solmiessa?

Unelmien työpaikka tiedossa? Tekemässä uutta työsopimusta? Mitä asioita tulee ottaa huomioon työsopimuksessa?

Lue lisää

Mitä tulee ottaa huomioon, jos jää opintovapaalle?

Harkitsetko opintovapaalle jäämistä? Mitä tulee ottaa huomioon opintovapaasta sovittaessa? Miten teet opintovapaahakemuksen? Koska opintovapaata on haettava? Onko työnantajan pakko myöntää opintovapaa?

Lue lisää

Voiko etätyössä noudattaa liukuvaa työaikaa ja tehdä ylityötä?

Voiko etätöissä tehdä ylitöitä ja liukumaa? Voiko työnantaja vaatia etätyössä normaalia työntekoa myös silloin, kun lapsi on sairaana? Työsuhdejuristimme vastaa.

Lue lisää

Irtisanoutuminen perhevapaan aikana – mitä pitää tietää?

Työntekijä voi perhevapaansa aikana irtisanoutua normaalia työsopimuksensa irtisanomisaikaa noudattaen

Lue lisää