Mitä laki sanoo nollatuntisopimuksista ja tarvittaessa töihin kutsuttavan oikeuksista?

3.5.2023 | Laki

KYSY JA TYÖSUHDEJURISTIMME VASTAA.

 

Kysymys

Onko sallittua tehdä työsopimuksia, joissa työajaksi sovitaan 0–37,5 tuntia viikossa?

Vastaus

Vaihtelevaa työaikaa säädellään 1.8.2022 voimaan tulleiden työsopimus- ja työaikalain muutosten myötä aikaisempaa tarkemmin, jotta työntekijän suoja toteutuisi. Vaihtelevaa työaikaa koskevalla ehdolla tarkoitetaan työaikajärjestelyä, jossa työntekijän työaika määrättynä ajanjaksona vaihtelee työsopimuksen mukaisen vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä (”nollatuntisopimus”), taikka työaikajärjestelyä, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä erikseen työhön kutsuttaessa (”tarvittaessa töihin kutsuttavat työntekijät”).

Työnantajan aloitteesta vaihtelevasta työajasta voidaan sopia vain, jos työvoiman tarve aidosti vaihtelee. Jos työnantajalla on tiedossa, että tarve työlle on esimerkiksi 20–25 tuntia viikossa, työajaksi ei saa sopia vain 10–25 tuntia. Työnantajan on oma-aloitteisesti 12 kuukauden välein tarkasteltava toteutuneiden työtuntien määrää ja työvoiman tarvetta. Jos tarkastelu osoittaa, että työsopimuksessa sovittu vähimmäistyöaika olisi määriteltävissä korkeammaksi, työaikaehtoa on muutettava vastaamaan tarkastelun tulosta. Lain voimaantullessa voimassa olevissa työsuhteissa on tehtävä ensimmäinen tarkastelu 1.8.2023 mennessä.

Työnantaja saa määrätä sovitun alarajan verran tunteja, ja työntekijän täytyy suostua tekemään tämä määrä.Vähimmäistuntimäärän ylittävien työtuntien tekemistä työnantaja ei voi yksipuolisesti määrätä, vaan työntekijän on annettava tähän suostumuksensa. Vaihtelevaa työaikaa tekevä työntekijä voi antaa suostumuksensa kutakin kertaa varten erikseen tai lyhyehköksi ajaksi kerrallaan, olipa kyse työvuoron merkitsemisestä työvuoroluetteloon tai lisätyön teettämisestä. Suostumus lähtökohtaisesti tarvitaan, vaikka työntekijä olisikin sitoutunut työsopimuksessaan lisätyön tekemiseen. Lisäksi työsopimuslaissa on vaihtelevaa työaikaa tekevää työntekijää koskevia erityissäännöksiä, jotka liittyvät sairausajan palkkaan ja irtisanomisajan palkan määräytymiseen.

Vastaukset antoi Tradenomien työsuhdejuristi Viivi Osala Tradenomi-lehdessä 1/2023.


Kysyttävää työsopimuksesta? Työ- ja virkasuhteisiin liittyviin kysymyksiin löydät vastauksia 24/7 palvelevasta Digijurististamme. Työsuhdejuristimme tavoitat numerosta 020 155 8815 tai sähköpostilla lakiasiat@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Laki

Tasa-arvovaltuutettu puuttui syrjintään: Perhevapaata pitävällä sama oikeus tulospalkkioon kuin muilla työntekijöillä

Perhevapaalla oleminen ei voi olla perusteluna sille, että työntekijän tulospalkkio jätetään maksamatta. Tasa-arvovaltuutettu antoi rahoitusalan yritystä koskeneen ratkaisun tammikuussa. Monet Tradenomien jäsenet ovat työssään kohdanneet tulospalkkiojärjestelmiin liittyviä epäkohtia.

Lue lisää

Saako rekrytoija googlettaa työnhakijan?

Pohdin, saako työnantaja etsiä työnhakijasta tietoa epävirallisia reittejä, kuten googlettamalla? Lue juristin vastaus!

Lue lisää

Työsopimusluonnos – mitä pitää tarkistaa?

Mitä kannattaa tarkistaa ennen työsopimuksen allekirjoittamista? Katso juristin vinkit!

Lue lisää

Miten työsuhde päätetään yhteisellä sopimuksella?

Joissain tilanteissa työnantaja ja työntekijä voivat haluta päättää työsuhteen yhteisesti sopimalla eli solmia niin sanotun päättösopimuksen. Miten työsuhde päätetään yhteisellä sopimuksella? Mitä tulee huomioida kun solmitaan päättösopimusta?

Lue lisää

Työntekijän oikeudet lomautuksen aikana

Mitä lomautus tarkoittaa ja mitä oikeuksia työntekijällä on lomautuksen aikana? Lue työshdejuristimme vastaus!

Lue lisää