Mitä laki sanoo nollatuntisopimuksista ja tarvittaessa töihin kutsuttavan oikeuksista?

3.5.2023 | Laki

KYSY JA TYÖSUHDEJURISTIMME VASTAA.

 

Kysymys

Onko sallittua tehdä työsopimuksia, joissa työajaksi sovitaan 0–37,5 tuntia viikossa?

Vastaus

Vaihtelevaa työaikaa säädellään 1.8.2022 voimaan tulleiden työsopimus- ja työaikalain muutosten myötä aikaisempaa tarkemmin, jotta työntekijän suoja toteutuisi. Vaihtelevaa työaikaa koskevalla ehdolla tarkoitetaan työaikajärjestelyä, jossa työntekijän työaika määrättynä ajanjaksona vaihtelee työsopimuksen mukaisen vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä (”nollatuntisopimus”), taikka työaikajärjestelyä, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä erikseen työhön kutsuttaessa (”tarvittaessa töihin kutsuttavat työntekijät”).

Työnantajan aloitteesta vaihtelevasta työajasta voidaan sopia vain, jos työvoiman tarve aidosti vaihtelee. Jos työnantajalla on tiedossa, että tarve työlle on esimerkiksi 20–25 tuntia viikossa, työajaksi ei saa sopia vain 10–25 tuntia. Työnantajan on oma-aloitteisesti 12 kuukauden välein tarkasteltava toteutuneiden työtuntien määrää ja työvoiman tarvetta. Jos tarkastelu osoittaa, että työsopimuksessa sovittu vähimmäistyöaika olisi määriteltävissä korkeammaksi, työaikaehtoa on muutettava vastaamaan tarkastelun tulosta. Lain voimaantullessa voimassa olevissa työsuhteissa on tehtävä ensimmäinen tarkastelu 1.8.2023 mennessä.

Työnantaja saa määrätä sovitun alarajan verran tunteja, ja työntekijän täytyy suostua tekemään tämä määrä.Vähimmäistuntimäärän ylittävien työtuntien tekemistä työnantaja ei voi yksipuolisesti määrätä, vaan työntekijän on annettava tähän suostumuksensa. Vaihtelevaa työaikaa tekevä työntekijä voi antaa suostumuksensa kutakin kertaa varten erikseen tai lyhyehköksi ajaksi kerrallaan, olipa kyse työvuoron merkitsemisestä työvuoroluetteloon tai lisätyön teettämisestä. Suostumus lähtökohtaisesti tarvitaan, vaikka työntekijä olisikin sitoutunut työsopimuksessaan lisätyön tekemiseen. Lisäksi työsopimuslaissa on vaihtelevaa työaikaa tekevää työntekijää koskevia erityissäännöksiä, jotka liittyvät sairausajan palkkaan ja irtisanomisajan palkan määräytymiseen.

Vastaukset antoi Tradenomien työsuhdejuristi Viivi Osala Tradenomi-lehdessä 1/2023.


Kysyttävää työsopimuksesta? Työ- ja virkasuhteisiin liittyviin kysymyksiin löydät vastauksia 24/7 palvelevasta Digijurististamme. Työsuhdejuristimme tavoitat numerosta 020 155 8815 tai sähköpostilla lakiasiat@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Laki

Mitä työsuhteen alkaessa voi sopia lomista?

Usein uudessa työsuhteessa on tapana sopia työntekijälle ylimääräistä lomaa ensimmäiselle kesälle, joskus myös kahdelle ensimmäiselle talvelle, joille vuosilomalain mukaan ei ehtisi kertyä vuosilomaa. Sopimus ylimääräisistä lomista on syytä tehdä huolellisesti ja siitä olisi hyvä käydä ilmi ainakin seuraavat asiat.

Lue lisää

Vuosiloma osissa – kuluttavatko lauantait lomaa?

Kuka päättää vuosiloman ajankohdan? Lasketaanko lauantait lomapäiviksi, jos vuosiloma pidetään osissa? Voiko vuosiloma alkaa vapaapäivänä? Katso vastaukset vuosilomaa koskeviin kysymyksiin!

Lue lisää

Mitä on huomioitava liukuvan työajan osalta?

Liukuva työaika on käytössä monella työpaikalla. Aina ei ole kuitenkaan selkeää mihin se on tarkoitettu ja mihin ei.

Lue lisää

Milloin työnantajan on noudatettava työehtosopimusta?

Työehtosopimukset eli TES:t ovat sopimuksia, joiden perusteella monet keskeiset työehdot määräytyvät. Lähes aina työehtosopimuksissa on sovittu työntekijän kannalta lain vähimmäistasoa paremmista ehdoista. Mutta mistä tietää, onko työnantajan noudatettava työehtosopimusta?

Lue lisää

Kilpailukieltoja koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin – mikä muuttui?

Kilpailukieltoa koskeva lainsäädäntö muuttui vuodenvaihteessa ja jatkossa työnantajalla on aina korvausvelvollisuus kilpailukiellon sidonnaisuusajalta.

Lue lisää