Mitä tulee ottaa huomioon, jos jää opintovapaalle?

15.12.2021 | Laki

Kysy ja työsuhdejuristimme vastaa.

Kysymys: 

Harkitsen jäämistä noin vuoden mittaiselle opintovapaalle. Mitä minun tulee ottaa huomioon vapaasta sopiessani?

Vastaus: 

Työntekijällä on, laissa säädetyin rajoituksin, oikeus saada opintovapaata yhteensä enintään kaksi vuotta viiden vuoden aikana, jos palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden. Opintovapaasta sopiessa työntekijällä tulee olla tieto tulevasta opiskelupaikasta. Lisäksi on tärkeää selvittää oikeus aikuiskoulutustukeen. Työllisyysrahasto antaa tietoja aikuiskoulutustuen edellytyksistä ja hakemisesta.

Opintovapaa on haettava työnantajalta kirjallisesti vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista.

Opintovapaahakemuksesta tulee käydä ilmi:

  1. opintojen ja haettavan opintovapaan ajankohta,
  2. koulutuksen ja opiskelun muoto ja tavoite,
  3. onko kysymyksessä aikaisemman opintovapaan aikana aloitetun koulutuksen tai opiskelun loppuunsaattaminen,
  4. oppilaitos tai muu koulutuksen tai opetuksen järjestäjä, sekä
  5. päätoimisessa itseopiskelussa opintoja ohjaavan opettajan ja opiskelijan yhteisesti hyväksymä opintosuunnitelma, josta ilmenee aiottu tutkinto tai opinnäyte ja sen edellyttämä opiskeluaika.

Jos opintovapaan myöntäminen tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle, työnantaja voi siirtää opintovapaan alkua. Opintovapaata voi kuitenkin siirtää enintään kuudella kuukaudella tai jos kysymys on harvemmin kuin kuuden kuukauden väliajoin toistuvasta koulutuksesta, enintään siihen saakka, kunnes seuraava vastaava koulutustilaisuus järjestetään. Työnantajan tulee ilmoittaa ratkaisustaan kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen koulutuksen tai opiskelun alkamista.

Työsopimus on voimassa koko opintovapaan ajan.

Työsopimus on voimassa koko opintovapaan ajan, mutta työn tekeminen ja palkanmaksu on täksi ajaksi katkaistu. Siten työntekijä voi joutua palauttamaan muun muassa työsuhdepuhelimensa, eikä työterveyshuolto välttämättä ole käytössä. Opintovapaan jälkeen työntekijällä on lähtökohtaisesti oikeus palata takaisin entisiin työtehtäviinsä.

Vinkit ja vastaukset antoi Tradenomien työsuhdejuristi Laura Järvelä.


Kysyttävää työsuhteen lakikiemuroista? Työ- ja virkasuhteisiin liittyviin kysymyksiin löydät vastauksia 24/7 palvelevasta Digijurististamme. Työsuhdejuristimme tavoitat numerosta 020 155 8815 tai sähköpostilla lakiasiat@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Laki

Tasa-arvovaltuutettu puuttui syrjintään: Perhevapaata pitävällä sama oikeus tulospalkkioon kuin muilla työntekijöillä

Perhevapaalla oleminen ei voi olla perusteluna sille, että työntekijän tulospalkkio jätetään maksamatta. Tasa-arvovaltuutettu antoi rahoitusalan yritystä koskeneen ratkaisun tammikuussa. Monet Tradenomien jäsenet ovat työssään kohdanneet tulospalkkiojärjestelmiin liittyviä epäkohtia.

Lue lisää

Saako rekrytoija googlettaa työnhakijan?

Pohdin, saako työnantaja etsiä työnhakijasta tietoa epävirallisia reittejä, kuten googlettamalla? Lue juristin vastaus!

Lue lisää

Työsopimusluonnos – mitä pitää tarkistaa?

Mitä kannattaa tarkistaa ennen työsopimuksen allekirjoittamista? Katso juristin vinkit!

Lue lisää

Miten työsuhde päätetään yhteisellä sopimuksella?

Joissain tilanteissa työnantaja ja työntekijä voivat haluta päättää työsuhteen yhteisesti sopimalla eli solmia niin sanotun päättösopimuksen. Miten työsuhde päätetään yhteisellä sopimuksella? Mitä tulee huomioida kun solmitaan päättösopimusta?

Lue lisää

Työntekijän oikeudet lomautuksen aikana

Mitä lomautus tarkoittaa ja mitä oikeuksia työntekijällä on lomautuksen aikana? Lue työshdejuristimme vastaus!

Lue lisää