Miten poikkeusvuosi vaikutti työnhakuun ja työllistymiseen?

2.6.2021

Korona ei ole muuttanut pelkästään työtapoja, vaan myös työnhakua. Koko työnhakuprosessi tapahtuu nyt verkossa.

Jos työttömyys on alkanut jo ennen koronaa, työnhakija joutuu totuttelemaan täysin uudenlaisiin työnhaun (ja työn tekemisen) tapoihin. Työnhaussa tarvitaan nyt uudenlaista osaamista ja esimerkiksi työhaastattelussa etänä onnistuminen vaatii erilaisia valmiuksia kuin neukkarissa fyysisesti tavatessa. 

Ensinnäkin käytössä on oltava vaadittavat laitteet tai paikka, jossa työhaastattelun voi toteuttaa. Erilaisten neuvottelu- ja kokousympäristöjen käyttö ei välttämättä ole aivan helppoa, jos niihin ei ole tutustunut päivittäin etätöissä. Kameran välityksellä täytyy saada tuotua oma persoona ja vahvuudet esille sekä tehdä vaikutus rekrytoijaan. Pahimmassa tapauksessa yhteys saattaa olla huono ja ääni tai kuva pätkiä, mikä ei ainakaan edesauta haastattelun nappiin menemistä. 

Korona heikensi uskoa työllistymiseen 

Selvitimme maaliskuussa 2021 tekemällämme kyselyllä, miten koronapandemian koettiin vaikuttaneen työnhakuun. Vastauksista selvisi, että omien valmiuksien muuttuneissa työnhaun prosesseissa nähtiin parantuneen. Myös omien digitaalisten valmiuksien työnhaussa nähtiin olevan hyvällä tasolla. Tulokset kertovat osaltaan myös siitä, että tradenomitutkinto antaa valmiuksia muuttuvaan työelämään ja työnhakuun myös poikkeuksellisissa tilanteissa. 

Muilta osin tulokset eivät ole yhtä positiivisia. Koronan nähtiin vaikeuttaneen etenkin työllistymistä edistävää verkostoitumista, mikä ei tietenkään ole yllätys. Työpaikkojen määrän nähtiin vähentyneen ja samassa yhteydessä myös vastaajien oma jaksaminen oli heikentynyt.

Uusi työnhaun normaali koskee tietenkin samalla tavalla kaikkia työnhakijoita, mutta ihmisten valmiudet löytää uusia töitä ja kiinnittyä muuttuneeseen työelämään ovat erilaiset. Miten usko omaan työllistymiseen nähtiin, kun koronapandemiaa on takana melkein vuosi?

Vuosi sitten kesäkuussa mahdollisuudet työllistymiseen nähtiin selvästi positiivisemmin. Maaliskuussa 2021 vastaajista 51 % uskoi työllistyvänsä vasta yli viiden kuukauden päästä, kun kesäkuussa 2020 tätä mieltä oli vain 29 %.

Vuosi sitten koronapandemia oli vasta alkuvaiheessa, eikä monikaan tuolloin osannut odottaa sen pitkittyvän näin paljon ja vaikuttavan näin merkittävästi työllisyystilanteeseen. 

Työttömyysjaksot pidentyneet

Kyselyn vastaajat näkivät suurimpana haasteena työnhakijoiden määrän suhteessa avoimiin työpaikkoihin. Avoimia työpaikkoja on ollut vähemmän ja työnhakijoita enemmän, mikä on vaikeuttanut pidempään jatkuneen työttömyyden jälkeistä työllistymistä. 

Yli viisi kuukautta työttömänä olleita oli kesällä 2020 51 % vastaajista, kun taas maaliskuussa 2021 heitä oli 61 %.

Koronapandemian aikana selvästi pidentyneet työttömyysjaksot ovat eittämättä heikentäneet myös työnhakijoiden jaksamista. 

Vuosi sitten tehdystä kyselystä ilmeni, että työttömyysjaksot keskittyivät lyhyisiin sekä selkeästi pidempiin jaksoihin. Tuolloin 3-5 kuukautta kestäneitä työttömyysjaksoja ei käytännössä ollut ollenkaan, kun taas keväällä 2021 tehdyssä kyselyssä työttömyysjaksot jakautuivat huomattavasti tasaisemmin. Koronapandemian alussa työttömäksi joutuneita oli oletettavasti vuosi sitten suhteellisen paljon ja koronan jatkuessa tilanne on tasoittunut.

Näitä havaintoja tukevat myös AkavaWorksin tuoreet työttömyysluvut. Huhtikuussa 2020 tradenomeja oli pitkäaikaistyöttömänä 814 kun taas huhtikuussa 2021 vastaava luku oli 1281. Muutosprosentti on siis ollut 57,4 %. Kaikkien työttömänä olevien tradenomien osalta työttömien määrä on kuitenkin laskenut 4,3 %. Vaikka kokonaiskuvassa työttömyys on hienoisessa laskussa, niin äärettömän huolestuttavaa on pitkäaikaistyöttömien osuuden kasvu, eikä käyrä tällä hetkellä näytä kääntyvän parempaan suuntaan.  

Erityisen huolestuttava on myös vastavalmistuneiden tilanne. Valmistuminen koronan alkuaikoina on voinut johtaa suoraan pitkäaikaiseen työttömyyteen ilman, että on päässyt millään tavalla kiinnittymään työelämään. On selvää, että uran alkumetreillä työkokemuksen kerryttäminen ja työelämään kiinni pääseminen on ensisijaisen tärkeää. 


Apua työllistymiseen on saatavilla

Me Tradenomeissa olemme mukana ja tukena edistämässä työllistymistä ja tarjoamme myös  konkreettista apua työllistymiseen. 

Työnhaun oleelliset: 

  1. Tunnista osaamisesi ja vahvuutesi ja löydä sanat, joilla myyt osaamistasi tehokkaasti.
  2. Hakemus, CV ja Linkkari kuntoon – muista myös hakuvideo.
  3. Oma ulosanti haltuun – opettele esiintymään selkeästi videolla ja etätapaamisissa. 

Kaikkiin edellämainittuihin kohtiin saa konkreettisia neuvoja esimerkiksi Menesty työnhaussa-verkkokurssilta sekä henkilökohtaisesta uravalmennuksesta. Järjestämme myös paljon työnhakukoulutuksia, joten kannattaa seurata tapahtumakalenteria ja tutkia webinaaritallenteita.

Joonas Kopra

Erityisasiantuntija, finanssi- ja kaupan ala

050 407 4876

joonas.kopra@tradenomi.fi